This is PROFINT's Typepad Profile.
Join Typepad and start following PROFINT's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
PROFINT
Recent Activity
Image
Socialinnovation tog initiativet och är medlem i PROFINTs strategiska partnerskap. Detta treåriga partnerskap (2018-2020) finansieras av det europeiska Erasmus + - programmet i syfte att utveckla en resursplattform för yrkesverksamma som stöder och utbildar unga flyktingar och migranter i deras professionella, sociala och kulturella integration. De andra partners i projektet är Tikitut Community based tourism i Göteborg, la Mission Locale de Villeurbanne i Frankrike (Villeurbanne) och MCG Formazione i Italien (Palermo). Läs mer om PROFINT (Engelska) här Continue reading
Posted Jan 20, 2020 at socialinnovation catherine belotti
Image
Socialinnovation har varit initiativtagare och medlem i ASSET - Partnerskapet (2015-2017). Det är ett tre års partnerskap finansierat av Erasmus +, for att utveckla säkra och framgångsrika lärlingsutbildningar, dvs intressera eleverna för lärlingsalternativet, få de att fullfölja lärarutbildningen och säkerställa deras integration i arbetet och/eller ge dem tillträde till högre utbildning. Partners i projektet var Uddevalla Gymnasieskola, MCG Formazione (Italien), socialinnovation, IP2A och CFA Ribecourt med Région Hauts de France (Frankrike). De har tillsammans utvecklat en metodologi för att förstärka och förbättra samverkan mellan skolor, företag och andra berörda aktörer längs hela lärlingsutbildningen. Denna metodologin innehåller metodologiska riktlinjer, en antal... Continue reading
Posted Dec 20, 2017 at socialinnovation catherine belotti
La cartographie et l'analyse des processus de construction et d'accompagnement des parcours d'apprentissage, qui ont été réalisées dans chaque pays lors des premières étapes du projet, nous ont permis de connaître chaque système national d'apprentissage et de comprendre les défis des acteurs de la formation professionnelle dans le développement et... Continue reading
Posted Jul 5, 2017 at asset-partnership/francais
Image
Un partenariat européen entre trois établissements de formation ( CFA de Ribécourt en France; MCG Soc. Coop. en Italie; Lycée communal d'Uddevalla en Suède), la Région Hauts de France, IP2A et socialinnovation. Son objectif est de développer et de formaliser une méthodologie de construction et d'accompagnement de 'parcours d'apprentissage intégrés',... Continue reading
Posted Jan 6, 2015 at asset-partnership/francais
connecteurd’idées et de compétences accompagnateur de projets, impliqué de a à z socialinnovation vous accompagne pour vous doter d'une véritable stratégie d'innovation sociale, qui s'inscrive dans la stratégie business et d'innovation de votre entreprise. pour donner vie et impact à des projets clés de votre stratégie notamment en matière d'emploi,... Continue reading
Posted Jan 6, 2015 at socialinnovation (le site)
Image
Det krävde många års målmedvetet arbete, i närhet till de unga som lever i de utsatta stadsdelarna och till de lokala företagen Det är vad Djamal Cherad vittnade om, för några dagar sedan, inför en samling HR-direktörer som idag försöker samarbeta för att bättre integrera unga lågkvalificierade unga i sina företag. Djamal är chef på en ”mission locale ” som servar ett område i Paris storregion med 75000 invånare, varav 45000 bor i staden Corbeil-Essonnes. Staden byggdes under den industriella revolutionen runt två stora aktiviteter - pappers- och kvarnindustrin – som efterfrågar en stor arbetskraft, mest lågt kvalificerad och med... Continue reading
Posted Feb 23, 2014 at socialinnovation catherine belotti
Image
