This is HACI's Typepad Profile.
Join Typepad and start following HACI's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
HACI
Recent Activity
YALANLARIN EN BÜYÜGÜ..... İnsan evrende gözlemlediği muhteşem güzellik ve görkem karşısında duyduğu hayranlığı gizlememelidir. Çünkü o zaman merakını, üstün zekasını ve entellektüalitesini de baskı altına alıyor demektir. İnsanın o güne kadar karşılaşmadığı ilginç ve olağanüstü olgular karşısında duyduğu hayranlık, üstün akılsal yeteneklerinin en kesin delili, ögrenmek güdüsünün ilk ve en... Continue reading
Posted May 17, 2017 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
BİLİNMEYENİN GİZEMİ..... Çoğu kere bilinmeyenden korkulur.. Bu rasyonel olmayan, mantıksız bir korkudur. Bir tür fobidir. Üstün insan aklı bu anlamsız durumu düzeltmek için korkuyu modifiye eder. Onu başka hislere çevirir. Modifiye edilen korku bir dost olur.. Benliğimize hükmeden büyüğümüz, efendimiz olur. Tanrımız olur. Bilinmeyen hala bilinmez belki ama, artık ondan... Continue reading
Posted Mar 23, 2017 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
DİNLER VE BÜYÜK MANZARA ! Büyüğü görmek kolaydır. Bütün sorun giderek küçülen küçüğü görebilmektir, değil mi? Buna hayır demeye olanak var mıdır? Küçük, küçüldükce gözden kaybolacak, büyük büyüdükce göze batacaktır, değil mi? Büyüğü görmekte güçlük çekilebilir mi? Büyüğe bakıp da onu algılamamak mümkün mü? Bence, hem mümkündür, hem de olağandır.... Continue reading
Posted Mar 3, 2017 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
TANRI KAVRAMI NASIL BİR DÜŞÜNCENİN ÜRÜNÜDÜR? Mantık ve bilimsel düşünce, bilimsellik için yeterli değildir. Onlar bilimselliğin ön koşullarıdır. Her bilimsel düşüncenin doğru olması diye bir kural yoktur. Zaten çoğu yanlıştır. Bir iki istisnası ile bir kural olarak bilimsel düşüncenin kesin olarak doğru olabilmesi için laboratuvarda denenmesi ve deneylerin tekrarlanabilmesi gerekmektedir.... Continue reading
Posted Mar 3, 2017 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
ANTROPOSENTRİK OLMAK NE DEMEKTİR? Antroposentrik olmak demek, insan odaklı olmak demektir. İnsan odaklı olmak, evrene insan gözü ile bakmak demek değildir. İnsanın kendini evrenin ortasında yer alan anahtar bir yaratık olarak görmesi ve bütün evrenin kendine göre tasarımlanmış ve dizayn... Continue reading
Posted Feb 20, 2017 at HACI’NIN YERİ
ANTROPİK MUHAKEME (*) Anthropic reasoning (antropik muhakeme, uslama, usavurma), anthropic principle (antropik ilke) ile ilgili bir kavramdır. Antropik uslama evrenin neden bildiğimiz şekilde oluştuğunu açıklamaktan çok, öyle olmasının sonuçları üzerinde duran bir yaklaşimdır. Evrenle ilgili en önemli nitelik, canlıların ortaya... Continue reading
Posted Feb 20, 2017 at HACI’NIN YERİ
ALLAH'DAN NEDEN KORKULUR? KORKULMALI MIDIR? Bütün Müslümanlarda bir Allah korkusudur gider. O'nun adını bile besmelesiz ağızlarına almazlar.. Onlariı bu hallerini gözlemleyen, o garibanları korkularından Musluman olmuş sanır.. Islam Allah'a teslimiyet degil midir? Öyleyse onlar Allah'a teslim olmuşlardır. Kendi kişiliklerini Allah’a adamışlardır. Ama neden? Kur’an’ın içeriğinden dolayı mı Allah’dan korkarlar? Bu... Continue reading
Posted Aug 29, 2016 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
İslam'ın başlangıcının bir komplo olabileceğini düşündünüz mü? Eğer Muhammed yaşamamış ve Kur'an'ı yazıp, İslam'ı başlatmamışsa, İslam kesin olarak bir komplodur. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bir sabotajdır. Bir suikastdır.. İslam'ın yeterince belirli olmayan gizli ve sinsi bir başlangıcı vardır. Muhammed'in Kur'an'ı yazıp, İslam'ı başlatmadığı artık kesin olarak bilinmektedir. İslam neden... Continue reading
