This is HACI's Typepad Profile.
Join Typepad and start following HACI's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
HACI
Recent Activity
İslam’ın temeli Kur’an mıdır? Başka ne olabilir? Kur’an İslam’ın anayasası değil midir? İslam’ın başka bir anayasası var mıdır? İslam’ın temeli olarak Kur’an’ı sorgulamak Müslümanlara olduğu kadar ateistlere de ters gelebilir. Ama son gelişmelerin ışığında bunu yapmak zorunluğu vardır. Son yıllarda bilimin İslam’a bakış açısında bazı önemli gelişmeler olmuştur. Bu gelişmelerden... Continue reading
Posted 1 hour ago at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
Dinlerin varlığı nedensiz değildir. Dinin insanlık için gerekli olduğu yaygın bir inanıştır. Ve bu inanış dinlerin devamından sorumlu olan kısır döngünün öğelerinden biridir. İster insan eseri olsunlar, ister ilahi, dinler kaçınılmaz bir gerçektirler. Dinlerin gerekliliği ile, onların varlıklarının insanlığın refahı ve düzeni için gerekli olması aynı şeyler değillerdir. Barış ve... Continue reading
Posted yesterday at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
Önce kısa bir giriş yapalım…. Her ne kadar İslam kaynakları İslam’ın başlangıcını Muhammed’in peygamberliğini ilan ettiği 610 yılı olarak kabul ederlerse de, öyle bir tarihsel başlangıcın söz konusu olmadığına eminiz. İslam’ın başlangıç tarihini kesin olarak bilmiyoruz. Kur'an üzerinde yapılan araştırmalar bizi ilginç bir şekilde aydınlatıyor ve Kur'an'la ilgili geişmeler İslam'ın... Continue reading
Posted 2 days ago at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
İslam'ın ve Müslümanların Muhammed'e verdiği önem dikkate alınırsa, Kur'an'ın Muhammed hakkında geniş bilgi içeren bir kaynak olması gerektiği izlenimi alınır. Oysa Kur'an Muhammed hakkında çok az bilgi içerir. Kur'an'da Allah sıklıkla peygamberine hitabeder ama, onun Muhammed olduğu kesin değildir. Muhammed ismi Kur'an'da dört ayette geçer. 3:144, 33:40, 47:2 ve 48:29.... Continue reading
Posted 2 days ago at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
Çoğu kere bilinmeyenden korkulur.. Bu rasyonel olmayan, mantıksız bir korkudur. Bir tür fobidir. Üstün insan aklı bu anlamsız durumu düzeltmek için korkuyu modifiye eder. Onu başka hislere çevirir. Modifiye edilen korku bir dost olur.. Benliğimize hükmeden büyüğümüz, efendimiz olur. Tanrımız... Continue reading
Posted Sep 29, 2017 at HACI’NIN YERİ
Newton’un bilimsel gözlemlerini din muvacehesinde inceleyen ve tartışan zamanın aydınları dinin bu yeni ortaya çıkan felsefede önemli bir yeri olmaması gerektiğini anlamışlardır. Newton’un ve ondan sonra gelen bilim insanlarının yaptıkları açıklamalar, dini açıklamalardan çok daha başarılı olmaya başlamışlardır. Batıda kilise gücünü ve otoritesini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalmış ve... Continue reading
Posted Sep 9, 2017 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
Günümüzde mevcut kitlelere hitabeden ve evrensel oldukları iddia edilen dinlerden hiç birinin meşru varlık nedeni yoktur. Dinler yasal olmamaları gereken ve insan maneviyatını sömüren eski ve çoktan yozlaşmış gelenekleri bünyelerinde canlı tutarak insanlığın ilerlemesini önleyen paraziti kurumlardır. Bütün zararlarına, kötülüklerine, hatta tehlikelerine rağmen, dinlerden kısa zamanda kurtulmak mümkün değildir. Çünkü... Continue reading
Posted Sep 9, 2017 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
Görünüşe göre evrende muhteşem bir düzen vardır. En büyük galaksilerden, en küçük atomaltı parçacıklara kadar butun cisimler fizik yasalarına tabidirler. Her türlü enerji ve madde durmaksızın hareket halindedir. Big Bang sırasında kazanılan momentum devam etmektedir. Uzay genişlemekte, galaksiler birbirlerinden uzaklaşmakta ve rastgelelik artmaktadır. Ama bütün bunlar, hatta rastgeleliğin artması bile,... Continue reading
Posted Sep 7, 2017 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
