This is Dorpspartij Webteam's Typepad Profile.
Join Typepad and start following Dorpspartij Webteam's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
Dorpspartij Webteam
Recent Activity
Image
Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) dat het huidig gemeentebestuur de voorbije jaren samen met de provincie heeft opgemaakt vormt de basis voor een veiliger fietsbeleid in Glabbeek. Het fietsnetwerk verbindt heel wat belangrijke gemeentelijke kernen en attractiepolen met elkaar. Het gaat hier over een functioneel routenetwerk (zie plannetje) omdat het... Continue reading
Posted 4 days ago at Glabbeekse Dorpspartij
Image
De Keibergstraat in Glabbeek wordt binnenkort enkel nog toegankelijk voor uitgezonderd plaatselijk verkeer. Gemeenteraadslid Simon Vandermeulen (Dorpspartij): “Sinds enkele jaren wordt deze straat meer en meer als sluipweg gebruikt. Waardoor de verkeersonveiligheid in deze straat enorm steeg door het niet respecteren van de zone 50 door heel wat sluipverkeer dat... Continue reading
Posted 5 days ago at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Het gemeentebestuur van Glabbeek keurde afgelopen vrijdag de aanbesteding goed voor verlichte oversteekzones aan de drie scholen in Glabbeek. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “De komende periode gaat een firma voor de start van het nieuwe schooljaar in opdracht van de gemeente LED-verlichting aanbrengen in het wegdek aan de zebrapaden van... Continue reading
Posted 7 days ago at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Op initiatief van schepen van openbare werken Kris Vanwinkelen (Dorpspartij) werd er een inventaris gemaakt van alle verkeerssignalisatie zoals straatnaamborden, verkeersborden, zebrapaden en belijningen in de gemeente. Schepen Kris Vanwinkelen: “We bekeken niet alleen welke oude signalisatie moest vernieuwd te worden, maar onderzochten ook concreet waar welke borden konden verdwijnen.... Continue reading
Posted 7 days ago at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Het gemeentebestuur gaat de komende weken samen met de cultuur –en erfgoedraad op zoek naar een straatnaam voor de nieuwe verkavelingsweg in de toekomstige woonwijk Baekveld in Bunsbeek. Nadat de gemeenteraad op 14 juli 2016 al de aanpassing van de bestaande buurtweg 38 (wegje naast de school in Bunsbeek dat... Continue reading
Posted 7 days ago at Glabbeekse Dorpspartij
Image
De komende weken worden er nieuwe verkeerskussens geplaatst in de Vissenakensesteenweg in Bunsbeek en de Keibergstraat in Glabbeek. Op de Vissenakensesteenweg werden al eerder verkeerskussens geplaatst op één locatie om er de snelheid af te remmen. Na advies van het VIAS Institute werd beslist om hier nog extra verkeerskussens bij... Continue reading
Posted 7 days ago at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Glabbeek was op initiatief van gemeenteraadslid Simon Vandermeulen (Dorpspartij) de eerste gemeente in Vlaams-Brabant die eind 2013 het charter Samen Actief voor Veilig Verkeer (SAVE) van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) ondertekende. Gemeenteraadslid Simon Vandermeulen (Dorpspartij): “Dit SAVE-charter bevat zeven initiatieven om de veiligheid voor kinderen in een... Continue reading
Posted Jun 16, 2018 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
De Dorpspartij was bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 de enige partij die alle inwoners een financieel berekend verkiezingsprogramma “Het Dorpsplan” bezorgde. De Dorpspartij heeft al sinds februari haar kandidatenlijst klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Vandaag lanceren lijsttrekker-burgemeester Peter Reekmans en lijstduwer-eerste schepen Kris Vanwinkelen het financieel berekend... Continue reading
Posted Jun 15, 2018 at Glabbeekse Dorpspartij
Met deze open brief richten wij ons als voorzitters van de meerderheidspartijen Dorpspartij en sp.a Glabbeek rechtstreeks tot de leden van de groene partij Samen. Met het indienen van maar liefst 42 klachten tijdens deze legislatuur zijn we al een en ander gewoon van jullie twee gemeenteraadsleden. Dat de mogelijkheid... Continue reading
Posted Jun 15, 2018 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Het Agentschap Wegen en Verkeer voert in samenspraak met De Lijn en de gemeente Glabbeek aanpassingen uit aan de bushalte “Vredegerecht” op de Tiensesteenweg (N29 ) in Glabbeek en dit in beide rijrichtingen. De bestaande bushaltes worden verhoogd zodat rolstoelgebruikers en mensen met een beperking zonder drempels de bus kunnen... Continue reading
Posted Jun 15, 2018 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Glabbeek fietst tegen Kanker groeide uit tot een actieve vereniging van sportvrienden voor het goede doel. Sportschepen Hilde Holsbeeks (Dorpspartij): “Om jaarlijks aan de 1.000 km fietsen tegen Kanker te kunnen deelnemen met 2 ploegen dient er 10.000 euro startgeld verzamelt te worden. Hiervoor organiseren we heel wat activiteiten voor... Continue reading
Posted Jun 13, 2018 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
