This is HACI's Typepad Profile.
Join Typepad and start following HACI's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
HACI
Recent Activity
Görünüşe göre evrende ilginç bir düzen vardır. En büyük galaksilerden, en küçük atomaltı parçacıklara kadar bütün cisimler fizik yasalarına tabidirler. Her türlü enerji ve madde durmaksızın hareket halindedir. Big Bang sırasında kazanılan momentum devam etmektedir. Uzay genişlemekte, galaksiler birbirlerinden uzaklaşmakta ve rastgelelik artmaktadır. Ama bütün bunlar, hatta rastgeleliğin artması bile,... Continue reading
Posted Mar 28, 2018 at İSLAM-BİR ATEİSTİN KALEMİNDEN
BATININ KULLANDIĞI BİLİMSEL YÖNTEMLER İSLAM’DA HARAM MIDIR? Batı’ya ulaşmanın tek bir yolu vardır. O da Batı’nın kullandığı yöntemleri kullanmaktır. Bu taklit etmek değildir. Çünkü yöntemler için taklit etmek terimi uygun değildir. Yöntemler belli bir sonuca ulaşılması için izlenmesi gereken süreçler dizisidir. Yöntemler bazı ilkeler izlenerek tasarımlanır. Objektif, tarafsız ve dürüst... Continue reading
Posted Mar 28, 2018 at İSLAM-BİR ATEİSTİN KALEMİNDEN
İnsanın çeşitli sıfatları arasında inançlı olması da vardır. İnsan inançlı hayvandır. İnanır. Ana ve babasına inanır. Kardeşlerine, arkadaşlarına, akrabalarına, bildik ve tanıdıklarına, büyüklerine ve hocalarına inanır. İnanmalıdır. İnanmayan insanlar bir toplum oluşturamazlar. İnsanlar birbirlerine, Allah ve din gibi, bazı ortak... Continue reading
Posted Mar 28, 2018 at HACI’NIN YERİ
GÖZÜN EVRİMİ İLE İLGİLİ BİR KURAM Doğa gözü Cambrian patlaması denen çağdan birkaç yüz milyon yıl önce keşfetmiştir. Yani canlılar aşağı yukarı 700 milyon yıldan beri görmektedirler. Her doğal etkinlik gibi görme de bazı genlerin varlığına gereksinim gösterir. Hayvanlarda mevcut... Continue reading
Posted Dec 17, 2017 at HACI’NIN YERİ
Allah'ın varlığı santral bir otoritenin varlığı demektir. Doğal süreçlerin doğasını incelersek, onlardan santral bir otoritenin sorumlu olmadığını görürüz. Canlılar dahil, madde ve enerjinin her davranışı geri tepmeli döngülerle açıklanabilir. Bu konunun anlaşılabilmesi için aşağıdaki iletiye ve diğerlerine göz atmak gerekiyor. http://haci-haci.typepad.com/maddenin_canli_davrani_se/30-santral-otori%CC%87te-sorunu-evren/ Evrende santral bir otoritenin olmasının neden mümkün olmadığını da... Continue reading
Posted Dec 14, 2017 at İSLAM-BİR ATEİSTİN KALEMİNDEN
20’nci yüzyılın başlarında Newton mekaniği yerini Einstein’ın görelik kuramlarına terketmiştir. Her ne kadar Newton’un çekimle ilgili kanunları Einstein’ın görelik kuramları yanında yeterince hassas gibi durmamakta iseler de, Newton’un formülleri ile güneş sistemi içinde alınan sonuçlar oldukça güvenilirdir. Einstein’ın görelik kuramlarını çok kısa bir zaman içinde belirsizlik temel ilkesine dayanan quantum... Continue reading
Evet.. İslamiyet diğer herhangi bir inanç, doktrin, ideoloji, felsefe, görüş gibi insana bir şeyler kazandırır. Bunda hiç kuşku yok... Kimler İslam'dan ne kazanır sorusu ile bu duruma bir açıklık getirmek istiyorum. İslam ilkeleri belli basit bir dindir. Müslüman'ın bütün yapacağı beş koşulu yerine getirmektir. Zor bir din değildir İslam. Sizden... Continue reading
Posted Nov 18, 2017 at İSLAM-BİR ATEİSTİN KALEMİNDEN
Müthiş Bir Evrende Yaşıyoruz. Evrenin temelinin bilgi olması ne demektir? Bu soru tek bir cümle ile yanıtlanabilir. Evrenin bilgi üzerine kurulması demek, doğal süreçlerin bilgi üretmesi ve üretilen bilginin kendisinden sonra gelecek olan doğal süreçleri etkilemesi demektir. Evrende bilgi birikimi... Continue reading
Posted Nov 5, 2017 at HACI’NIN YERİ
