This is HACI's Typepad Profile.
Join Typepad and start following HACI's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
HACI
Recent Activity
Aydınlanma, 17 ve 18’inci yüzyıllarda Avrupa’da ortaya çıkan, Tanrı, doğa, mantık, nedensellik gibi kavramları ve onlarla ilgili inanç ve düşünceleri bünyesinde barındıran, Avrupalı aydınlara ait entellektüel ve felsefi bir harekettir. Bu başlık altında biz yalnız Avrupa’da dinde aydınlanmayı tartışacağız. Doğru kararların ve mantığın yararlı bilgilerin kazanılması için gerekli olduğuna inanan... Continue reading
Posted Aug 6, 2017 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
4. Orijinal Kur'an nasıl aktarılmakta idi? Batı bilim insanlarının çoğu orijinal bir Kur'an'ın var olduğuna ve onun bildiğimiz Kur'an olarak devam ettiğini kurgularlar. Onlara göre yazılı bir metni olmayan bu Kur'an oral olarak aktarılmaktadır. İslam kaynaklarına göre Muhammed ilk Müslüman'lara Kur'an'ı ezberletmiş ve onlar bu geleneği sürdürmüşlerdir. Batı bilim insanlarının... Continue reading
Posted Jul 29, 2017 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
Orijinal Ur-Qur'an'ın var olması halinde, hangi dil onu temsil edecektir? Ayrıca yazılı metinle dil arasında nasıl bir ilişki olabilir? Önce Kur'an'da kendi dili hakkında neler yazıldığına bakalım. 12: 2 Biz onu sana, aklınızı çalıştıranız diye, Arapça bir Kur'an olarak indirdik. 13: 37 İşte biz o Kur'an'ı Arapça bir hüküm kaynağı... Continue reading
Posted Jul 29, 2017 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
Yukarda Ur-Qur'an'dan bahsetmiştim. Yani ilk Kur'an'dan veya Kur'an öncesi Kur'andan...... 2. Orijinal Kur'an'ın var olduğunu kabullenelim. Bu Kur'an'ın içeriği ne olabilir? Kur'an'la ilgilenen bilim adamlarının tümünün paylaştığı düşünce Kur'an'ın hitabettiği toplumlar için bir din ve moral yol göstericisi olduğudur. Bugün mevcut Kur'an'da bu husus açık ve nettir. Orijinal Kur'an'ın da... Continue reading
Posted Jul 29, 2017 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
KUR'AN'IN TARİHDEKİ YERİ Ve Kur'an'la ilgili diğer gizemli konular....... İslam ve Kur'an ile ilgili konuların hemen hepsinde, Batı bilim insanları Batı bilimi ile bağdaşmayan bir cehalet sergilerler. Bu cehaletin en büyük nedeni olarak İslam ve Kur'an hakkındaki bilgiler için Batı'nın yalnız İslam kaynakları ile yetinmesi ve 19'uncu yüzyılın başlarına kadar... Continue reading
Posted Jul 23, 2017 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
Allah'a inanmanın neye inanıyor olmak olduğu üzerinde hiç düşündünüz mü? Allah'a inanan neye inanıyor? Allah'ın var olduğuna mı? Yoksa O'nun var olması gerektiğine mi? Allah'a inananların önemli bir çoğunluğunun inanma nedeni, "yoktan var olmayı açıklayamamalarıdır".... Allah'ı gördüğü için inanan yoktur. Allah'a her inanan, içinde yaşadığımız evrenin kendiliğinden, tesadüfen oluşmasına olanak... Continue reading
Posted Jul 23, 2017 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
MÜSLÜMAN KIYAMETİ….. Havada olağandışı bir ağırlık ve garip bir koku vardı. İnsan kendini derin bir yer altı mağarasında hissediyordu. Ovalara, savanalara, düz ve alçak yerlere koyu bir sis ve duman inmişti. Havada tek bir bulut bile yoktu. Etrafta göz kamaştırıcı bir aydınlık vardı. Batıdan doğan güneş, gökyüzünde tepede hareketsiz duruyordu.... Continue reading
Posted Jul 11, 2017 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
