This is Dorpspartij Webteam's Typepad Profile.
Join Typepad and start following Dorpspartij Webteam's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
Dorpspartij Webteam
Recent Activity
Image
Met een herziening van het GRUP centrum Glabbeek geeft de gemeente een definitieve bestemming aan de terreinen gelegen tussen het gemeentehuis en de gemeentelijke sporthal. Naast sociale woningbouw en een nieuwe landschapsparking achter het gemeentehuis krijgen de andere percelen die de gemeente heeft aangekocht door de herziening van het GRUP... Continue reading
Posted 2 days ago at Glabbeekse Dorpspartij
Image
11 juli stevig vieren is in Glabbeek al een jarenlange traditie. Elk jaar brengt de Vlaamse feestdag ruim 500 inwoners samen. Op initiatief van schepen van feestelijkheden Hans Hendrickx (Dorpspartij) werd deze jarenlange traditie enkele jaren geleden in een nieuw kleedje gestoken met een gratis dorpsfeest voor alle inwoners. Door... Continue reading
Posted 4 days ago at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Op vrijdagavond 6 mei hield burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) een huldigingsrede tijdens de academische viering van de Heemkundige Kring Glabbeek (HKG) die haar 30-jarig bestaan viert. Na de huldiging werd ook tentoonstelling “landbouw in ons dorp doorheen de jaren” officieel geopend door het bestuur van de HKG en het gemeentebestuur.... Continue reading
Posted May 7, 2022 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Vzw Sporen is een organisatie in de jeugdzorg die gezinnen in een ingewikkelde leefsituatie ondersteunt in Vlaams-Brabant. Zij hebben afdelingen in Leuven, Hoeilaart, Linter en binnenkort een nieuwe afdeling in Glabbeek. De vzw kocht in Zuurbemde een mooie gerenoveerde hoeve die ze binnenkort gaan uitbaten als nieuw buurthuis. Burgemeester Peter... Continue reading
Posted May 7, 2022 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Wordt uw gemeente goed bestuurd? Lossen de politici hun beloftes in die ze destijds maakten? Wij zochten het voor u uit in elke Vlaamse gemeente. Lees meer evaluaties van gemeentebesturen in ons dossier. De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis... Continue reading
Posted May 4, 2022 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
De nieuwe editie april/mei van ons krantje, “De Dorpskrant” valt deze week in de Glabbeekse brievenbussen, maar je kan het vanaf nu al online lezen via de link “De Dorpskant online” op deze site. Veel leesplezier! Continue reading
Posted Apr 24, 2022 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Het partijbestuur van de Dorpspartij betuigt zijn medeleven aan burgemeester Peter Reekmans en zijn partner Sandra bij het overlijden van hun (schoon)mama Anita Vranckx. Wij wensen de familie veel sterkte bij het plotse overlijden van hun dierbare (schoon)mama. Download Rouwbrief Anita Nys-Vranckx Continue reading
Posted Apr 18, 2022 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Tijdens het driejaarlijks sport- en cultuurgala reikt het gemeentebestuur prijzen uit aan inwoners die zich de voorbije drie jaar verdienstelijk hebben gemaakt op vlak van sport, cultuur en erfgoed. Het sport- en cultuurgala gaat door op vrijdag 3 juni 2022 om 20u in de gemeentelijke evenementenhal Hangaar 44. Cultuurschepen Tom... Continue reading
Posted Apr 12, 2022 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Op maandag 11 april gaf de Boerenbond in Glabbeek op het varkensbedrijf Vanschoubroek in Zuurbemde de aftrap van hun campagne ‘Stop de waanzin’ tegen het stikstofplan van de Vlaamse regering. Op 23 februari kondigde de Vlaamse regering de beslissing aan rond het stikstofdossier dat een enorme impact heeft op de... Continue reading
Posted Apr 11, 2022 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Een projectstuurgroep ging door voor de realisatie van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk in Glabbeek waaraan de Vlaamse overheid, provincie en het gemeentebestuur van Glabbeek deelnamen. De gemeente Glabbeek kreeg van de Vlaamse overheid lof voor de aanpak van zijn gemeentebestuur bij de realisatie van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk omdat Glabbeek... Continue reading
Posted Apr 9, 2022 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
✅Met ons financieel berekend wegenmeerjarenplan 2013-2030 realiseren we een ongeziene inhaalbeweging op vlak van dorpskernvernieuwing in alle deelgemeenten, openbare werken, verkeersveiligheid, het oplossen van wateroverlast, het verbeteren van onze waterzuivering en voet- en fietspaden. ✅ Alle gemeentelijke gebouwen worden duurzaam verbouwd, energiezuiniger en toegankelijker gemaakt: het gebouw van de buitenschoolse... Continue reading