Posted Aug 29, 2016 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
Cehaletin İslam’ın sahip olduğu büyük bir güç olduğuna değinmiştik. Cehaletin yanı sıra İslam’a büyük bir güç daha eşlik eder. O da ümmetdir. Müslüman’lar hep birlikte bir ümmet oluştururlar. Müslüman’lar güçlerini bu ümmetten, yani birbirlerinden alırlar. Geçmişte bu hep böyle olmuştur. Ayrıca Müslüman’lar öteden beri teröre baş vururlar. İslam terörünün çekirdeginde... Continue reading
Posted Apr 9, 2016 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
İslam'ı eleştiririz. İslam kötü ellerdedir deriz. Müslümanlar cahildir, deriz. Hocalar ve imamlar biraz daha entelektüel, bilimsel ve birikimli olsalardı, dünyada denge İslam ülkeleri lehine değişirdi, der dururuz. Batıyı örnek gösteririz. Bu şekilde düşünmede haklı mıyız? Neden böyle düşünürüz? İslam'ı hangi dinle karşilaştırarak böyle bir sonuca varırız? Batı uygarlığını Hristiyanlığa atfeder... Continue reading
Posted Apr 9, 2016 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
Önce ritüellerin ne olduklarına bakalım... Ritüel nedir? Ritüelleri hemen her durum için farklı sabit bir takım sosyal davranış şekilleri olarak tanımlayabiliriz. Bu sosyal davranışlar için tören deyimi de kullanılabilir. İlginç olarak törenlere önem veren tek hayvan türü değildir insanlar.. Bazı kuşlar ve diğer hayvanlar da törenlere, yani ritüellere önem verirler... Continue reading
Posted Mar 28, 2016 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
Ateizmde estetiğin olup olmadığını yıllardır düşünürüm. Önceleri yalnız Türk ateizminde estetiğin olmadığını düşünürdüm. Daha sonra farkettim ki dünyada mevcut toplumların hemen hepsinde ateizm, estetik değerlerden yoksun bir eğilim gibi durmaktadır. İddialı ateist sitelerinin hiç birinde değil estetik olmak, estetiğin lafı... Continue reading
Posted Mar 7, 2016 at HACI’NIN YERİ
SAVAŞ RESİMLERİ-BULANTI Savaş resimleri... Korkunç savaş resimleri..... Ölüm kokan, mide bulandıran iğrenç savaş resimleri.... Her yerde çocuk, kadın cesetleri Dokunmaya kıyamayacağınız o güzel yanaklar Kollar, bacaklar Yoklar. Kafalar param parça Bakmakla doyamayacağınız yüzler tanınmıyor artık Lime lime.... Ölüler tabutlarda değil... Continue reading
Posted Feb 7, 2016 at HACI’NIN YERİ
NEDEN ! Çocuksuz bir babadan doğmayan kızına dilenen özür. Neden, yanıtı beklenmeyen, belagatlı bir sorudur. Biliyorum, Neden girdiğini rüyama, O gece. Başka çaren yokmuydu, ne? Görüneyim ona, Bari dedin, Endişe içinde, Son bir hamleyle... Sitem ettin, Neden, dedin? Bensiz geçti... Continue reading
Posted Nov 8, 2015 at HACI’NIN YERİ
Einstein 1916 yılında GENEL görelik kuramını yayımladı. Bu yayın bilim dünyasında büyük yankılar uyandırdı. Ama yayımlandığının ilk birkaç ayı içinde bilim dünyasından en ufak bir tepki bile gelmedi. Bilim insanları ilk defa karşılaştıkları bazı olağanüstü açıklamalar karşısında derin bir şaşkınlığa... Continue reading
Posted Nov 8, 2015 at HACI’NIN YERİ
Newton’un gözlem ve buluşlarını dinler muvacehesinde inceleyen ve tartışan bilim adamları sonunda, dinlerin bu yeni ortaya çıkan felsefede fazla bir yeri olmaması gerektiği gerçeği ile karşı karşıya kalmışlardır. Newton’un ve daha sonra gelen bilim adamlarının yaptığı açıklamalar, dinsel açıklamalardan çok... Continue reading
Posted Aug 21, 2015 at HACI’NIN YERİ
