This is Dorpspartij Webteam's Typepad Profile.
Join Typepad and start following Dorpspartij Webteam's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
Dorpspartij Webteam
Recent Activity
Image
Het financieel berekend Dorpspartijverkiezingsprogramma “Het Dorpsplan 2.0” vormde de basis van onze gemeentelijke meerjarenbegroting 2020-2025. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “Deze meerjarenbegroting van de Dorpspartijmeerderheid zal op de gemeenteraad van 19 december goedgekeurd worden. Wij blijven ook de komende jaren een fors investeringsbeleid voeren, wij blijven enorm veel subsidies van de... Continue reading
Posted 3 hours ago at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Wie een woning, appartement of bedrijfspand koopt moet jaarlijks in elke gemeente onroerende voorheffing betalen. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “Ook vanaf 2020 is Glabbeek alweer overduidelijk de allergoedkoopste gemeente om een onroerende eigendom te bezitten. Deze gemeentelijke belasting bestaat uit opcentiemen op de onroerende voorheffing. Vergelijk zelf de opcentiemen vanaf... Continue reading
Posted 3 hours ago at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Wie een woning, appartement of bedrijfspand koopt moet jaarlijks in elke gemeente onroerende voorheffing betalen. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “Ook vanaf 2020 is Glabbeek alweer overduidelijk de allergoedkoopste gemeente om een onroerende eigendom te bezitten. Deze gemeentelijke belasting bestaat uit opcentiemen op de onroerende voorheffing. Vergelijk zelf de opcentiemen vanaf... Continue reading
Posted 3 hours ago at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Wie een woning, appartement of bedrijfspand koopt moet jaarlijks in elke gemeente onroerende voorheffing betalen. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “Ook vanaf 2020 is Glabbeek alweer overduidelijk de allergoedkoopste gemeente om een onroerende eigendom te bezitten. Deze gemeentelijke belasting bestaat uit opcentiemen op de onroerende voorheffing. Vergelijk zelf de opcentiemen vanaf... Continue reading
Posted 3 hours ago at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Wie een woning, appartement of bedrijfspand koopt moet jaarlijks in elke gemeente onroerende voorheffing betalen. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “Ook vanaf 2020 is Glabbeek alweer overduidelijk de allergoedkoopste gemeente om een onroerende eigendom te bezitten. Deze gemeentelijke belasting bestaat uit opcentiemen op de onroerende voorheffing. Vergelijk zelf de opcentiemen vanaf... Continue reading
Posted 3 hours ago at Glabbeekse Dorpspartij
Image
De gemeente Glabbeek vind het conserveren van ons lokaal erfgoed enorm belangrijk. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “Onze gemeente is een kerkendorp dat letterlijk ontstaan is onder de kerktoren. Daarom vinden we het belangrijk dit erfgoed te conserveren voor de toekomst en maken we deze legislatuur werk van de volledige renovatie... Continue reading
Posted 5 days ago at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Met de integratie van het OCMW in de gemeentediensten vanaf 1 januari 2019 besliste de Dorpspartijmeerderheid om alle diensten in één gebouw op één locatie onder te brengen. Het huidig gemeentehuis bestaat uit het hoofdgebouw (de vroegere Melkerij) en de gelijkvloerse aanbouw rechts die in 1987 werd aangebouwd. Burgemeester Peter... Continue reading
Posted 6 days ago at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Het gemeentebestuur voorziet de komende jaren opnieuw heel wat investeringen voor de gemeenteschool. Na de bouw van de nieuwe energiezuinigere schoolgebouwen, het moderniseren van de volledige schoolsite van de gemeenteschool aan de Dries en heel wat investeringen in nieuw klasmeubilair gaan we nu vooral fors investeren in moderne technologie voor... Continue reading
Posted Nov 29, 2019 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
In Glabbeek doen we onder Dorpspartijbeleid heel wat investeringen met gezond verstand die ons klimaat pas echt ten goede komen. Milieuschepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij): “Wij zullen tegen 2030 maar liefst 20 hectare nieuw bos aanplanten in ons dorp. Wij vervangen onze oude straatverlichting door een nieuwe energiezuinigere straatverlichting en laten... Continue reading
Posted Nov 29, 2019 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
In 2015 sloot de wijkschool Attenrode-Wever de deuren en kwam het gebouw dat eigendom is van de Vereniging Parochiale Werken leeg te staan. De gemeente Glabbeek nam een erfpacht van 35 jaar op dit gebouw en gaf het in 2016 een nieuwe nuttige bestemming. In september 2016 stelde het gemeentebestuur... Continue reading
Posted Nov 29, 2019 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Tijdens de behandeling van het agendapunt over het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor zonevreemde recreatie op de gemeenteraad van donderdag 24 oktober 2019 nam oppositieraadslid Herman Arnauts (CD&V), tevens voorzitter van paardenclub de Gunningenruiters deel aan de bespreking en stemming van dit agendapunt. Nochtans is de regelgeving bepaald in artikel... Continue reading
Posted Nov 28, 2019 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Op initiatief van sportschepen Hans Hendrickx (Dorpspartij) blijft de gemeente Glabbeek ook tussen 2020 en 2025 fors investeren in heel wat nieuwe sportinfrastructuur. Nadat we eerder al onder Dorpspartijbeleid de gemeentelijke sporthal vernieuwden, een nieuwe turnzaal bouwden voor de gemeenteschool, een sportkooi met kunstgras realiseerden, het fit-o-meterbos vernieuwden en loopomlopen... Continue reading
Posted Nov 27, 2019 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Op initiatief van jeugdschepen Hilde Holsbeeks (Dorpspartij) worden er tussen 2020 en 2025 opnieuw heel wat investeringen gedaan in een kindvriendelijk dorp. In deelgemeente Zuurbemde komt er een speelbos, de speeltuin op het gemeentelijk domein langs de Steenbergestraat wordt uitgebreid en in deelgemeente Kapellen komt er nieuwe speeltuin. De jeugdraad... Continue reading
Posted Nov 27, 2019 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
De gemeente Glabbeek gaat in 2021 de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Onrust die staat op de kruising van de Stationsstraat met de Dorpsstraat tegenover de gemeentelijke bibliotheek renoveren. Hiervoor wordt een budget uitgetrokken van 8.000 euro en doet de gemeente beroep op 60% provinciale subsidies. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “Deze... Continue reading
Posted Nov 27, 2019 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Toen de Dorpspartij in 2013 aan het beleid kwam in Glabbeek werd er een financieel berekend wegenmeerjarenplan 2013-2030 opgemaakt dat een langetermijnvisie ontwikkelde om de volledige weginfrastructuur van de 84 straten in Glabbeek volledig te vernieuwen gedurende een periode van 18 jaar (3 legislaturen) en hier maximaal subsidies van de... Continue reading
Posted Nov 27, 2019 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
De provincie keurde in beroep na klachten de omgevingsvergunning voor de private verkaveling Baekveld in Bunsbeek goed op 14 november 2019. Eerder keurde het gemeentebestuur van Glabbeek op 18 maart 2019 de omgevingsvergunning voor deze private verkaveling Baekveld in Bunsbeek al goed. Het project omvat ook de aanleg van een... Continue reading
Posted Nov 27, 2019 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
De financiële meerjarenbegroting 2020-2025 van de gemeente Glabbeek werd volledig opgemaakt op basis van het Dorpspartijverkiezingsprogramma “Dorpsplan 2.0” waarop ook het gemeentelijk beleidsplan bij de start van deze legislatuur gebaseerd werd met volgende investeringsprioriteiten: [Wij investeren fors in een veilig dorp] Met de opmaak van een fiets- en mobiliteitsplan, de... Continue reading
Posted Nov 26, 2019 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
De Dorpspartijmeerderheid is klaar met de meerjarenbegroting 2020-2025 voor het OCMW- en de gemeente. Het financieel berekend Dorpspartijverkiezingsprogramma “Het Dorpsplan 2.0” vormt de basis van onze gemeentelijke meerjarenbegroting 2020-2025. Deze meerjarenbegroting werd goedgekeurd door de meerderheidsfractie en staat geagendeerd op de gemeenteraad van donderdag 19 december 2019. 16.185.000 euro investeringen... Continue reading
Posted Nov 26, 2019 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
De gemeente Glabbeek voorziet in haar meerjarenplan 2020-2025 de aanleg van nieuwe fietspaden in maar liefst 11 straten en voorziet hiervoor een budget van 4 miljoen euro. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “De nieuwe fietspaden in de Butschovestraat, de Rode, Zuurbemde, Boeslinter, de Hoeledensesteenweg, Hoeledenstraat, Pepinusforstraat en de Oplintersesteenweg vallen in... Continue reading
Posted Nov 26, 2019 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Op zaterdag 23 november 2019 werd tijdens het carnavalsbal van CV De Gildegarde in Hangaar 44 Glabbeek de nieuwe prins carnaval van Glabbeek door burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) aangesteld. De nieuwe prins Seppe I volgt de uittredende prins Kevin I en prinses Sabrina I op. Ook de nieuwe carnavalswagen van... Continue reading
Posted Nov 23, 2019 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Op zaterdag 23 november 2019 werd tijdens het carnavalsbal van CV De Gildegarde in Hangaar 44 Glabbeek de nieuwe prins carnaval van Glabbeek door burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) aangesteld. De nieuwe prins Seppe I volgt de uittredende prins Kevin I en prinses Sabrina I op. Ook de nieuwe carnavalswagen van... Continue reading
Posted Nov 23, 2019 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
De deontologische commissie van de gemeenteraad van Glabbeek zal op maandag 2 december de klacht tegen CD&V-raadslid Herman Arnauts wegens belangenvermenging behandelen. Tijdens de behandeling van het agendapunt over het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor zonevreemde recreatie op de gemeenteraad van donderdag 24 oktober 2019 nam raadslid Herman Arnauts (CD&V),... Continue reading
Posted Nov 22, 2019 at Glabbeekse Dorpspartij