Her suç cezalandırılmalıdır. Ben bu ilkeye inanırım. Ama ölçülü olmaya da inanırım... Bu durum benim için, arada bir, sorun oluşturur. Suça karşı çağdaş ahlak ve anlayışla uyumlu ve dengeli olmayan bir ceza, adil değildir. Hafifse onunla alay etmektir. Ağırsa, vahşettir. İkisi arasını bulmak zordur belki ama, imkansız da değildir. İslam’ın... Continue reading
Posted Sep 6, 2017 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
Arada bir Musluman’lardan işitiriz: Hakkında somut bir delil olmasa da, Allah’a inanmakla kaybedeceğiniz bir şey yoktur derler, Müslünmanlar… Allah varsa kanzancınız sonsuz olacaktır. Öldükten sonar mutluluğa ve ebedi yaşama kavuşacaksınız. Allah yoksa da kaybedeceğiniz bir şey olmayacaktır. Allah’a inanmakla ve ona dua etmekle içinizdeki zehirleri atacağınızdan, yine siz kazanacaksınız. Allah’a... Continue reading
Posted Aug 27, 2017 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
Aydınlanma, 17 ve 18’inci yüzyıllarda Avrupa’da ortaya çıkan, Tanrı, doğa, mantık, nedensellik gibi kavramları ve onlarla ilgili inanç ve düşünceleri bünyesinde barındıran, Avrupalı aydınlara ait entellektüel ve felsefi bir harekettir. Bu başlık altında biz yalnız Avrupa’da dinde aydınlanmayı tartışacağız. Doğru kararların ve mantığın yararlı bilgilerin kazanılması için gerekli olduğuna inanan... Continue reading
Posted Aug 6, 2017 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
4. Orijinal Kur'an nasıl aktarılmakta idi? Batı bilim insanlarının çoğu orijinal bir Kur'an'ın var olduğuna ve onun bildiğimiz Kur'an olarak devam ettiğini kurgularlar. Onlara göre yazılı bir metni olmayan bu Kur'an oral olarak aktarılmaktadır. İslam kaynaklarına göre Muhammed ilk Müslüman'lara Kur'an'ı ezberletmiş ve onlar bu geleneği sürdürmüşlerdir. Batı bilim insanlarının... Continue reading
Posted Jul 29, 2017 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
Orijinal Ur-Qur'an'ın var olması halinde, hangi dil onu temsil edecektir? Ayrıca yazılı metinle dil arasında nasıl bir ilişki olabilir? Önce Kur'an'da kendi dili hakkında neler yazıldığına bakalım. 12: 2 Biz onu sana, aklınızı çalıştıranız diye, Arapça bir Kur'an olarak indirdik. 13: 37 İşte biz o Kur'an'ı Arapça bir hüküm kaynağı... Continue reading
Posted Jul 29, 2017 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
Yukarda Ur-Qur'an'dan bahsetmiştim. Yani ilk Kur'an'dan veya Kur'an öncesi Kur'andan...... 2. Orijinal Kur'an'ın var olduğunu kabullenelim. Bu Kur'an'ın içeriği ne olabilir? Kur'an'la ilgilenen bilim adamlarının tümünün paylaştığı düşünce Kur'an'ın hitabettiği toplumlar için bir din ve moral yol göstericisi olduğudur. Bugün mevcut Kur'an'da bu husus açık ve nettir. Orijinal Kur'an'ın da... Continue reading
Posted Jul 29, 2017 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
KUR'AN'IN TARİHDEKİ YERİ Ve Kur'an'la ilgili diğer gizemli konular....... İslam ve Kur'an ile ilgili konuların hemen hepsinde, Batı bilim insanları Batı bilimi ile bağdaşmayan bir cehalet sergilerler. Bu cehaletin en büyük nedeni olarak İslam ve Kur'an hakkındaki bilgiler için Batı'nın yalnız İslam kaynakları ile yetinmesi ve 19'uncu yüzyılın başlarına kadar... Continue reading
Posted Jul 23, 2017 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
Allah'a inanmanın neye inanıyor olmak olduğu üzerinde hiç düşündünüz mü? Allah'a inanan neye inanıyor? Allah'ın var olduğuna mı? Yoksa O'nun var olması gerektiğine mi? Allah'a inananların önemli bir çoğunluğunun inanma nedeni, "yoktan var olmayı açıklayamamalarıdır".... Allah'ı gördüğü için inanan yoktur. Allah'a her inanan, içinde yaşadığımız evrenin kendiliğinden, tesadüfen oluşmasına olanak... Continue reading
Posted Jul 23, 2017 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
