This is Dorpspartij Webteam's Typepad Profile.
Join Typepad and start following Dorpspartij Webteam's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
Dorpspartij Webteam
Recent Activity
Op morgen vrijdag 15 januari 2021 om 13u30 stond de vergadering van de eerstelijnszone en de lokale besturen gepland om de locaties van de vaccinatiecentra in onze regio te bepalen. Maar blijkbaar werden de locaties vandaag al bepaald door meerdere burgemeesters van de eerstelijnszone in afwezigheid van de burgemeester van... Continue reading
Posted 3 days ago at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Op woensdag 13 januari 2021 kregen 80 bewoners en een deel van het zorgpersoneel al een eerste vaccinatiespuit tegen COVID-19. De rest van de 55 personeelsleden worden gevaccineerd op 18 januari en op 3 februari krijgen alle bewoners en zorgpersoneel hun tweede vaccinspuit. Van de 81 bewoners was er maar... Continue reading
Posted 4 days ago at Glabbeekse Dorpspartij
Op vraag van burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) Glabbeek gaat de eerstelijnszone alle mogelijke locaties oplijsten die volgens de blauwdruk van de Vlaamse overheid in aanmerking komen als vaccinatiecentrum voor onze regio. Dit laat de gemeenten toe om vrijdag tenminste op basis van objectieve criteria te kunnen laten beslissen welk de... Continue reading
Posted 5 days ago at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Vandaag kregen de lokale besturen vanuit de Vlaamse overheid de blauwdruk voor de oprichting van 120 vaccinatiecentra, twee per eerstelijnszone en mooi verspreid over Vlaanderen. In de eerstelijnszone ELZOH komen enkel locaties in Glabbeek en Landen volgens deze blauwdruk in aanmerking als vaccinatiecentrum. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “Uit de eerste... Continue reading
Posted 7 days ago at Glabbeekse Dorpspartij
Image
In de media rollen vandaag sommige burgemeesters bijna vechtend over straat waar de 120 Vlaamse vaccinatiecentra moeten komen. Er zijn zelfs burgemeesters die met hun gemeente voorrang willen krijgen voor de vaccins. Dat tikkeltje gezond chauvinisme van onze lokale bestuurders gaat zeker peper steken in de voorbereidingen, zei Vlaams minister... Continue reading
Posted Jan 9, 2021 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Onder leiding van sportschepen Hans Hendrickx en voorzitter van de gemeentelijke sportraad Alfons Scheys (beiden Dorpspartij) gaat het gemeentebestuur de komende weken in dialoog met de lokale sportverenigingen voor de opmaak van een gemeentelijk sportinfrastructuurmeerjarenplan 2021-2030. Het gemeentebestuur voorziet voor de realisatie van dit meerjarenplan een budget van ruim 1,7... Continue reading
Posted Jan 3, 2021 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Voor het huidig gemeentebestuur zijn dienstbaarheid, bereikbaarheid en een duidelijke communicatie de belangrijkste speerpunten van het beleid. In de nieuwe en handige informatiegids 2021-2022 die de komende weken in elke brievenbus in Glabbeek valt kan je heel wat praktische gegevens vinden over leven, leren, wonen, werken, sporten, ontspannen tot beleven... Continue reading
Posted Dec 26, 2020 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Het autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek verhuurt vanaf januari één loods op het gemeentelijk domein aan Curam Domi die hier hun pop-up bewegingscentrum zullen in onderbrengen. Schepen van AGB Hans Hendrickx (Dorpspartij): “Dit levert alweer extra huurinkomsten op voor het AGB Glabbeek van maar liefst 12.000 euro per jaar. De Dorpspartijfractie... Continue reading
Posted Dec 26, 2020 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
De gemeente kocht recent enkele extra gronden aan achter het gemeentehuis waarbij deze site verbonden kan worden met de gemeentelijke sporthal. Op deze locatie wil de gemeente een nieuwe jeugd- en sportzone ontwikkelen met onder andere een sportveld in kunstgras. De gemeente gaat in 2021 ook nog extra gronden verwerven... Continue reading
Posted Dec 24, 2020 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Het partijbestuur van de Dorpspartij neemt met droefheid kennis van het overlijden van ere-schepen René Geysermans (87 j) op woensdag 23 december 2020. René is één van onze politieke monumenten bij uitstek, hij was voor sp.a maar liefst 42 jaar politiek actief in ons dorp. Hij was voor de fusie... Continue reading