Posted Apr 9, 2022 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
De dorpskernvernieuwing rond het gemeentehuis bestaat uit drie delen namelijk: de noodzakelijke wegenis voor de ontsluiting van de nieuwe woonwijk de Melkroos achter het gemeentehuis, een nieuwe inrichting van ons Mobipunt aan de linkerzijde van het gemeentehuis en de realisatie van een centraal plein met nieuwe parking achter het gemeentehuis.... Continue reading
Posted Apr 8, 2022 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Permanent investeren in een mooie en propere laatste rustplaats van onze dierbare overledenen is een vorm van diep respect en blijft onder Dorpspartijbeleid absoluut prioritair beleid in Glabbeek. In heel wat gemeenten zijn onkruidvrije kerkhoven blijkbaar niet belangrijk en hoor je veel kritiek van inwoners. Als gemeente moet je nu... Continue reading
Posted Apr 8, 2022 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Sinds begin 2022 is het gemeentelijk afvalcontainerpark in Glabbeek quasi gratis voor alle inwoners. We maakten op basis van het aantal kg/gezin afval van de voorbije jaren een ruime hoeveelheid van alle afvalfracties gratis, met uitzondering van grof vuil omdat dit nu eenmaal niet mag van de hogere overheid. Elk... Continue reading
Posted Apr 8, 2022 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Op de gemeenteraad van 14 april zal de Dorpspartijmeerderheid de verkoop goedkeuren van 8 nieuwe bedrijfspercelen in de uitgebreide KMO-zone in de Craenenbroekstraat in Glabbeek. De minimale instelprijs van de bedrijfspercelen die de gemeente gaat verkopen wordt als volgt vastgesteld: lot 1: 135.000,00 euro, lot 2: 130.000,00 euro, lot 3:... Continue reading
Posted Apr 7, 2022 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
In de Sint-Niklaaskerk in Glabbeek kunnen zes appartementen gebouwd worden, waarbij het kerkgebouw volledig gerenoveerd wordt. Het gemeentebestuur en de kerkfabriek sloten recent een overeenkomst af omtrent de financiering van het project. Gemeenteraadslid Jonas Vangroenendael: “Een haalbaarheidsstudie wees uit dat een herbestemming van de kerk in Glabbeek tot woonkerk mogelijk... Continue reading
Posted Apr 3, 2022 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Op het grondgebied van Glabbeek staan ruim 28 kapelletjes op privé grond die doorheen de jaren in verval geraakten. De eigenaars kunnen voortaan een gemeentelijke subsidie aanvragen voor renovatie. Gemeenteraadslid Yvette Sterkendries (Dorpspartij): “Wij voorzien als Dorpspartijmeerderheid vanaf dit jaar 5.000 euro in de gemeentebegroting voor de renovatie van kapelletjes... Continue reading
Posted Apr 3, 2022 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
De mantelzorgpremie is een vergoeding die wordt toegekend aan mantelzorgers die zorgbehoevende personen mee ondersteunen. Deze hulp maakt het voor de mensen mogelijk om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Om de mantelzorger te ondersteunen kan de zorgbehoevende persoon bij het OCMW van Glabbeek een mantelzorgpremie aanvragen. OCMW-raadslid Michel Willems... Continue reading
Posted Apr 3, 2022 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Ons gemeentelijk afvalcontainerpark is sinds dit jaar quasi gratis voor alle inwoners. Dit was vooral een zuivere belastingverlaging voor alle gezinnen. En tegelijk kiest Glabbeek als één van de laatste gemeenten er bewust voor om de huisvuilophaling met vuilniszakken en een GFT-bak te blijven organiseren i.p.v. te kiezen voor DifTar... Continue reading
Posted Apr 3, 2022 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Jeugdschepen Hilde Holsbeeks (Dorpspartij): “Na het succes van de Kerstwandelzoektocht bieden we alle gezinnen in Glabbeek in de Paasvakantie opnieuw een leuk gezinsevenement aan midden de prachtige natuur van ons dorp. De jeugddienst van de gemeente Glabbeek organiseert deze Paaswandeltochten in samenwerking met KWB en Sport Vlaanderen. Deze wandeltocht vertelt... Continue reading
Posted Apr 3, 2022 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Enkele weken geleden werd het fietspadendossier voor de Rode in Glabbeek afgewerkt. En afgelopen week startte we het fietspadendossier van de Torenstraat tussen deelgemeenten Wever en Attenrode op. Gemeenteraadsvoorzitter Simon Vandermeulen (Dorpspartij): “Doordat wij in 2013 een financieel berekend wegenmeerjarenplan 2013-2030 opmaakten waardoor we met een duidelijke visie over drie... Continue reading
Posted Apr 2, 2022 at Glabbeekse Dorpspartij