This is kris de decker's Typepad Profile.
Join Typepad and start following kris de decker's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
kris de decker
Recent Activity
Image
In het tijdperk voor de Industriële Revolutie werd hernieuwbare energie alleen maar gebruikt als ze beschikbaar was. Als er geen wind was, dan lagen windmolens en zeilschepen stil. Dezelfde strategie zou ook vandaag heel nuttig kunnen zijn, zeker als we ze verbeteren met behulp van moderne kennis en technologie. Bijvoorbeeld fabrieken, schepen en vrachttreinen zouden alleen maar gebruikt kunnen worden als het waait of als de zon schijnt. De energievraag aanpassen aan het wisselende aanbod van zon en wind zou de transitie naar hernieuwbare energie veel duurzamer, sneller en goedkoper maken. Schilderij: Stoneferry (detail), John Ward of Hull. Watermolens,... Continue reading
Posted Dec 2, 2017 at Lowtech Magazine
32
Image
Het Franse wetenschappelijke tijdschrift Techniques & Culture heeft een volledig nummer gewijd aan alternatieve vormen van technologie: "Low tech? Wild tech!". De 300 pagina's tellende publicatie verkent de verschillen en conflicten tussen high tech en low tech, en heeft vooral aandacht voor technologie die moeilijk in één van deze categorieën onder te verdelen is. De auteurs pleiten voor een meer geavanceerd begrip van technologische vooruitgang. Nu wordt die voornamelijk gezien als een lineair proces, op weg naar steeds meer complexiteit en perfectie. De bijdragen in het boek laten zien dat de realiteit niet alleen anders maar ook veel boeiender... Continue reading
Posted Dec 2, 2017 at Lowtech Magazine
+ Human Power Plant 1.1 + Human Power Plant 1.2 Continue reading
Posted Nov 27, 2017 at HUMAN POWER PLANT
Image
Video of the prototype in Antwerp. Made by Laura Zuallaert. Everybody's talking about sustainable energy, but what is it exactly? And how does it sound? We try to answer these questions with the newest version of our prototype Human Power Plant, an off-the-grid renewable energy source that produces electricity, compressed... Continue reading
Posted Nov 27, 2017 at HUMAN POWER PLANT
Image
The lower floors of the human powered student building are reserved for communal energy production. How long the students need to exercise on these floors depends on their demand for power. Because the energy users are also the energy producers, there’s a strong incentive to reduce energy demand. *** For... Continue reading
Posted Nov 20, 2017 at HUMAN POWER PLANT
Image
The human powered student building is self-sufficient in terms of energy use and produces no CO2. However, humans need extra food when they produce power, and producing this food also requires energy. Assuming a typical Dutch diet, one kilowatt-hour of human generated electricity produces up to 30 times more greenhouse... Continue reading
Posted Sep 24, 2017 at HUMAN POWER PLANT
Image
Hoewel het potentieel van wind- en zonne-energie groter is dan de energievraag van industriële samenlevingen, zijn deze energiebronnen niet altijd beschikbaar. Om te verzekeren dat het aanbod altijd aan de vraag kan voldoen, heeft een elektriciteitsnet op basis van wind en zon heel veel extra infrastructuur nodig. Die infrastructuur maakt van hernieuwbare elektriciteitsproductie een complexe, trage, dure en onduurzame onderneming. Als we daarentegen de energievraag zouden aanpassen aan het wisselende aanbod, dan kan hernieuwbare elektriciteitsproductie wel heel voordelig zijn. Deze strategie was heel gewoon in vroegere tijden, en moderne technologie maakt ze nog interessanter. Foto: Eye of the wind.... Continue reading
Posted Sep 23, 2017 at Lowtech Magazine
40
Image
Duurzame energie. Iedereen praat erover, maar wat is het eigenlijk? En hoe klinkt het? Op zondagmiddag 8 oktober onthullen we de antwoorden in Antwerpen. We presenteren de nieuwste versie van de spierkrachtcentrale, een off-the-grid hernieuwbare energiebron die elektriciteit, perslucht, hydraulische energie, warmte en nu ook geluid produceert. Tenminste, als we mensen bereid vinden om een inspanning te leveren voor een betere wereld. Tekening: Melle Smets. In onze moderne samenleving hebben we zelfs de kleinste fysieke inspanning geautomatiseerd en gemotoriseerd. Tegelijk gaan we naar het fitnesscentrum om gezond en fit te blijven. De spierkrachtcentrale herstelt de verbinding tussen fysieke inspanning... Continue reading
