This is kris de decker's Typepad Profile.
Join Typepad and start following kris de decker's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
kris de decker
Recent Activity
Image
Een beleid gericht op het reduceren van het energieverbruik kan botsen met een beleid gericht op armoedebestrijding -- en andersom. Energie ligt immers aan de basis van zowel economische ontwikkeling als klimaatopwarming en andere milieuproblemen. Bijgevolg kunnen beide doelstellingen alleen maar worden gerealiseerd als het energieverbruik meer gelijkmatig over samenlevingen wordt verdeeld. Daarvoor moeten we niet alleen praten over "energiearmoede", maar ook over "energie-decadentie". Onderzoekers hebben berekend hoeveel energie mensen minimaal nodig hebben om een fatsoenlijk leven te leiden. Kunnen ze ook een maximale limiet voor energieverbruik berekenen? Foto intro: Azuri Technologies. Doelstellingen voor het reduceren van koolstofemissies worden... Continue reading
Posted Feb 24, 2018 at Lowtech Magazine
23
Image
Because energy fuels both human development and environmental damage, policies that encourage energy demand reduction can run counter to policies for alleviating poverty, and the other way around. Achieving both objectives can only happen if energy use is spread more equally across societies. However, while it’s widely acknowledged that part of the global population is living in ‘energy poverty’, there’s little attention given to the opposite condition, namely ‘energy excess’ or ‘energy decadence’. Researchers have calculated minimum levels of energy use needed to live a decent life, but what about maximum levels? Image: Azuri Technologies. Energy Use Per Capita Humanity needs to reduce its energy use radically if we are to avoid dangerous climate change, the exhaustion of non-renewable resources,... Continue reading
Posted Jan 24, 2018 at LOW-TECH MAGAZINE
Image
Located on the roof of the Human Powered Student building are ten Skystream windturbines. Together, these can supply 20 kW of power with a strong breeze (11 m/s). Whenever it’s windy, human energy production is taken over by the wind turbines. During windy periods, students thus enjoy free and effortless... Continue reading
Posted Jan 20, 2018 at HUMAN POWER PLANT
Image
De potentiële energiebesparing en de economische terugverdientijd van thermische renovaties worden berekend op basis van een theoretisch energieverbruik. Uit onderzoek blijkt echter dat het werkelijke energieverbruik in de meeste woningen aanzienlijk lager ligt. Dat betekent dat de potentiële energiebesparing van thermische renovaties wordt overschat, terwijl de economische terugverdientijd van de investeringen wordt onderschat. Huishoudens die zuinig zijn met energie kunnen zo worden verplicht tot onrendabele en onduurzame investeringen. Ook voor nieuwbouw ligt de energiebesparing lager dan wordt voorgespiegeld. In nieuwe, efficiënte woningen ligt het werkelijke energieverbruik immers een stuk hoger dan het theoretische energieverbruik aangeeft. Foto: thermogram van een... Continue reading
Posted Jan 13, 2018 at Lowtech Magazine
49
Image
To focus on energy efficiency is to make present ways of life non-negotiable. However, transforming present ways of life is key to mitigating climate change and decreasing our dependence on fossil fuels. Energy efficiency policy Energy efficiency is a cornerstone of policies to reduce carbon emissions and fossil fuel dependence in the industrialised world. For example, the European Union (EU) has set a target of achieving 20% energy savings through improvements in energy efficiency by 2020, and 30% by 2030. Measures to achieve these EU goals include mandatory energy efficiency certificates for buildings, minimum efficiency standards and labelling for a variety of products such as boilers, household appliances, lighting and televisions, and emissions performance standards for cars. [1] The EU... Continue reading
Posted Jan 9, 2018 at LOW-TECH MAGAZINE
27
Image
In het tijdperk voor de Industriële Revolutie werd hernieuwbare energie alleen maar gebruikt als ze beschikbaar was. Als er geen wind was, dan lagen windmolens en zeilschepen stil. Dezelfde strategie zou ook vandaag heel nuttig kunnen zijn, zeker als we ze verbeteren met behulp van moderne kennis en technologie. Bijvoorbeeld fabrieken, schepen en vrachttreinen zouden alleen maar gebruikt kunnen worden als het waait of als de zon schijnt. De energievraag aanpassen aan het wisselende aanbod van zon en wind zou de transitie naar hernieuwbare energie veel duurzamer, sneller en goedkoper maken. Schilderij: Stoneferry (detail), John Ward of Hull. Watermolens,... Continue reading
Posted Dec 2, 2017 at Lowtech Magazine
44
Image
