This is Erling Thu's Typepad Profile.
Join Typepad and start following Erling Thu's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
Erling Thu
Hundvin, Bergen, Norway
I am married to Solveig for more than 50 years. We are grandparents, writers, speakers, teachers enjoying life as we help people find their place in the covenant community of God's people
Interests: Erling loves tea all day long as well as smørbukk - Norwegian toffees - caramels, but Solveig loves coffee and chocolate. The bible is our favourite book, but we like reading poems, novels and theology as well as books on the emerging culture. We enjoy writing and are always writing something somewhere, but we could not live without friends around us.
Recent Activity
Tidebønn har sitt opphav hjå dei fromme jødane og vart vidareført av dei første kristne. Den enklaste forklaringa på tidebønn er at det er bønn til faste tider. Ein annan viktig del er at vi gjer om Jesus og dei... Continue reading
Posted Jul 5, 2018 at Huset i skogen
Forgiven is a beautiful word and a blessed reality. In Psalm 32 David is describing how happy and fulfilled he is because his rebellion has been forgiven and his sins have been covered by blood. He is now blessed and relieved because he confessed his corruption to God. For God... Continue reading
Posted Jul 5, 2018 at Erling Thu
Huset i Skogen har gjort meg til ein skogsarbeidar. Her er det mykje å hengja fingrane i. Det vanlege vedarbeidet krev jo sitt. Saging, hogging, kløyving og stabling går i eitt kvar einaste vår. I år har eg vore litt... Continue reading
Posted Jul 4, 2018 at Huset i skogen
As we are back in the house in the forest I have a lot of work to catch up with. I have a lot of logs that I need to split and dry for firewood for the coming winter. I am actually a bit late as the wood needs to... Continue reading
Posted Jun 19, 2018 at Erling Thu
Ein av dei beste investeringane eg har gjort var då eg kjøpte ein vedkløyvar i 2006. Denne vedkløyvaren har vore til stor nytte og glede i alle desse åra. Me fyrer med ved frå tidleg på hausten til seint på... Continue reading
Posted Jun 19, 2018 at Huset i skogen
Dei siste dagane har me pakka til den store gullmedalja. Me er på flyttefot. Oppdraget i Stavanger er fullført. No ventar nye eventyr med utgangspunkt i Huset i Skogen. I tre og eit halvt år har me hatt ein bustad... Continue reading
Posted Jun 16, 2018 at Huset i skogen
Eg finn stor trøyst og indre styrke ved å be Salmane i Bibelen. Solveig og eg har no i lengre tid brukt Salmane som ei bønnebok. Morgon og kveld bruker me ei eller fleire salmar saman. Det har gjort bønnelivet... Continue reading
Posted Jun 13, 2018 at Huset i skogen
Media fløymer over av forsiktige kommentarar om toppmøtet mellom president Trump og formann Kim. Det ser ut til å ha gått uventa godt. På førehand har me fått mange negative spådommar om korleis møtet kom til å mislukkast. No ser... Continue reading
Posted Jun 12, 2018 at Huset i skogen
I Salme 91 snakkar salmisten om å sitja i skjul og finna ly. Han snakkar om å ha ein plass å søkja tilflukt og ha ei borg der han er trygg. Bakgrunnen for desse orda er sjølvsagt at han er... Continue reading
Posted Jun 11, 2018 at Huset i skogen
Som hjorten lengtar etter bekker med vatn, Lengtar mi sjel etter deg min Gud. Mi sjel har vorte turr fordi eg har gløymd å drikka av deg. Eg har gått meg vill i det travle landet med velstand Og turka... Continue reading
Posted Jun 8, 2018 at Huset i skogen
The unveiling of Jesus Christ received by the apostle John at island Patmos is very encouraging, even though some of the visions are not easy to understand. But a joyous blessing rest upon the one who reads the message of the Book of Revelation and upon those who hear and... Continue reading
Posted Jun 8, 2018 at Erling Thu