İster Müslüman olsunlar, ister Hrisitiyan, dindarlar çogu kere ateistlere iyi gözle bakmazlar. Sanki başka tür yaratıklardır ateistler onlara göre. Değişik bir insan türüdürler. Daha aydın, zeki ve kurnazdırlar ama, aslında şeytanidirler. Güvenilmez ve inanılmazdırlar. Sevimsizdirler. Yaptıkları yapılmaz. Dedikleri hiç yapılmaz.... Continue reading
Posted Nov 5, 2017 at HACI’NIN YERİ
İslam'daki eksiklikler ve çağ dışılıklar İslam’ın önde gelenleri tarafından bin yıldır bilinir ve onlar ıslah edilmeye çalışılır. İslam alimleri İslam’ın Kur’an’a dönmekle ıslah olacağı konusunda hemfikirdirler. Ama bu düşüncede önemli bir sorun vardır. Kur’an’a dönmek ne demektir? Kur’an’ı yegane kaynak olarak alıp, İslam’ı hadisler ve sünnetten arındırmak mıdır? Bu yöntem... Continue reading
Posted Nov 4, 2017 at İSLAM-BİR ATEİSTİN KALEMİNDEN
Kur'an mucizeleri konusunun Müslüman'lar tarafından büyük bir ilgi ile izlendiğini biliyorsunuz. Bu iddiaların temelinin Kur'an'da geçen bir kaç kelime veya ayet olduğunu bildiğinize de eminim. Ve bu iddiaları ciddiye almadığınıza da.. Ama aralarında doktor, mühendis, avukat, profesör ve gazeteci de olan milyonlarca Müslüman bu iddiaları ciddiye alıyor. Bu pervasız ve... Continue reading
Posted Oct 19, 2017 at İSLAM-BİR ATEİSTİN KALEMİNDEN
Ateistler şu soruya sıklıkla maruz kalırlar: Neden ateizmi seçtiniz? Neden ateist oldunuz? Bu soruyu yanıtlayan ateistler, İslam'dan ne zaman ve nasıl koptuklarını görkemli, uzun ve dokunaklı cümlelerle anlatmaktan büyük bir zevk alırlar. Ateist olma süreçleri onların yaşamlarındaki en önemli maceradır. Bundan gurur duyarlar. Ama gurur duydukları şeyin ne olduğunu bilirler... Continue reading
Posted Oct 18, 2017 at İSLAM-BİR ATEİSTİN KALEMİNDEN
İslam’ın temeli Kur’an mıdır? Başka ne olabilir? Kur’an İslam’ın anayasası değil midir? İslam’ın başka bir anayasası var mıdır? İslam’ın temeli olarak Kur’an’ı sorgulamak Müslümanlara olduğu kadar ateistlere de ters gelebilir. Ama son gelişmelerin ışığında bunu yapmak zorunluğu vardır. Son yıllarda bilimin İslam’a bakış açısında bazı önemli gelişmeler olmuştur. Bu gelişmelerden... Continue reading
Posted Oct 17, 2017 at İSLAM-BİR ATEİSTİN KALEMİNDEN
Dinlerin varlığı nedensiz değildir. Dinin insanlık için gerekli olduğu yaygın bir inanıştır. Ve bu inanış dinlerin devamından sorumlu olan kısır döngünün öğelerinden biridir. İster insan eseri olsunlar, ister ilahi, dinler kaçınılmaz bir gerçektirler. Dinlerin gerekliliği ile, onların varlıklarının insanlığın refahı ve düzeni için gerekli olması aynı şeyler değillerdir. Barış ve... Continue reading
Posted Oct 16, 2017 at İSLAM-BİR ATEİSTİN KALEMİNDEN
Önce kısa bir giriş yapalım…. Her ne kadar İslam kaynakları İslam’ın başlangıcını Muhammed’in peygamberliğini ilan ettiği 610 yılı olarak kabul ederlerse de, öyle bir tarihsel başlangıcın söz konusu olmadığına eminiz. İslam’ın başlangıç tarihini kesin olarak bilmiyoruz. Kur'an üzerinde yapılan araştırmalar bizi ilginç bir şekilde aydınlatıyor ve Kur'an'la ilgili geişmeler İslam'ın... Continue reading
Posted Oct 15, 2017 at İSLAM-BİR ATEİSTİN KALEMİNDEN
İslam'ın ve Müslümanların Muhammed'e verdiği önem dikkate alınırsa, Kur'an'ın Muhammed hakkında geniş bilgi içeren bir kaynak olması gerektiği izlenimi alınır. Oysa Kur'an Muhammed hakkında çok az bilgi içerir. Kur'an'da Allah sıklıkla peygamberine hitabeder ama, onun Muhammed olduğu kesin değildir. Muhammed ismi Kur'an'da dört ayette geçer. 3:144, 33:40, 47:2 ve 48:29.... Continue reading
Posted Oct 15, 2017 at İSLAM-BİR ATEİSTİN KALEMİNDEN
Çoğu kere bilinmeyenden korkulur.. Bu rasyonel olmayan, mantıksız bir korkudur. Bir tür fobidir. Üstün insan aklı bu anlamsız durumu düzeltmek için korkuyu modifiye eder. Onu başka hislere çevirir. Modifiye edilen korku bir dost olur.. Benliğimize hükmeden büyüğümüz, efendimiz olur. Tanrımız... Continue reading