YALANLARIN EN BÜYÜGÜ..... İnsan evrende gözlemlediği muhteşem güzellik ve görkem karşısında duyduğu hayranlığı gizlememelidir. Çünkü o zaman merakını, üstün zekasını ve entellektüalitesini de baskı altına alıyor demektir. İnsanın o güne kadar karşılaşmadığı ilginç ve olağanüstü olgular karşısında duyduğu hayranlık, üstün akılsal yeteneklerinin en kesin delili, ögrenmek güdüsünün ilk ve en... Continue reading
Posted May 17, 2017 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
BİLİNMEYENİN GİZEMİ..... Çoğu kere bilinmeyenden korkulur.. Bu rasyonel olmayan, mantıksız bir korkudur. Bir tür fobidir. Üstün insan aklı bu anlamsız durumu düzeltmek için korkuyu modifiye eder. Onu başka hislere çevirir. Modifiye edilen korku bir dost olur.. Benliğimize hükmeden büyüğümüz, efendimiz olur. Tanrımız olur. Bilinmeyen hala bilinmez belki ama, artık ondan... Continue reading
Posted Mar 23, 2017 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
DİNLER VE BÜYÜK MANZARA ! Büyüğü görmek kolaydır. Bütün sorun giderek küçülen küçüğü görebilmektir, değil mi? Buna hayır demeye olanak var mıdır? Küçük, küçüldükce gözden kaybolacak, büyük büyüdükce göze batacaktır, değil mi? Büyüğü görmekte güçlük çekilebilir mi? Büyüğe bakıp da onu algılamamak mümkün mü? Bence, hem mümkündür, hem de olağandır.... Continue reading
Posted Mar 3, 2017 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
TANRI KAVRAMI NASIL BİR DÜŞÜNCENİN ÜRÜNÜDÜR? Mantık ve bilimsel düşünce, bilimsellik için yeterli değildir. Onlar bilimselliğin ön koşullarıdır. Her bilimsel düşüncenin doğru olması diye bir kural yoktur. Zaten çoğu yanlıştır. Bir iki istisnası ile bir kural olarak bilimsel düşüncenin kesin olarak doğru olabilmesi için laboratuvarda denenmesi ve deneylerin tekrarlanabilmesi gerekmektedir.... Continue reading
Posted Mar 3, 2017 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
ANTROPOSENTRİK OLMAK NE DEMEKTİR? Antroposentrik olmak demek, insan odaklı olmak demektir. İnsan odaklı olmak, evrene insan gözü ile bakmak demek değildir. İnsanın kendini evrenin ortasında yer alan anahtar bir yaratık olarak görmesi ve bütün evrenin kendine göre tasarımlanmış ve dizayn... Continue reading
Posted Feb 20, 2017 at HACI’NIN YERİ
ANTROPİK MUHAKEME (*) Anthropic reasoning (antropik muhakeme, uslama, usavurma), anthropic principle (antropik ilke) ile ilgili bir kavramdır. Antropik uslama evrenin neden bildiğimiz şekilde oluştuğunu açıklamaktan çok, öyle olmasının sonuçları üzerinde duran bir yaklaşimdır. Evrenle ilgili en önemli nitelik, canlıların ortaya... Continue reading
Posted Feb 20, 2017 at HACI’NIN YERİ
ALLAH'DAN NEDEN KORKULUR? KORKULMALI MIDIR? Bütün Müslümanlarda bir Allah korkusudur gider. O'nun adını bile besmelesiz ağızlarına almazlar.. Onlariı bu hallerini gözlemleyen, o garibanları korkularından Musluman olmuş sanır.. Islam Allah'a teslimiyet degil midir? Öyleyse onlar Allah'a teslim olmuşlardır. Kendi kişiliklerini Allah’a adamışlardır. Ama neden? Kur’an’ın içeriğinden dolayı mı Allah’dan korkarlar? Bu... Continue reading
Posted Aug 29, 2016 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
İslam'ın başlangıcının bir komplo olabileceğini düşündünüz mü? Eğer Muhammed yaşamamış ve Kur'an'ı yazıp, İslam'ı başlatmamışsa, İslam kesin olarak bir komplodur. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bir sabotajdır. Bir suikastdır.. İslam'ın yeterince belirli olmayan gizli ve sinsi bir başlangıcı vardır. Muhammed'in Kur'an'ı yazıp, İslam'ı başlatmadığı artık kesin olarak bilinmektedir. İslam neden... Continue reading
Posted Aug 29, 2016 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