BAŞLANGIÇ VE SONUN EVRENSEL TANIMI... Neyi belirtmek için kullanılırsa kullanılsın “sonsuzluk”, idraki olanaksız bir kavramdır. Çoğu kere zaman için kullanılır. Madde ve mesafa için de kullanılabilir. Bu iletimde ben sonsuzluk terimini başka ve şimdiye kadar hiç tartışma konusu yapılmamış bir... Continue reading
Posted Jul 19, 2015 at HACI’NIN YERİ
HACI is now following Kemal Arısoy
Jun 29, 2015
İSLAM’IN KADINLARI…. İslam’ın kadınları silik, şahsiyetsiz, kapalı, tutucu, cahil, ilkel bir kadın modelini simgeler ve teröristlerden sonra İslam’ın ikinci çirkin yüzünü sergilerler. Oysa bu bir yanılsamadır. Müslüman kadınlar hakkındaki bütün gerçekleri yansıtmaz. Hiç bir şey bu sahte imgeden daha fazla gerçeklerden sapmış olamaz. Ama bu imge Batı’da yerleşmiştir. Türk aydınları... Continue reading
Posted Jun 6, 2015 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
Genel olarak dindarların, özel olarak Müslüman'ların bir çoğu Allah'ı bir inanç olarak değil, açıklama olarak kabul etmektedirler. Herşeyin bir ustası varsa, kainatın da bir ustası olmalı mantığından hareket edilerek, ulu bir yaratıcıya ulaşılır. Bu kadarını anlamak mümkün... Bundan anladığımız kadarıyla kâinatın ortaya çıkmasının bir nedeni olmalıdır. O nedeni nasıl tanımlarsanız,... Continue reading
Posted May 6, 2015 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
Arap kültür ve gelenekleri kendine Muhammed mitini yaratmış olabilir mi? Eski Yunan mitolojilerinde tanrıların insanlara benzer, tabii çok daha görkemli ve karmaşık, bir yaşamları vardır. Tanrılar öfkelenirler, gazaba gelirler, kıskanırlar, öldürürler, işkence yaparlar, korkarlar, aldatırlar, babalarını öldürürler, anneleri ile evlenirler, savaşırlar vb. Çok sayıda tanrı vardır ve onların birbirleri ile... Continue reading
Posted Apr 18, 2015 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
İlhan Arsel ve Turan Dursun'un Kur'an yorumlarını bilirsiniz... Mevcut Kur'an yorumlarına ilginç, özgün, farklı ve çok daha gerçekçi bir alternatif oluştururlar. Ama o yorumlarda ve diğerlerinde değinilen gerçekler, Kur'an'ın yazılış ve kodlanış nedenlerindeki gerçeklerle ne kadar örtüşmektedirler? Kur'an Muhammed'in yazdığı bir kitap ise amacı nedir? Neden bu kadar entrikalı ve... Continue reading
Posted Apr 18, 2015 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
İki ayrı soru ve sorunu birlikte tartışabiliriz. Önce ilk soruyu ele alalım. İslam'ın Muhammed'i aşabilmesi ne demektir? İslam'ın şu andaki durumunu şöyle formüle edebiliriz. İslam= Muhammed+Kur'an Bu formülde Muhammed'i çıkarırsak geride: İslam=Kur'an kalır ki açıkça bu mümkündür. Ama geleneksel İslamsal dogmalar buna izin vermezler. İslam'sal geleneklere göre İslam, o şekilde... Continue reading
Posted Apr 18, 2015 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN
Gerekli olduklarına inanılan dinler, masum, hatta zararlı olmayan, kurumlar değilerdir. İnsanlığa zararlıdırlar. Dinler için insan manaviyatını kemiren parazitlerdir bile diyebiliriz. Milyonlarca imam, hoca, papaz, haham, priest, milyarlarca inanıra dinleri sunmakta, onların maneviyatına hitebederek hükmetmekte, beyinlerini yıkamakta ve toplumları yönlendirmektedir. Hiç... Continue reading
Posted Apr 14, 2015 at HACI’NIN YERİ
İSLAM VE KRİZ ANLARINDA YARGILAMA..... Kriz anlarında insanların karar verme ve yargılama yetenekleri önemli ölçüde yanılgıya uğrayabilir. Bu gibi durumlarda insanların çoğu, normal koşullarda asla yapmayacakları hataları yapmaya, akıllarından geçmesi olanaksız düşüncelere ılımlı bakmaya, kabul etmeleri olanaksız fantestik dedikoduları ciddiye almaya başlarlar. Rasyonelite normu değişir ve yeni ve aşırı bir... Continue reading
Posted Apr 9, 2015 at ISLAM-BIR ATEISTIN KALEMINDEN