Posted Sep 29, 2017 at HACI’NIN YERİ
Newton’un bilimsel gözlemlerini din muvacehesinde inceleyen ve tartışan zamanın aydınları dinin bu yeni ortaya çıkan felsefede önemli bir yeri olmaması gerektiğini anlamışlardır. Newton’un ve ondan sonra gelen bilim insanlarının yaptıkları açıklamalar, dini açıklamalardan çok daha başarılı olmaya başlamışlardır. Batıda kilise gücünü ve otoritesini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalmış ve... Continue reading
Posted Sep 9, 2017 at İSLAM-BİR ATEİSTİN KALEMİNDEN
Günümüzde mevcut kitlelere hitabeden ve evrensel oldukları iddia edilen dinlerden hiç birinin meşru varlık nedeni yoktur. Dinler yasal olmamaları gereken ve insan maneviyatını sömüren eski ve çoktan yozlaşmış gelenekleri bünyelerinde canlı tutarak insanlığın ilerlemesini önleyen paraziti kurumlardır. Bütün zararlarına, kötülüklerine, hatta tehlikelerine rağmen, dinlerden kısa zamanda kurtulmak mümkün değildir. Çünkü... Continue reading
Posted Sep 9, 2017 at İSLAM-BİR ATEİSTİN KALEMİNDEN
Görünüşe göre evrende muhteşem bir düzen vardır. En büyük galaksilerden, en küçük atomaltı parçacıklara kadar butun cisimler fizik yasalarına tabidirler. Her türlü enerji ve madde durmaksızın hareket halindedir. Big Bang sırasında kazanılan momentum devam etmektedir. Uzay genişlemekte, galaksiler birbirlerinden uzaklaşmakta ve rastgelelik artmaktadır. Ama bütün bunlar, hatta rastgeleliğin artması bile,... Continue reading
Posted Sep 7, 2017 at İSLAM-BİR ATEİSTİN KALEMİNDEN
Her suç cezalandırılmalıdır. Ben bu ilkeye inanırım. Ama ölçülü olmaya da inanırım... Bu durum benim için, arada bir, sorun oluşturur. Suça karşı çağdaş ahlak ve anlayışla uyumlu ve dengeli olmayan bir ceza, adil değildir. Hafifse onunla alay etmektir. Ağırsa, vahşettir. İkisi arasını bulmak zordur belki ama, imkansız da değildir. İslam’ın... Continue reading
Posted Sep 6, 2017 at İSLAM-BİR ATEİSTİN KALEMİNDEN
Arada bir Musluman’lardan işitiriz: Hakkında somut bir delil olmasa da, Allah’a inanmakla kaybedeceğiniz bir şey yoktur derler, Müslünmanlar… Allah varsa kanzancınız sonsuz olacaktır. Öldükten sonar mutluluğa ve ebedi yaşama kavuşacaksınız. Allah yoksa da kaybedeceğiniz bir şey olmayacaktır. Allah’a inanmakla ve ona dua etmekle içinizdeki zehirleri atacağınızdan, yine siz kazanacaksınız. Allah’a... Continue reading
Posted Aug 27, 2017 at İSLAM-BİR ATEİSTİN KALEMİNDEN
Aydınlanma, 17 ve 18’inci yüzyıllarda Avrupa’da ortaya çıkan, Tanrı, doğa, mantık, nedensellik gibi kavramları ve onlarla ilgili inanç ve düşünceleri bünyesinde barındıran, Avrupalı aydınlara ait entellektüel ve felsefi bir harekettir. Bu başlık altında biz yalnız Avrupa’da dinde aydınlanmayı tartışacağız. Doğru kararların ve mantığın yararlı bilgilerin kazanılması için gerekli olduğuna inanan... Continue reading
Posted Aug 6, 2017 at İSLAM-BİR ATEİSTİN KALEMİNDEN
4. Orijinal Kur'an nasıl aktarılmakta idi? Batı bilim insanlarının çoğu orijinal bir Kur'an'ın var olduğuna ve onun bildiğimiz Kur'an olarak devam ettiğini kurgularlar. Onlara göre yazılı bir metni olmayan bu Kur'an oral olarak aktarılmaktadır. İslam kaynaklarına göre Muhammed ilk Müslüman'lara Kur'an'ı ezberletmiş ve onlar bu geleneği sürdürmüşlerdir. Batı bilim insanlarının... Continue reading
Posted Jul 29, 2017 at İSLAM-BİR ATEİSTİN KALEMİNDEN
Orijinal Ur-Qur'an'ın var olması halinde, hangi dil onu temsil edecektir? Ayrıca yazılı metinle dil arasında nasıl bir ilişki olabilir? Önce Kur'an'da kendi dili hakkında neler yazıldığına bakalım. 12: 2 Biz onu sana, aklınızı çalıştıranız diye, Arapça bir Kur'an olarak indirdik. 13: 37 İşte biz o Kur'an'ı Arapça bir hüküm kaynağı... Continue reading
Posted Jul 29, 2017 at İSLAM-BİR ATEİSTİN KALEMİNDEN