This is gfbJFGVf587d's Typepad Profile.
Join Typepad and start following gfbJFGVf587d's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
gfbJFGVf587d
Recent Activity
כיוונון לצורך נושאים קרובים או רחוקים. ההוראות המצורפות למחשב אומרות לך עד כמה יכול אתה להתקרב לנושא טרם שיטשטש, או יחרוג מן המוקד. לפרקים, כאשר יש ברצונך להתקרב מאוד, אתה זקוק לעדשה נוספת, הידועה בשם עדשה מוספת לחלונות־בסמוך (גירסה 36) אשר תכסה את זו המצוייר. בממחשבתך. החברה שייצרה את המחשב... Continue reading
Posted Jul 21, 2013 at התיקון הכללי
Image
היכן נמצא הצליל? איך מדברים על המימד האודיטורי? קשה יותר לדבר עליו לעומת המימד הויזואלי. באיזה שפה אנו מדברים על משהו? איך השפה מבנה מציאות ? צוקר – פנומנולוג, אסטטיקן של מוסיקה. פילוסוף גרמני כתב את הספר ב1957 "sound and symbol" .הוא פנומנולוג החוקר והבודק את התופעה ואת המשמעות שלה.... Continue reading
Posted Apr 20, 2013 at התיקון הכללי
Image
מעניין אותי לבחון את המרווח בין הצליל הראשוני של בקיעת העצמי, אל מול המילה המסמנת- מבחוץ. כביטוי להפנמה וכביטוי המתקשר עצמו לעצמו (סובייקט) ואל העולם שמחוצה לו (אובייקט) במספר צירים: מה מקומו של הקול והשמע בכינון עצמי וביחסי אובייקט.? המפגש האנליטי- כיצד הדבר ישתחזר/ישתקף/ייתקן - במרחב הטיפולי. (עד כמה הטיפול... Continue reading
Posted Apr 12, 2013 at התיקון הכללי
ספרציה-אינדיבידואציה ודו-ערכיות הסימביוזה החדשה עם התינוק, שנוצרת מתוך גופה של האם, עשויה להיות מופלאה או מאיימת להפליא. חלק גדול מחיינו מוקדש לפרידה מההורים ושמירת שלמותנו כיצורים נפרדים, והנה מרגע ההתעברות האישה הופכת לאחד עם יצור אחר. לא ברור איפה הוא מתחיל ואיפה היא נגמרת, היא אישה, והוא עובר בבטנה, אך... Continue reading
Posted Apr 1, 2013 at התיקון הכללי