Imitate that which is good Imitate the beautiful acts of love Imitate generous people Imitate those who are consistently living their lives in the way of truth Imitate those who are living in obedience to whatever God commands Imitate those who have come into an intimate experience of God's love... Continue reading
Posted Jun 7, 2018 at Erling Thu
Vår forståing av det kristne forvaltaroppdraget kviler for det første på det Gud sa då han skapte menneska og for det andre på dei lovnadene han har gitt oss for framtida, det er det kristne framtidshåpet. Opphav og mål for... Continue reading
Posted Jun 7, 2018 at Huset i skogen
Apostelen Johannes bruker sterke personlege ord når han snakkar om trua og relasjonen til Gud, skaparen og fullendaren. Han snakkar om å ha sett, høyrt og rørt ved han som er frå opphavet. Den evige Gud gjekk inn i tida... Continue reading
Posted Jun 6, 2018 at Huset i skogen
Faith is a gift of God. It is like a seed planted in our heart. The smallest seed of faith can move mountains. The Bible says that we live by faith. We are saved by faith. We overcome obstacles in life by faith. When we water the seed of faith,... Continue reading
Posted Jun 5, 2018 at Erling Thu
We will show mercy to the poor and not miss an opportunity to do acts of kindness for others, for these are the true sacrifices that delight God's heart. (Hebrews 13:16 TPL) Continue reading
Posted May 28, 2018 at Erling Thu
Det er svært varmt for tida. Me har bada kvar dag i vatnet vårt dei siste dagane. Det har vore godt å kjøla seg ned med ein symjetur og liggja i sola og turka etter på. På slike varme dagar... Continue reading
Posted May 28, 2018 at Huset i skogen
Amen! God is good. I enjoy his gracious gift of love!
Toggle Commented May 28, 2018 on Enjoying life at Erling Thu
1 reply
Image
I am so thankful to God for the ability to enjoy life. The doctors predicted that I would never grow up. They had no cure nor any future for me. But God had a purpose for my life and a wonderful destiny. I am so thankful to be alive. But... Continue reading
Posted May 27, 2018 at Erling Thu
Brevet til hebrearane tek opp samanhengen mellom den gamle og den nye pakta på ein grundig måte. Mange gonger finn vi uttrykk som betre enn, større enn og høgare enn. Desse forklarar forskjellen mellom paktene. Brevet viser at den nye... Continue reading
Posted May 27, 2018 at Huset i skogen
Me feirar pinse i desse dagane, men mange nordmenn veit ikkje kva dei feirar. Pinse er vel den kristne høgtida som mange har vanskelegast å forstå og forhalda seg til. Det er ikkje så rart, for når eg les korleis... Continue reading
Posted May 21, 2018 at Huset i skogen
We covenant to live every part of our lives in obedience to God. We covenant to serve God and his purpose in whatever way he calls us. We covenant to encourage, help, challenge, correct and serve each other so that we each can live for and serve God better. We... Continue reading
Posted May 18, 2018 at Erling Thu
Image
17th of May is Norway's National Day. We celebrate with happy parades, flags and shouts of joy. We sing our National Anthem and our National Psalm and other wonderful songs of Norway. Weapons, tanks, armour, military are all banned from this celebration. The streets are filled with peaceful and joyful... Continue reading
Posted May 17, 2018 at Erling Thu
Image
Det er med takk i hjarte me på ny feirar 17.mai. Det er ein stor dag for alle nordmenn uansett bakgrunn. 17.mai er Noregs store dag. Heilt frå eg var ein liten gutt i etterkrigstida har eg vore glad i... Continue reading
Posted May 16, 2018 at Huset i skogen
We see a covenant church that is a strong and healthy Kingdom community of those who are being changed as they follow Jesus in every area of their lives, and who covenant together and work with a common sense of vision and purpose. We see a covenant church where God... Continue reading
Posted May 16, 2018 at Erling Thu