This is Patricia De Waele's Typepad Profile.
Join Typepad and start following Patricia De Waele's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
Patricia De Waele
Evergem
Recent Activity
Beste sympathisanten U heeft ongetwijfeld vernomen dat ik een punt zet achter mijn politieke carrière. Een ideaal moment om u eerst hartelijk te bedanken voor de jarenlange steun. Mijn electoraal succes was immers enkel mogelijk door de onverdroten inzet en het rotsvast vertrouwen van alle sympathisanten, medekandidaten en militanten. U... Continue reading
Posted May 15, 2014 at Patricia De Waele
Image
10.932 (of 7,9 procent) van de 138.059 huurders van een sociale woning in Vlaanderen had eind 2012 een inkomen dat hoger was dan de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor de huur van zo'n woning. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Freya Van Den Bossche, onder meer... Continue reading
Posted May 15, 2014 at Patricia De Waele
Image
In twee jaar tijd is het aantal antennes voor gsm-verkeer en draadloos internet in ­Vlaanderen verdriedubbeld. Opvallend: ­volgens experts is dat niét gevaarlijker voor onze gezondheid. Integendeel: hoe meer ­antennes, hoe minder gevaarlijk dat zou zijn. Gemiddeld telt Vlaanderen nu al één antenne per 241 inwoners. De meeste zijn te... Continue reading
Posted Apr 4, 2014 at Patricia De Waele
Image
Voor LDD is het inperken van deze uittredingsvergoedingen in crisistijden niet meer dan logisch te meer parlementsleden een voorbeeldfunctie hebben. Evenwel vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Patricia De Waele zich af of het in deze crisistijden nog langer opportuun is om aan uittredende Vlaamse ministers automatisch twee extra medewerkers toe te kennen.... Continue reading
Posted Apr 1, 2014 at Patricia De Waele
Image
Uit cijfers die Vlaams parlementslid Patricia De Waele (LDD) opvroeg bij de Vlaams minister bevoegd voor wonen, blijkt dat sinds januari 2014 slechts 64 aanvragen werden ingediend tot aansluiting bij het Huurgarantiefonds. Daarvan werden er drie geweigerd, vijf onvolledig bevonden en zijn er negen nog niet behandeld. Het Huurgarantiefonds heeft... Continue reading
Posted Mar 25, 2014 at Patricia De Waele
Image
Uit cijfers die minister Van den Bossche vandaag vrijgaf, blijkt dat er het voorbije jaar meer woningen ongeschikt en onbewoonbaar verklaard werden. In 2013 werden er 3.608 woningen ongeschikt verklaard, terwijl er dat in 2012 nog 2.776 waren. Vooral de steden Gent en Antwerpen hebben vorig jaar een versnelling hoger... Continue reading
Posted Mar 21, 2014 at Patricia De Waele
Eergisteren organiseerde Wonen Vlaanderen een studiedag over de regionalisering van de huurwetgeving. Ook werd het Groot Woononderzoek besproken, waarvoor meer dan tienduizend Vlamingen over hun woonsituatie ondervraagd werden. Tijdens de studiedag lanceerde minister Van den Bossche het idee om de huurwaarborg in schijven te laten storten in een centraal Waarborgfonds.... Continue reading
Posted Mar 20, 2014 at Patricia De Waele
Image
Uit cijfers die minister Van den Bossche vandaag vrijgaf, blijkt dat er het voorbije jaar meer woningen ongeschikt en onbewoonbaar verklaard werden. In 2013 werden er 3.608 woningen ongeschikt verklaard, terwijl er dat in 2012 nog 2.776 waren. Vooral de steden Gent en Antwerpen hebben vorig jaar een versnelling hoger... Continue reading
Posted Feb 19, 2014 at Patricia De Waele
Image
Deze namiddag heeft het Vlaams parlement eenparig de uittredingsvergoedingen van de parlementsleden gereduceerd. Voor LDD is het inperken van deze uittredingsvergoedingen in crisistijden niet meer dan logisch te meer parlementsleden een voorbeeldfunctie hebben. Evenwel vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Patricia De Waele zich af of het in deze crisistijden nog langer opportuun... Continue reading
Posted Feb 12, 2014 at Patricia De Waele
Image
Onlangs ondervroeg ik de minister over de vernietiging van een bouwvergunning van 22 sociale woningen. De sociale woningen waren echter instapklaar en de bewoners waren al aan het verhuizen. Ondanks het beroep dat de buren tegen het project aantekenden, startte de sociale huisvestingsmaatschappij toch met de werken. Toen bleek dat... Continue reading
Posted Jan 22, 2014 at Patricia De Waele
Image
Vlaams volksvertegenwoordiger Patricia De Waele (LDD) verdedigde vandaag haar resolutievoorstel om de verantwoordelijkheid van de overheid, bij het verstrekken van informatie naar aanleiding van vastgoedtransacties, eenduidig decretaal te verankeren. Bedoeling is dat kopers en tussenpersonen, zoals makelaars en notarissen, de overheid aansprakelijk kunnen stellen indien er onvolledige of foute inlichtingen... Continue reading
Posted Jan 22, 2014 at Patricia De Waele
