Nathan DeGargoyle's followers

No one follows Nathan DeGargoyle