Den 7: e franska barometern om diskriminering på arbetsplatsen, publicerades i måndags. Den har genomförts bland 1000 personer * på beställning av ILO och franska DO. Den bekräftar att diskriminering fortfarande är mycket frekvent på arbetsplatserna i Frankrike. Tre av tio personer säger sig ha utsatts för diskriminering och samma andel har varit vittne till diskriminering. Siffrorna är idag i stort sett samma för den privata och den offentliga sektorn. Vilka är de viktigaste kriterierna för diskriminering? Åldern först: 32% av respondenterna i den privata sektorn säger sig vara offer för diskriminering pga att de är seniorer och 20% i... Continue reading
Posted Feb 5, 2014 at socialinnovation catherine belotti
Image
Jag har inte läst ”Vem som kastar den första stenen”, den bok som Tove Lifvendahl skrev för tio år sedan, efter att ha bott fem veckor i Rosengård på inbjudan av MKB. Men jag har just läst färdigt ”I rörelse: Möten i Rosengård 10 år senare” (Förlag Fores+Ivrig) , där hon åter besöker de platser och pratar med de människor som hon, år 2003, skrev om. Boken bjuder på ett tjugotal personliga möten och samtal, dels med de som dagligen utför tjänster i stadsdelen (bostad, arbetsförmedling, skola, polis, fritid) och dels med unga som var och en, under de tio... Continue reading
Posted Dec 18, 2013 at socialinnovation catherine belotti
En fallstudie av franska ”missions locales” * Ladda ner en grafisk presentation av fallet HÄR I min föregående krönika visar jag hur, i Frankrike, olika aktörers engagemang för att tackla ungas arbetslöshet progressivt utvecklats tvärsöver de olika sektorernas gränser. Sådant samarbete har naturligtvis funnits på lokal nivå sedan många år. Här och där, i de utsatta stadsdelarna, har det funnits folk som utvecklat alternativa arbetsmetoder, lärt känna och lita på varandra och långsamt men säkert förändrat de lokala livsvillkoren och många ungas förutsättningar att komma in i arbetslivet. Det som idag... präglar arbetet med utsatta unga och medverkar till att,... Continue reading
Posted Dec 18, 2013 at socialinnovation catherine belotti
Image
Om 30 års arbete för att tackla ungas arbetslöshet och utanförskap i Frankrike * I september var arbetslösheten i Frankrike på 10,5 % men var fjärde unga mellan 15 och 24 år var arbetslös (varav 17% räknades som NEET – ”Non in employment, education nor training”). Det finns en stor social, kulturell och geografisk segregering bland dessa unga. Arbetslösheten bland unga ligger över 40 % i s.k. ”känsliga stadsdelar” (ZUS) – områden som tillsammans berör nästan 5 miljoner människor varav hälften har invandrarbakgund. Detta är en problematik som Frankrike brottats med under mer än 30 år, med återkommande oroligheter bland... Continue reading
Posted Dec 12, 2013 at socialinnovation catherine belotti
Under det senaste året har jag utvecklat och fördjupat kontakter med svenska aktörer som, liksom jag själv, arbetar med att tackla ungas arbetslöshet och utanförskap, försöker befrämja mångfald, jämställdhet och inklusion i arbetslivet och organisationsvärlden, strävar efter att ge alla likvärdiga möjligheter att bygga och delta i ett solidariskt och hållbart samhälle. Jag har också upprepade gånger fått tillfälle att dela och ”konfrontera” ansatser och erfarenheter i dessa frågor från Frankrike och Sverige, liksom idag vid CSR Forum i Göteborg. Jag har efter hand insett att, i en tid då vi med några musklickar kan hitta lämplig information, rätta kontakter... Continue reading
Posted Dec 2, 2013 at socialinnovation catherine belotti
PROFINT is now following blog jde
Jun 9, 2011
TRES BON ANNIVERSAIRE KAREN! Je souhaite à ce blog et à critères de choix une longue vie, aussi fructueuse que cette première année!
Excellent Karen! Merci beaucoup pour ce compte-rendu rigoureux et tous les liens que tu as pris soin de donner avec les différents intervenants et leurs principaux travaux. Catherine Belotti
Merci Karen pour ce travail de fond qui fait toute la richesse de ton Blog! Et longue vie et réussite à "critères de choix", ton entreprise ainsi baptisée! Bravo!