Het Franse wetenschappelijke tijdschrift Techniques & Culture heeft een volledig nummer gewijd aan alternatieve vormen van technologie: "Low tech? Wild tech!". De 300 pagina's tellende publicatie verkent de verschillen en conflicten tussen high tech en low tech, en heeft vooral aandacht voor technologie die moeilijk in één van deze categorieën onder te verdelen is. De auteurs pleiten voor een meer geavanceerd begrip van technologische vooruitgang. Nu wordt die voornamelijk gezien als een lineair proces, op weg naar steeds meer complexiteit en perfectie. De bijdragen in het boek laten zien dat de realiteit niet alleen anders maar ook veel boeiender... Continue reading
Posted Dec 2, 2017 at Lowtech Magazine
+ Human Power Plant 1.1 + Human Power Plant 1.2 Continue reading
Posted Nov 27, 2017 at HUMAN POWER PLANT
Image
Video of the prototype in Antwerp. Made by Laura Zuallaert. Everybody's talking about sustainable energy, but what is it exactly? And how does it sound? We try to answer these questions with the newest version of our prototype Human Power Plant, an off-the-grid renewable energy source that produces electricity, compressed... Continue reading
Posted Nov 27, 2017 at HUMAN POWER PLANT
Image
The lower floors of the human powered student building are reserved for communal energy production. How long the students need to exercise on these floors depends on their demand for power. Because the energy users are also the energy producers, there’s a strong incentive to reduce energy demand. *** For... Continue reading
Posted Nov 20, 2017 at HUMAN POWER PLANT
Image
The human powered student building is self-sufficient in terms of energy use and produces no CO2. However, humans need extra food when they produce power, and producing this food also requires energy. Assuming a typical Dutch diet, one kilowatt-hour of human generated electricity produces up to 30 times more greenhouse... Continue reading
Posted Sep 24, 2017 at HUMAN POWER PLANT
Image
Hoewel het potentieel van wind- en zonne-energie groter is dan de energievraag van industriële samenlevingen, zijn deze energiebronnen niet altijd beschikbaar. Om te verzekeren dat het aanbod altijd aan de vraag kan voldoen, heeft een elektriciteitsnet op basis van wind en zon heel veel extra infrastructuur nodig. Die infrastructuur maakt van hernieuwbare elektriciteitsproductie een complexe, trage, dure en onduurzame onderneming. Als we daarentegen de energievraag zouden aanpassen aan het wisselende aanbod, dan kan hernieuwbare elektriciteitsproductie wel heel voordelig zijn. Deze strategie was heel gewoon in vroegere tijden, en moderne technologie maakt ze nog interessanter. Foto: Eye of the wind.... Continue reading
Posted Sep 23, 2017 at Lowtech Magazine
40
Image
Duurzame energie. Iedereen praat erover, maar wat is het eigenlijk? En hoe klinkt het? Op zondagmiddag 8 oktober onthullen we de antwoorden in Antwerpen. We presenteren de nieuwste versie van de spierkrachtcentrale, een off-the-grid hernieuwbare energiebron die elektriciteit, perslucht, hydraulische energie, warmte en nu ook geluid produceert. Tenminste, als we mensen bereid vinden om een inspanning te leveren voor een betere wereld. Tekening: Melle Smets. In onze moderne samenleving hebben we zelfs de kleinste fysieke inspanning geautomatiseerd en gemotoriseerd. Tegelijk gaan we naar het fitnesscentrum om gezond en fit te blijven. De spierkrachtcentrale herstelt de verbinding tussen fysieke inspanning... Continue reading
Posted Sep 23, 2017 at Lowtech Magazine
Image
Before the Industrial Revolution, people adjusted their energy demand to a variable energy supply. Our global trade and transport system -- which relied on sail boats -- operated only when the wind blew, as did the mills that supplied our food and powered many manufacturing processes. The same approach could be very useful today, especially when improved by modern technology. In particular, factories and cargo transportation -- such as ships and even trains -- could be operated only when renewable energy is available. Adjusting energy demand to supply would make switching to renewable energy much more realistic than it is today. Stoneferry (detail), a painting by John Ward of Hull. Renewable Energy in Pre-Industrial Times Before the Industrial Revolution, both... Continue reading
Posted Sep 21, 2017 at LOW-TECH MAGAZINE
26
Image
The Human Power Plant is a working prototype of a muscular power generator, manned by a group of people. We cooperate with makers and sports coaches to build exercise machines that are suited for different types of human power sources, are fun and social to use, and produce a maximum... Continue reading
Posted Sep 18, 2017 at HUMAN POWER PLANT
Image