In de gemeentelijke sporthal die intussen al bijna 25 jaar oud is, worden door het autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek heel wat investeringen gedaan. Schepen van AGB Hans Hendrickx (Dorpspartij): “Recent werden al de kleedcabines, douches en cafetaria vernieuwd, nieuwe doelen aangekocht en een professioneel digitaal scorebord geplaatst. En momenteel wordt... Continue reading
Posted Jun 13, 2018 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Deze legislatuur werd er door het gemeentebestuur van Glabbeek maar liefst 4 miljoen euro (waarvan 2 miljoen euro Europese, Vlaamse en provinciale subsidies) in jeugdinfrastructuur geïnvesteerd. Jeugdschepen Hilde Holsbeeks (Dorpspartij): “Zo realiseerden we de bouw van de nieuwe schoolsite, de vernieuwing van de buitenschoolse kinderopvang en jeugdhuis De Kloemp, nieuwe... Continue reading
Posted Jun 12, 2018 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
De nieuwe editie juni 2018 van ons krantje, “De Dorpskrant” valt morgen in alle brievenbussen in Glabbeek, maar je kan het vanaf nu al online lezen via de link “De Dorpskant online” op deze site. In deze nieuwe editie o.a. artikels over de investeringen in een kindvriendelijk dorp, onze MOS-school,... Continue reading
Posted Jun 10, 2018 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Het oorspronkelijk sociaal woonproject de Melkroos werd in 2007 door de vorige bestuursmeerderheid opgestart en bestond uit de bouw van 70 sociale woningen achter het gemeentehuis. Dit oorspronkelijk project had met de aankoop van gronden en de aanleg van nieuwe wegen een kostprijs voor de gemeente van ruim 1,2 miljoen... Continue reading
Posted Jun 10, 2018 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Op initiatief van de bestuursmeerderheid Dorpspartij-sp.a komt er op de Tiensesteenweg (N29) trajectcontrole op meerdere locaties. Het Vlaams agentschap Wegen en Verkeer, de politiezone Hageland en het gemeentebestuur van Glabbeek hebben vandaag alle locaties bepaald waar de trajectcontrole nog voor eind 2018 zal geplaatst worden. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “Er... Continue reading
Posted Jun 6, 2018 at Glabbeekse Dorpspartij
Het financieel meerjarenplan vormt de kern van de beleids- en beheerscyclus (BBC) die gemeenten sinds 2014 van de hogere overheid moeten voeren. In het kader van de BBC moet elk gemeentebestuur financieel in evenwicht zijn. Deze evenwichtsvereiste is dubbel en wordt beoordeeld op basis van de autofinancieringsmarge (AFM) en het... Continue reading
Posted Jun 5, 2018 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) van Glabbeek onderschrijft het memorandum van de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw. Deze vereniging werd opgericht als koepelorganisatie van een 50-tal lokale dorpsraden en bewonersplatformen die aan inwonersparticipatie doen in gemeenten over gans Vlaanderen. Zij ondersteunen bewonersgroepen die ijveren voor meer leefbaarheid in hun dorp en die... Continue reading
Posted Jun 5, 2018 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Het zesde leerjaar van de gemeenteschool Glabbeek ging op maandag 4 juni 2018 op bezoek in de Wetstraat in Brussel. Zij werden er gegidst door hun burgemeester Peter Reekmans die er als voormalig Vlaams Parlementslid zijn weg kent. Zij kregen een rondleiding in het Vlaams Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers... Continue reading
Posted Jun 5, 2018 at Glabbeekse Dorpspartij
De voorbije jaren werden verschillende trage wegen die al jarenlang verdwenen waren en door woningen, bedrijven en bouwgronden liepen door de rechtbank afgeschaft. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “Concreet gaat het over de trage wegen nummer 18, 69 en 70 in deelgemeente Glabbeek en voetweg nummer 43 in deelgemeente Attenrode-Wever. De... Continue reading
Posted Jun 4, 2018 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
De wagen blijft het belangrijkste vervoersmiddel op het platteland, maar daarnaast blijven we ook sterk inzetten op openbaar vervoer en andere vervoersmiddelen. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij), tevens bevoegd voor mobiliteit: “Als gemeentebestuur maken we concreet werk van een modal shift met andere vervoersmodi. Het realiseren van het functioneel bovenlokaal fietsroutenetwerk... Continue reading
Posted Jun 2, 2018 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
In het kader van de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zonevreemde recreatie besliste het gemeentebestuur recent om de parking van de gemeentelijke sporthal aan de zijde van de Tiensesteenweg te gaan uitbreiden (foto: weiland rechts van de sporthal). Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): Met het uitbreiden van de bestaande parking... Continue reading
Posted Jun 2, 2018 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Op vrijdag 1 juni ging het sport- en cultuurgala van de gemeente Glabbeek door in GC De Roos. Om de drie jaar reikt de gemeente Glabbeek haar sport- en cultuurprijzen uit aan verdienstelijke inwoners. Het gala werd prachtig muzikaal omkadert door het lokaal jong geweld van de leerlingen van het... Continue reading
Posted Jun 2, 2018 at Glabbeekse Dorpspartij