Naar aanleiding van mijn voorstel om een drastische verlaging van de successie- en schenkingstarieven, in het bijzonder voor die categorieën die vandaag het meeste moeten betalen, door te voeren, gaf ik onlangs een interview aan ActuaTV. U kan het interview hier herbekijken: Continue reading
Posted Jan 14, 2014 at Patricia De Waele
LDD gaf eerder al te kennen dat we een koele minnaar van het Grond- en Pandendecreet zijn. Volgens ons is het een flagrante aantasting van het egiendomsrecht en van de vrij keuze met daarbij een kostprijsverhogend effect voor al diegenen die niet kunnen genieten van een sociale woning of sociale... Continue reading
Posted Jan 14, 2014 at Patricia De Waele
Traditioneel is de meerderheid tevreden van zijn werk en komen de grootste bedenkingen van de oppositie. Ook dit jaar was dat niet anders; ikzelf heb de beleidsbrief Wonen kritisch geanalyseerd en ik kom tot de conclusie dat er nog heel wat hiaten te vinden zijn. Ik denk dan vooral aan... Continue reading
Posted Dec 20, 2013 at Patricia De Waele
De huidige maatschappelijke context, waarbij steeds meer alleenstaanden (bijna 1 op 5 Vlamingen), kinderloze weduwnaars/weduwen en holebi's deel uitmaken van onze samenleving, noopt ons er toe om oog te hebben voor deze groepen m.b.t. schenkingsrecht en successierechten. Ik pleitte daarom voor een drastische verlaging van de successie- en schenkingstarieven, in... Continue reading
Posted Dec 5, 2013 at Patricia De Waele
Image
De huidige maatschappelijke context, waarbij steeds meer alleenstaanden (bijna 1 op 5 Vlamingen) deel uitmaken van onze samenleving, noopt ons er toe om oog te hebben voor deze groep m.b.t. schenkingsrecht en successierechten. Het vermogen dat zij overlaten aan zogenaamde 'derden' wordt vandaag nog zeer zwaar belast. De successierechten bedragen... Continue reading
Posted Nov 27, 2013 at Patricia De Waele
Image
Deze voormiddag stond de bespreking van de beleidsbrief Wonen 2013-2014 op de agenda. Ik ben teleurgesteld over de aanpak van minister Van den Bossche om een meer evenwichtige woonbeleid te krijgen tussen de private en de gesubsidieerde woonactoren. Ik wees de minister op een aantal hiaten die niet ingevuld zijn.... Continue reading
Posted Nov 21, 2013 at Patricia De Waele
Mijn tussenkomst tijdens het acutaliteitsdebat over het arrest van het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de gedeeltelijke vernietiging van het Grond- en Pandendecreet. Continue reading
Posted Nov 15, 2013 at Patricia De Waele
Bij bespreking van beleidsbrief deze voormiddag in het Vlaams Parlement merkte ik op dat er nog verschillende hiaten te vinden zijn in de beleidsbrief Wonen. Zo is er te weinig aandacht voor de sociale fraude en domiciliefraude binnen de sociale huisvesting en het gebrek aan bescherming van de sociale huurder... Continue reading
Posted Nov 14, 2013 at Patricia De Waele
Image
Sinds kort heeft de NMBS een Twitterteam (@NMBS) dat reizigers zo veel mogelijk informatie verschaft. Vlaams volksvertegenwoordiger Patricia De Waele (LDD) vroeg @NMBS of de betaling van online treintickets ook met de elektronische portefeuille mogelijk zal worden gemaakt. De Waele: “Vandaag kun je als reiziger op verschillende manieren een treinticket... Continue reading
Posted Nov 12, 2013 at Patricia De Waele
Image
Het huurgarantiefonds, dat al twee jaar geleden werd aangekondigd door de minister, werd nu opnieuw in de belangstelling geplaatst. De belastingbetaler steekt 4.800.000 euro in het fonds, jaarlijks vermeerderd met 1.600.000 euro. Daarmee kan men nauwelijks 2.400 mensen in betalingsproblemen éénmalig en slechts gedurende drie maanden helpen. Daarnaast moet de... Continue reading
Posted Oct 24, 2013 at Patricia De Waele
Image
Het huurgarantiefonds werd twee jaar geleden reeds aangekondigd door de huidige minister van wonen. Op 1 januari 2014 treedt het huurgarantiefonds effectief in werking. Vlaams parlementslid Patricia De Waele (LDD) vindt dat de solidariteit niet enkel van de verhuurder moet komen, maar ze vindt dat ook een huurdersbijdrage aan dit... Continue reading
Posted Oct 23, 2013 at Patricia De Waele
Image
De wachtlijsten van het aantal kandidaat-huurders voor een sociale woning stijgt jaar na jaar en de minister slaagt er niet in om voldoende sociale woningen bij te bouwen. Nochtans staan er in Vlaanderen bijvoorbeeld bijna 10.000 sociale woningen leeg, wat op korte termijn toch al voor verschillende sociale huurders soelaas... Continue reading
Posted Oct 16, 2013 at Patricia De Waele
Image
Vlaams parlementslid Patricia De Waele (LDD) ondervroeg onlangs in de commissie wonen van het Vlaams parlement de bevoegde minister over de aanpassing van het Kaderbesluit Sociale Huur, in het bijzonder over het gegeven om bepaalde doelgroepen prioritair een sociale huurwoning toe te kennen. De Waele: "Een noodzakelijk initiatief, omdat zo... Continue reading
Posted Oct 14, 2013 at Patricia De Waele