MÜSLÜMAN KIYAMETİ….. Havada olağandışı bir ağırlık ve garip bir koku vardı. İnsan kendini derin bir yer altı mağarasında hissediyordu. Ovalara, savanalara, düz ve alçak yerlere koyu bir sis ve duman inmişti. Havada tek bir bulut bile yoktu. Etrafta göz kamaştırıcı bir aydınlık vardı. Batıdan doğan güneş, gökyüzünde tepede hareketsiz duruyordu.... Continue reading
Posted Jul 11, 2017 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
YALANLARIN EN BÜYÜGÜ..... İnsan evrende gözlemlediği muhteşem güzellik ve görkem karşısında duyduğu hayranlığı gizlememelidir. Çünkü o zaman merakını, üstün zekasını ve entellektüalitesini de baskı altına alıyor demektir. İnsanın o güne kadar karşılaşmadığı ilginç ve olağanüstü olgular karşısında duyduğu hayranlık, üstün akılsal yeteneklerinin en kesin delili, ögrenmek güdüsünün ilk ve en... Continue reading
Posted May 17, 2017 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
BİLİNMEYENİN GİZEMİ..... Çoğu kere bilinmeyenden korkulur.. Bu rasyonel olmayan, mantıksız bir korkudur. Bir tür fobidir. Üstün insan aklı bu anlamsız durumu düzeltmek için korkuyu modifiye eder. Onu başka hislere çevirir. Modifiye edilen korku bir dost olur.. Benliğimize hükmeden büyüğümüz, efendimiz olur. Tanrımız olur. Bilinmeyen hala bilinmez belki ama, artık ondan... Continue reading
Posted Mar 23, 2017 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
DİNLER VE BÜYÜK MANZARA ! Büyüğü görmek kolaydır. Bütün sorun giderek küçülen küçüğü görebilmektir, değil mi? Buna hayır demeye olanak var mıdır? Küçük, küçüldükce gözden kaybolacak, büyük büyüdükce göze batacaktır, değil mi? Büyüğü görmekte güçlük çekilebilir mi? Büyüğe bakıp da onu algılamamak mümkün mü? Bence, hem mümkündür, hem de olağandır.... Continue reading
Posted Mar 3, 2017 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
TANRI KAVRAMI NASIL BİR DÜŞÜNCENİN ÜRÜNÜDÜR? Mantık ve bilimsel düşünce, bilimsellik için yeterli değildir. Onlar bilimselliğin ön koşullarıdır. Her bilimsel düşüncenin doğru olması diye bir kural yoktur. Zaten çoğu yanlıştır. Bir iki istisnası ile bir kural olarak bilimsel düşüncenin kesin olarak doğru olabilmesi için laboratuvarda denenmesi ve deneylerin tekrarlanabilmesi gerekmektedir.... Continue reading
Posted Mar 3, 2017 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
ANTROPOSENTRİK OLMAK NE DEMEKTİR? Antroposentrik olmak demek, insan odaklı olmak demektir. İnsan odaklı olmak, evrene insan gözü ile bakmak demek değildir. İnsanın kendini evrenin ortasında yer alan anahtar bir yaratık olarak görmesi ve bütün evrenin kendine göre tasarımlanmış ve dizayn... Continue reading
Posted Feb 20, 2017 at HACI’NIN YERİ
ANTROPİK MUHAKEME (*) Anthropic reasoning (antropik muhakeme, uslama, usavurma), anthropic principle (antropik ilke) ile ilgili bir kavramdır. Antropik uslama evrenin neden bildiğimiz şekilde oluştuğunu açıklamaktan çok, öyle olmasının sonuçları üzerinde duran bir yaklaşimdır. Evrenle ilgili en önemli nitelik, canlıların ortaya... Continue reading
Posted Feb 20, 2017 at HACI’NIN YERİ
ALLAH'DAN NEDEN KORKULUR? KORKULMALI MIDIR? Bütün Müslümanlarda bir Allah korkusudur gider. O'nun adını bile besmelesiz ağızlarına almazlar.. Onlariı bu hallerini gözlemleyen, o garibanları korkularından Musluman olmuş sanır.. Islam Allah'a teslimiyet degil midir? Öyleyse onlar Allah'a teslim olmuşlardır. Kendi kişiliklerini Allah’a adamışlardır. Ama neden? Kur’an’ın içeriğinden dolayı mı Allah’dan korkarlar? Bu... Continue reading
Posted Aug 29, 2016 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
İslam'ın başlangıcının bir komplo olabileceğini düşündünüz mü? Eğer Muhammed yaşamamış ve Kur'an'ı yazıp, İslam'ı başlatmamışsa, İslam kesin olarak bir komplodur. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bir sabotajdır. Bir suikastdır.. İslam'ın yeterince belirli olmayan gizli ve sinsi bir başlangıcı vardır. Muhammed'in Kur'an'ı yazıp, İslam'ı başlatmadığı artık kesin olarak bilinmektedir. İslam neden... Continue reading
Posted Aug 29, 2016 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN