This is Dorpspartij Webteam's Typepad Profile.
Join Typepad and start following Dorpspartij Webteam's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
Dorpspartij Webteam
Recent Activity
Image
Tijdens de rioleringswerken van Aquafin in de Walmersumstraat in deelgemeente Bunsbeek ontstonden er op één week tijd maar liefst drie keer een waterlek waardoor bewoners van de Walmersumstraat en enkele aanpalende straten zonder water kwamen te zitten of drukverlies hadden. Vandaag werd er op initiatief van burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij)... Continue reading
Posted 2 days ago at Glabbeekse Dorpspartij
Image
De gemeente Glabbeek steunt niet alleen op de dag van de jeugdbewegingen onze actieve Bunker Jeugd en KSA Glabbeek. Maar beide jeugdbewegingen mogen in ons dorp permanent rekenen op ondersteuning vanuit de gemeentelijke jeugddienst. Onze jeugdige voorzitter van de gemeentelijke jeugdraad Fien Goemans (Dorpspartij) zet intussen al bijna twee jaar... Continue reading
Posted 3 days ago at Glabbeekse Dorpspartij
Image
De aannemer gaat op 2 november in opdracht van de gemeente Glabbeek van start met de renovatie van het oud gemeentehuis van Attenrode-Wever in de Torenstraat. Schepen van patrimonium Tom Struys (Dorpspartij): “We gaan het gebouw volledig energiezuinig renoveren tot een buurthuis op het gelijkvloers en een noodwoning op de... Continue reading
Posted 5 days ago at Glabbeekse Dorpspartij
Image
De bouw van het nieuwe zorgpark naast het gemeentelijk domein aan de Steenbergestraat in Glabbeek start in de tweede helft van 2021. In totaal omvat dit nieuw zorgpark dat Salvator welzijnscentra en Curam Domi gaan uitbaten maar liefst 14.000 m² aan nieuw zorgaanbod voor ons dorp en de regio. Burgemeester... Continue reading
Posted 6 days ago at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Vanuit de kerkfabriek werd er al geruime tijd nagedacht om de kerk van Glabbeek een herbestemming te geven. Na overleg met de gemeente werd beslist om de kerk te ontwijden en een herbestemming als woongebouw te geven. De kerk van Glabbeek is één van de weinige kerken in Glabbeek zonder... Continue reading
Posted 7 days ago at Glabbeekse Dorpspartij
Image
De gemeente Glabbeek maakt met een actieplan al geruime tijd werk van het herwaarderen van heel wat nuttige trage wegen. Op de gemeenteraad van november gaan we opnieuw een pakket van 6 trage wegen in deelgemeente Attenrode-Wever behandelen. We gaan 3 nutteloze trage wegen afschaffen en 3 nuttige trage wegen... Continue reading
Posted 7 days ago at Glabbeekse Dorpspartij
Image
De kerkfabriek van Glabbeek is eigenaar van de parking voor de pastorij aan de Glazuur. Sinds de aanleg van deze parking in 1980 heeft deze intussen al 40 jaar een semi openbaar karakter. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “Omdat de parking al jaren door heel wat inwoners frequent gebruikt wordt, maar... Continue reading
Posted 7 days ago at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Op zondag 18 oktober 2020 werd de nieuwe Pastorale Zone Glabbeek officieel geïnstalleerd tijdens een (corona-veilige) eucharistieviering in de zondagskerk van Kapellen. De nieuwe ééngemaakte parochie Sint-Franciscus Glabbeek vervangt de aparte parochies van al onze deelgemeenten Glabbeek, Zuurbemde, Bunsbeek, Kapellen, Attenrode en Wever. Sint-Franciscus (van Assisi) werd gekozen als de... Continue reading
Posted Oct 18, 2020 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Een Ridderorde in één van de Nationale Ordes van België wordt uitgereikt aan personen met een bepaalde status die een lange carrière achter de rug hebben of voor een bijzondere verdienste aan het land of de bevolking. Bij Koninklijk Besluit van 9 februari 2020 werden er door Koning Filip I... Continue reading
Posted Oct 16, 2020 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Op donderdag 15 oktober kreeg burgemeester Peter Reekmans tijdens een plechtige zitting van de gemeenteraad niet alleen officieel zijn Ridderorde uitgereikt, maar werd hij ook door de Dorpspartijfractie gehuldigd omdat hij dit jaar maar liefst 25 jaar politiek actief is. Ook al is hij nog maar 45 jaar, toch kan... Continue reading