Posted Dec 23, 2020 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Onze straffe schepen Hilde Holsbeeks (Dorpspartij) is niet alleen bevoegd voor welzijn, maar zij is ook al enkele jaren als vrijwilliger de drijvende kracht achter heel wat initiatieven voor het goede doel. Het was bovendien Hilde die enkele jaren geleden bij de start van “de warmste week” van deze actie... Continue reading
Posted Dec 23, 2020 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
De ruiterclub de Gunningenruiters heeft een oefenterrein op het oud voetbalveld in de Attenrodestraat in deelgemeente Attenrode-Wever. Op initiatief van de Dorpspartijmeerderheid kregen vier zonevreemde sportterreinen eindelijk na jaren rechtszekerheid. Dankzij het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP zonevreemde recreatie werden de terreinen van de twee voetbalclubs, de hondenschool en dat van... Continue reading
Posted Dec 23, 2020 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) van Glabbeek daagde de zelfverklaarde voetwegenactivist Marc Van Damme al eerder uit voor een debat op de regionale televisiezender ROB-TV. De zender wou hier graag op ingaan, maar Marc Van Damme weigerde. Burgemeester Peter Reekmans: “Intussen heeft de zelfverklaarde voetwegenactivist uit Holsbeek alweer eens bot gevangen... Continue reading
Posted Dec 23, 2020 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Onder Dorpspartijbeleid werd er al fors geïnvesteerd in heel wat sportrecreatie in openlucht. De oude fit-o-meter uit 1985 werd in 2017 uitgebreid tot een looptracé van 1 kilometer en de oude oefentoestellen werden vernieuwd. Samen met Sport Vlaanderen realiseerden we ook al twee bewegwijzerde loopomlopen van 6,2 km en 12,5... Continue reading
Posted Dec 22, 2020 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
De Dorpspartijmeerderheid blijft permanent investeren in degelijk materiaal voor de gemeentelijke dienst openbare werken. Eerste schepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij): “In het budget 2021 voorzien we alweer een bedrag van 55.000 euro voor nieuw materiaal voor de dienst openbare werken. We moeten binnenkort namelijk onze graafkraan en enkele bestelwagens die stilaan... Continue reading
Posted Dec 21, 2020 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Het gemeentebestuur voorziet in 2021 opnieuw heel wat investeringen voor de gemeenteschool. Na de bouw van de nieuwe energiezuinigere schoolgebouwen, het moderniseren van de volledige schoolsite van de gemeenteschool aan de Dries en heel wat investeringen in nieuw klasmeubilair in 2016 moeten we al opnieuw investeren in twee bijkomende klaslokalen... Continue reading
Posted Dec 21, 2020 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Het gemeentelijk muziek-en theateratelier (GMTA) Glabbeek had al jaren heel wat leerlingen. Maar de kostprijs om dit muziek- en kunstaanbod als kleine gemeente zelfstandig te blijven organiseren was de voorbije jaren veel te hoog geworden. Jaarlijks diende de gemeente maar liefst 50.000 euro aan werkingsmiddelen ter beschikking stellen van het... Continue reading
Posted Dec 21, 2020 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Ons gemeentelijk bosplan is een belangrijk onderdeel in het gemeentelijk klimaatplan 2016-2020 en het nieuwe klimaatplan 2021-2030 dat momenteel in opmaak is. Milieuschepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij): “We werken daarvoor al sinds 2014 samen met het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) dat in de Velpevallei tussen Zuurbemde en Hoeleden... Continue reading
Posted Dec 21, 2020 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Na de opmaak van de gemeentebegroting 2021 blijven we tot 2025 een fors investeringsbeleid voeren van maar liefst 15,1 miljoen euro dat gefinancierd wordt met ruim 11 miljoen euro Europese, federale, Vlaamse en provinciale subsidies. Toen de Dorpspartijmeerderheid in 2013 aan het beleid kwam zat er 2,5 miljoen euro in... Continue reading
Posted Dec 19, 2020 at Glabbeekse Dorpspartij
Image
Het OCMW Glabbeek tekende in op een sociale projectoproep van de Nationale Loterij voor de verbouwing van de oude pastorij in Bunsbeek tot een lokaal opvanginitiatief (LOI) met noodopvang. De Nationale Loterij zet dankzij haar spelers de schouders onder cultuur, sport, wetenschappelijk onderzoek, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en solidariteitsacties. Schepen van OCMW... Continue reading
Posted Dec 19, 2020 at Glabbeekse Dorpspartij