Posted Sep 23, 2017 at Lowtech Magazine
Image
Before the Industrial Revolution, people adjusted their energy demand to a variable energy supply. Our global trade and transport system -- which relied on sail boats -- operated only when the wind blew, as did the mills that supplied our food and powered many manufacturing processes. The same approach could be very useful today, especially when improved by modern technology. In particular, factories and cargo transportation -- such as ships and even trains -- could be operated only when renewable energy is available. Adjusting energy demand to supply would make switching to renewable energy much more realistic than it is today. Stoneferry (detail), a painting by John Ward of Hull. Renewable Energy in Pre-Industrial Times Before the Industrial Revolution, both... Continue reading
Posted Sep 21, 2017 at LOW-TECH MAGAZINE
25
Image
The Human Power Plant is a working prototype of a muscular power generator, manned by a group of people. We cooperate with makers and sports coaches to build exercise machines that are suited for different types of human power sources, are fun and social to use, and produce a maximum... Continue reading
Posted Sep 18, 2017 at HUMAN POWER PLANT
Image
While the potential of wind and solar energy is more than sufficient to supply the electricity demand of industrial societies, these resources are only available intermittently. To ensure that supply always meets demand, a renewable power grid needs an oversized power generation and transmission capacity of up to ten times the peak demand. It also requires a balancing capacity of fossil fuel power plants, or its equivalent in energy storage. Consequently, matching supply to demand at all times makes renewable power production a complex, slow, expensive and unsustainable undertaking. Yet, if we would adjust energy demand to the variable supply of solar and wind energy, a renewable power grid could be much more advantageous. Using wind and solar energy only... Continue reading
Posted Sep 13, 2017 at LOW-TECH MAGAZINE
35
Image
De meeste mensen met gehoorproblemen dragen geen hoorapparaat, omdat de toestellen vaak niet het gewenste effect opleveren. Uit onderzoek blijkt dat niet-elektrische hoorapparaten uit vroegere eeuwen beter werken. Foto: de Russische wetenschapper Konstantin Tsiolkovsky met oortrompet. Ongeveer 40% van de mensen in de leeftijdscategorie van 55 tot 74 jaar heeft te kampen met gehoorproblemen. Tachtig procent daarvan draagt geen hoorapparaat, ook al heeft hun gehoorbeperking vaak een negatieve invloed op hun welzijn en dat van hun naasten. De belangrijkste reden is de slechte werking van de toestellen, zo blijkt uit onderzoek. Oudere mensen hebben ook last met het hanteren... Continue reading
Posted Aug 26, 2017 at Lowtech Magazine
Image
Het streven naar energie-efficiëntie wordt algemeen beschouwd als de beste strategie om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verlagen. Maar om energie-efficiëntie 'objectief' te meten, wordt de werkelijkheid zo abstract gemaakt dat er meer wordt verhuld dan verklaard. Een mooi voorbeeld is de luchtvaart. In 1985 had een vliegtuig gemiddeld 8 liter brandstof nodig om één passagier 100 kilometer te vervoeren, terwijl dat vandaag slechts 3,7 liter is. Vliegen heeft dus nu de naam twee keer energie-efficiënter te zijn dan dertig jaar geleden. En aangezien het gemiddelde brandstofverbruik van een auto tegenwoordig ongeveer 6 liter per 100 kilometer bedraagt,... Continue reading
Posted Jul 31, 2017 at Lowtech Magazine
22
Image
The food waste from the kitchen and the excrements of 750 students are used to produce biogas that supplies the thermal energy for cooking. Why Biogas? Biogas involves the generation of a combustible gas from biomass digestion in the absence of oxygen. The waste is mixed with water to create... Continue reading
Posted Jul 13, 2017 at HUMAN POWER PLANT
Image