Cehaletin İslam’ın sahip olduğu büyük bir güç olduğuna değinmiştik. Cehaletin yanı sıra İslam’a büyük bir güç daha eşlik eder. O da ümmetdir. Müslüman’lar hep birlikte bir ümmet oluştururlar. Müslüman’lar güçlerini bu ümmetten, yani birbirlerinden alırlar. Geçmişte bu hep böyle olmuştur. Ayrıca Müslüman’lar öteden beri teröre baş vururlar. İslam terörünün çekirdeginde... Continue reading
Posted Apr 9, 2016 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
İslam'ı eleştiririz. İslam kötü ellerdedir deriz. Müslümanlar cahildir, deriz. Hocalar ve imamlar biraz daha entelektüel, bilimsel ve birikimli olsalardı, dünyada denge İslam ülkeleri lehine değişirdi, der dururuz. Batıyı örnek gösteririz. Bu şekilde düşünmede haklı mıyız? Neden böyle düşünürüz? İslam'ı hangi dinle karşilaştırarak böyle bir sonuca varırız? Batı uygarlığını Hristiyanlığa atfeder... Continue reading
Posted Apr 9, 2016 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
Önce ritüellerin ne olduklarına bakalım... Ritüel nedir? Ritüelleri hemen her durum için farklı sabit bir takım sosyal davranış şekilleri olarak tanımlayabiliriz. Bu sosyal davranışlar için tören deyimi de kullanılabilir. İlginç olarak törenlere önem veren tek hayvan türü değildir insanlar.. Bazı kuşlar ve diğer hayvanlar da törenlere, yani ritüellere önem verirler... Continue reading
Posted Mar 28, 2016 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
Ateizmde estetiğin olup olmadığını yıllardır düşünürüm. Önceleri yalnız Türk ateizminde estetiğin olmadığını düşünürdüm. Daha sonra farkettim ki dünyada mevcut toplumların hemen hepsinde ateizm, estetik değerlerden yoksun bir eğilim gibi durmaktadır. İddialı ateist sitelerinin hiç birinde değil estetik olmak, estetiğin lafı... Continue reading
Posted Mar 7, 2016 at HACI’NIN YERİ
SAVAŞ RESİMLERİ-BULANTI Savaş resimleri... Korkunç savaş resimleri..... Ölüm kokan, mide bulandıran iğrenç savaş resimleri.... Her yerde çocuk, kadın cesetleri Dokunmaya kıyamayacağınız o güzel yanaklar Kollar, bacaklar Yoklar. Kafalar param parça Bakmakla doyamayacağınız yüzler tanınmıyor artık Lime lime.... Ölüler tabutlarda değil... Continue reading
Posted Feb 7, 2016 at HACI’NIN YERİ
NEDEN ! Çocuksuz bir babadan doğmayan kızına dilenen özür. Neden, yanıtı beklenmeyen, belagatlı bir sorudur. Biliyorum, Neden girdiğini rüyama, O gece. Başka çaren yokmuydu, ne? Görüneyim ona, Bari dedin, Endişe içinde, Son bir hamleyle... Sitem ettin, Neden, dedin? Bensiz geçti... Continue reading
Posted Nov 8, 2015 at HACI’NIN YERİ
Einstein 1916 yılında GENEL görelik kuramını yayımladı. Bu yayın bilim dünyasında büyük yankılar uyandırdı. Ama yayımlandığının ilk birkaç ayı içinde bilim dünyasından en ufak bir tepki bile gelmedi. Bilim insanları ilk defa karşılaştıkları bazı olağanüstü açıklamalar karşısında derin bir şaşkınlığa... Continue reading
Posted Nov 8, 2015 at HACI’NIN YERİ
Newton’un gözlem ve buluşlarını dinler muvacehesinde inceleyen ve tartışan bilim adamları sonunda, dinlerin bu yeni ortaya çıkan felsefede fazla bir yeri olmaması gerektiği gerçeği ile karşı karşıya kalmışlardır. Newton’un ve daha sonra gelen bilim adamlarının yaptığı açıklamalar, dinsel açıklamalardan çok... Continue reading
Posted Aug 21, 2015 at HACI’NIN YERİ
BAŞLANGIÇ VE SONUN EVRENSEL TANIMI... Neyi belirtmek için kullanılırsa kullanılsın “sonsuzluk”, idraki olanaksız bir kavramdır. Çoğu kere zaman için kullanılır. Madde ve mesafa için de kullanılabilir. Bu iletimde ben sonsuzluk terimini başka ve şimdiye kadar hiç tartışma konusu yapılmamış bir... Continue reading
Posted Jul 19, 2015 at HACI’NIN YERİ
HACI is now following Kemal Arısoy
Jun 29, 2015