Posted Oct 15, 2020 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Op 14 oktober nam de gemeente Glabbeek een nieuwe tractor met maaiarm, opzuigbak en containeraanhangwagen in gebruik. Eerste schepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij): “Onder Dorpspartijbeleid blijven we permanent investeren in nieuw materiaal voor de dienst openbare werken en de groendienst. Sinds 2013 investeren we fors in nieuw onderhoudsmateriaal, zoals onze eerdere... Continue reading
Posted Oct 14, 2020 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Met de integratie van het OCMW in de gemeentediensten vanaf 1 januari 2019 besliste de Dorpspartijmeerderheid om alle diensten in één gebouw op één locatie onder te brengen. Het huidig gemeentehuis bestaat uit het hoofdgebouw (de vroegere Melkerij) en de gelijkvloerse aanbouw rechts die in 1987 werd aangebouwd. Intussen keurden... Continue reading
Posted Oct 13, 2020 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Vandaag ging op de provincie Vlaams-Brabant een Plattelandsacademie door over de dorpen, nu en in de toekomst. Gemeenteraadslid Ronny Vergeylen, Gemeenteraadslid Katrien Ceuleers en Gecoro-voorzitter Luc Lambrechts namen voor de Dorpspartij deel aan dit interessant seminarie waar kernversterking, verdichting, de bouwshift, het belang van de open ruimte... aan bod kwamen.... Continue reading
Posted Oct 13, 2020 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Op dinsdag 13 oktober 2020 ging het Webinar van autodelen.net door over gedeelde Mobiliteit op het platteland. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) van Glabbeek was één van de gastsprekers op dit Webinar voor alle gemeenten in Vlaanderen, omdat Glabbeek door vele experten als een modelvoorbeeld van een modal shift op het... Continue reading
Posted Oct 13, 2020 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Vaak moeten oudere of minder mobiele mensen alleen naar het kerkhof om bloemen te plaatsen op de graven van hun dierbare overledenen. Dat is voor velen onder hen een zware opgave. Schepen van begraafplaatsen Hans Hendrickx (Dorpspartij): “De gemeente steekt deze mensen al enkele jaren een handje toe. Ook dit... Continue reading
Posted Oct 7, 2020 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Na de volledige vernieuwing van de Baekveldstraat waar ook nieuwe voetpaden werden aangelegd gaat de gemeente Glabbeek ook grondige riolering -en wegenwerken uitvoeren in Boeslinter, de Pepinusfortstraat en de Hoeledensesteenweg. Samen met deze werken worden er nieuwe voetpaden aangelegd in het tweede gedeelte van de Schoolstraat, in Boeslinter, de Kapelstraat... Continue reading
Posted Oct 6, 2020 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Op donderdag 15 oktober krijgt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) van Glabbeek tijdens een plechtige zitting van de gemeenteraad niet alleen officieel zijn Ridderorde uitgereikt, maar zal de Dorpspartijfractie hem ook huldigen omdat hij dit jaar maar liefst 25 jaar politiek actief is. Ook al is hij nog maar 45 jaar,... Continue reading
Posted Oct 4, 2020 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Glabbeek was onder het beleid van het vorig gemeentebestuur tot eind 2012 nog de slechtste leerling in de ruime regio op vlak van waterzuivering. Vanaf 2013 werd er onder Dorpspartijbeleid door de opmaak van een meerjarenplan 2013-2030 dat gespreid werd over drie legislaturen een forse inhaalbeweging opgestart, waardoor Glabbeek tegen... Continue reading
Posted Sep 30, 2020 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Het origineel uniform van oud-veldwachter Louis Degeest (1919-2002) uit Glabbeek-Zuurbemde zat in de collectie van het politiemuseum en werd geschonken aan het museum van het verzet uit Tielt-Winge. De gemeente Glabbeek krijgt dit uniform uit 1943 nu in bruikleen om het permanent te exposeren aan het wijkkantoor van de lokale... Continue reading
Posted Sep 30, 2020 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Na 14 jaar kan eindelijk de uitbreiding van de KMO-zone en fruitveiling in de Craenenbroekstraat gerealiseerd worden. Ook dit dossier zat door een foutieve aanpak door het vorige gemeentebestuur jarenlang muurvast. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “Vandaag kochten we alle gronden in de Craenenbroekstraat aan die nodig zijn voor de uitbreiding... Continue reading
Posted Sep 30, 2020 at Glabbeekse Dorpspartij