While the potential of wind and solar energy is more than sufficient to supply the electricity demand of industrial societies, these resources are only available intermittently. To ensure that supply always meets demand, a renewable power grid needs an oversized power generation and transmission capacity of up to ten times the peak demand. It also requires a balancing capacity of fossil fuel power plants, or its equivalent in energy storage. Consequently, matching supply to demand at all times makes renewable power production a complex, slow, expensive and unsustainable undertaking. Yet, if we would adjust energy demand to the variable supply of solar and wind energy, a renewable power grid could be much more advantageous. Using wind and solar energy only... Continue reading
Posted Sep 13, 2017 at LOW-TECH MAGAZINE
37
Image
De meeste mensen met gehoorproblemen dragen geen hoorapparaat, omdat de toestellen vaak niet het gewenste effect opleveren. Uit onderzoek blijkt dat niet-elektrische hoorapparaten uit vroegere eeuwen beter werken. Foto: de Russische wetenschapper Konstantin Tsiolkovsky met oortrompet. Ongeveer 40% van de mensen in de leeftijdscategorie van 55 tot 74 jaar heeft te kampen met gehoorproblemen. Tachtig procent daarvan draagt geen hoorapparaat, ook al heeft hun gehoorbeperking vaak een negatieve invloed op hun welzijn en dat van hun naasten. De belangrijkste reden is de slechte werking van de toestellen, zo blijkt uit onderzoek. Oudere mensen hebben ook last met het hanteren... Continue reading
Posted Aug 26, 2017 at Lowtech Magazine
Image
Het streven naar energie-efficiëntie wordt algemeen beschouwd als de beste strategie om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verlagen. Maar om energie-efficiëntie 'objectief' te meten, wordt de werkelijkheid zo abstract gemaakt dat er meer wordt verhuld dan verklaard. Een mooi voorbeeld is de luchtvaart. In 1985 had een vliegtuig gemiddeld 8 liter brandstof nodig om één passagier 100 kilometer te vervoeren, terwijl dat vandaag slechts 3,7 liter is. Vliegen heeft dus nu de naam twee keer energie-efficiënter te zijn dan dertig jaar geleden. En aangezien het gemiddelde brandstofverbruik van een auto tegenwoordig ongeveer 6 liter per 100 kilometer bedraagt,... Continue reading
Posted Jul 31, 2017 at Lowtech Magazine
22
Image
The food waste from the kitchen and the excrements of 750 students are used to produce biogas that supplies the thermal energy for cooking. Why Biogas? Biogas involves the generation of a combustible gas from biomass digestion in the absence of oxygen. The waste is mixed with water to create... Continue reading
Posted Jul 13, 2017 at HUMAN POWER PLANT
Image
Three floors of the human powered student building are taken up by the central human power plant, which is run by the entire community. How long the students need to exercise on these floors, depends only on their demand for energy. Communal Exercise Machines The energy that's produced on the... Continue reading
Posted Jun 7, 2017 at HUMAN POWER PLANT
Image
Unlike solar and wind energy, human power is always available, no matter the season or time of day. Unlike fossil fuels, human power can be a clean energy source, and its potential increases as the human population grows. In the Human Power Plant, Low-tech Magazine and artist Melle Smets investigate the feasibility of human energy production in the 21st century. To find out if human power can sustain a modern lifestyle, we are designing plans to convert a 22 floors vacant tower building on the campus of Utrecht University in the Netherlands into an entirely human powered student community for 750 people. We're also constructing a working prototype of the human power plant that supplies the community with energy. The... Continue reading
Posted May 28, 2017 at LOW-TECH MAGAZINE
24
Image
Two floors of the human powered student building are dedicated to washing clothes and showering -- the individual student rooms have no bathrooms or washing machines. Showering and washing clothes both involve the use of hot water, which requires a lot of human power. To make it work, the student... Continue reading
Posted May 27, 2017 at HUMAN POWER PLANT
16
Image
The human powered student tower building has 22 floors and no passenger elevators. *** The lower five floors are communal spaces. Individual student flats start at the sixth floor and go all the way up to the highest level, only interrupted by two more communal floors in between. The students... Continue reading
Posted May 23, 2017 at HUMAN POWER PLANT
Image
Our prototype human power plant now under construction in the Netherlands. Two more pictures below the fold. The water turbine. The pressure vessel. Continue reading
Posted May 22, 2017 at HUMAN POWER PLANT
Image
Exercise machines for strength training can produce a lot of power in a very short time, making them an interesting addition to stationary cycling machines for human power generation. *** During the research for the prototype human power plant, we tested the power potential of various exercise machines for strength... Continue reading
Posted May 19, 2017 at HUMAN POWER PLANT