Three floors of the human powered student building are taken up by the central human power plant, which is run by the entire community. How long the students need to exercise on these floors, depends only on their demand for energy. Communal Exercise Machines The energy that's produced on the... Continue reading
Posted Jun 7, 2017 at HUMAN POWER PLANT
Image
Unlike solar and wind energy, human power is always available, no matter the season or time of day. Unlike fossil fuels, human power can be a clean energy source, and its potential increases as the human population grows. In the Human Power Plant, Low-tech Magazine and artist Melle Smets investigate the feasibility of human energy production in the 21st century. To find out if human power can sustain a modern lifestyle, we are designing plans to convert a 22 floors vacant tower building on the campus of Utrecht University in the Netherlands into an entirely human powered student community for 750 people. We're also constructing a working prototype of the human power plant that supplies the community with energy. The... Continue reading
Posted May 28, 2017 at LOW-TECH MAGAZINE
24
Image
Two floors of the human powered student building are dedicated to washing clothes and showering -- the individual student rooms have no bathrooms or washing machines. Showering and washing clothes both involve the use of hot water, which requires a lot of human power. To make it work, the student... Continue reading
Posted May 27, 2017 at HUMAN POWER PLANT
15
Image
The human powered student tower building has 22 floors and no passenger elevators. *** The lower five floors are communal spaces. Individual student flats start at the sixth floor and go all the way up to the highest level, only interrupted by two more communal floors in between. The students... Continue reading
Posted May 23, 2017 at HUMAN POWER PLANT
Image
Our prototype human power plant now under construction in the Netherlands. Two more pictures below the fold. The water turbine. The pressure vessel. Continue reading
Posted May 22, 2017 at HUMAN POWER PLANT
Image
Exercise machines for strength training can produce a lot of power in a very short time, making them an interesting addition to stationary cycling machines for human power generation. *** During the research for the prototype human power plant, we tested the power potential of various exercise machines for strength... Continue reading
Posted May 19, 2017 at HUMAN POWER PLANT
kris de decker has shared their blog Lowtech Magazine
May 16, 2017
kris de decker has shared their blog LOW-TECH MAGAZINE
May 16, 2017
kris de decker has shared their blog HUMAN POWER PLANT
May 16, 2017
Image
Kan een 22 verdiepingen tellend flatgebouw van energie worden voorzien met alleen maar menskracht? Het antwoord is positief, tenminste als er gebruik wordt gemaakt van lowtech en een energiezuinige levensstijl. Voor de Universiteit van Utrecht ontwikkelden Lowtech Magazine en kunstenaar Melle Smets een bouwplan voor een volledig op menselijke energie draaiend flatgebouw met 750 bewoners. Zowel spierkracht, lichaamswarmte als afvalstoffen worden benut. De bewoners kunnen een moderne levensstijl volhouden, inclusief warme douches, computers en wasmachines. Maar daarvoor moeten ze wel tot 6 uur per dag energie produceren. De keuze voor menskracht biedt unieke inzichten in het debat rond duurzaamheid.... Continue reading
Posted May 16, 2017 at Lowtech Magazine
15
Image
In juni presenteren Melle Smets en Lowtech Magazine op het Utrecht Science Park (de voormalige Uithof campus) een prototype spierkrachtcentrale. De installatie wordt aangedreven door een groep mensen en hun huisdieren. De spierkrachtcentrale vat een aantal belangrijke ideeën samen uit ons bouwplan voor een volledig op menskracht draaiend gebouw van 22 verdiepingen. Van fitnessmachine naar spierkrachtcentrale In onze moderne samenleving hebben we zelfs de kleinste fysieke inspanningen geautomatiseerd en gemotoriseerd. Tegelijk gaan we naar het fitnesscentrum om gezond en fit te blijven. De spierkrachtcentrale herstelt de verbinding tussen fysieke inspanning en energieverbruik. Tijdens onze onderzoeksfase in het fitnesscentrum hebben... Continue reading
Posted May 16, 2017 at Lowtech Magazine