This is kristoffer's Typepad Profile.
Join Typepad and start following kristoffer's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
kristoffer
Iran Tehran
Politics
Interests: politics
Recent Activity
via kaleme.com !خانواده‌ام را آزاد کنید, با شما هستم Posted via email from kristofferanderias's posterous Continue reading
Posted Mar 1, 2013 at kristoffer's blog
via youtube.com Facebook: http://www.facebook.com/pages/Mohsen-Sazegara/127452358151 Twitter: http://twitter.com/sazegara Website: http://sazegara.com/ Posted via email from kristofferanderias's posterous Continue reading
Posted Feb 26, 2012 at kristoffer's blog
via youtube.com Facebook: http://www.facebook.com/pages/Mohsen-Sazegara/127452358151 Twitter: http://twitter.com/sazegara Website: http://sazegara.com/ Posted via email from kristofferanderias's posterous Continue reading
Posted Feb 26, 2012 at kristoffer's blog
via youtube.com Facebook: http://www.facebook.com/pages/Mohsen-Sazegara/127452358151 Twitter: http://twitter.com/sazegara Website: http://sazegara.com/ Posted via email from kristofferanderias's posterous Continue reading
Posted Feb 25, 2012 at kristoffer's blog
via youtube.com بابک داد در پارازیت: بحث [شرکت در انتخابات] محکوم به شکست است. اساسا" معنی ندارد انتخابات تازه را به رسمیت بشناسیم، وقتی که پرونده انتخابات قبلی هنوز بسته نشده، وقتی که اعضای ستاد های انتخاباتی انتخابات قبل در زندانند. وقتی که نامزدهای انتخابات قبل (موسوي و كروبي) هنوز در حصر و حبس خانگی هستند، وقتی که بخاطر تقلب در انتخابات قبل عده ای کشته شدند، زندانی شدند و به آنان تجاوز شد، عده زيادي شکنجه شدند و یا تبعید شدند و مهاجرت کردند، شما نمی توانید پرونده یک انتخابات تازه را باز کنید. چطور می توان با حکومتی... Continue reading
Posted Feb 24, 2012 at kristoffer's blog
via youtube.com Uploaded by adminsazegara on Feb 23, 2012 Facebook: http://www.facebook.com/pages/Mohsen-Sazegara/127452358151 Twitter: http://twitter.com/sazegara Website: http://sazegara.com/ Posted via email from kristofferanderias's posterous Continue reading
Posted Feb 24, 2012 at kristoffer's blog
via youtube.com Facebook: http://www.facebook.com/pages/Mohsen-Sazegara/127452358151 Twitter: http://twitter.com/sazegara Website: http://sazegara.com/ Posted via email from kristofferanderias's posterous Continue reading
Posted Feb 23, 2012 at kristoffer's blog
via kaleme.com میرحسین موسوی درگفت و گوی تلفنی اخیر خود بر مواضع پیشین خود تاکید کرده است. در ادامه بازداشت غیر قانونی آقای میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد که با قطع متناوب ارتباطات با خانواده در دوره هایی طولانی و نگرانی و انواع فشارها در سال گذشته همراه بوده‌است، این دو همراه سبز پس از چندین ماه بی‌خبری مطلق در آستانه سالگرد حبس خانگی با فرزندان خود گفتگوی تلفنی داشتند. بنا به گزارش رسیده به کلمه آنچه در این گفت و گوی تلفنی حائز اهمیت بود آنکه در همان ابتدای مکالمه و پیش از احوالپرسی مرسوم که به‌طور طبیعی... Continue reading
Posted Feb 22, 2012 at kristoffer's blog
via youtube.com Facebook: http://www.facebook.com/pages/Mohsen-Sazegara/127452358151 Twitter: http://twitter.com/sazegara Website: http://sazegara.com/ Posted via email from kristofferanderias's posterous Continue reading
Posted Feb 21, 2012 at kristoffer's blog
via youtube.com Facebook: http://www.facebook.com/pages/Mohsen-Sazegara/127452358151 Twitter: http://twitter.com/sazegara Website: http://sazegara.com/ Posted via email from kristofferanderias's posterous Continue reading
Posted Feb 20, 2012 at kristoffer's blog
via youtube.com Facebook: http://www.facebook.com/pages/Mohsen-Sazegara/127452358151 Twitter: http://twitter.com/sazegara Website: http://sazegara.com/ Posted via email from kristofferanderias's posterous Continue reading
Posted Feb 19, 2012 at kristoffer's blog
via youtube.com Facebook: http://www.facebook.com/pages/Mohsen-Sazegara/127452358151 Twitter: http://twitter.com/sazegara Website: http://sazegara.com/ Posted via email from kristofferanderias's posterous Continue reading
Posted Feb 19, 2012 at kristoffer's blog
via youtube.com Facebook: http://www.facebook.com/pages/Mohsen-Sazegara/127452358151 Twitter: http://twitter.com/sazegara Website: http://sazegara.com/ Posted via email from kristofferanderias's posterous Continue reading
Posted Feb 18, 2012 at kristoffer's blog
via youtube.com Facebook: http://www.facebook.com/pages/Mohsen-Sazegara/127452358151 Twitter: http://twitter.com/sazegara Website: http://sazegara.com/ Posted via email from kristofferanderias's posterous Continue reading
Posted Feb 17, 2012 at kristoffer's blog
via youtube.com Facebook: http://www.facebook.com/pages/Mohsen-Sazegara/127452358151 Twitter: http://twitter.com/sazegara Website: http://sazegara.com/ Posted via email from kristofferanderias's posterous Continue reading
Posted Feb 16, 2012 at kristoffer's blog
via youtube.com Facebook: http://www.facebook.com/pages/Mohsen-Sazegara/127452358151 Twitter: http://twitter.com/sazegara Website: http://sazegara.com/ Posted via email from kristofferanderias's posterous Continue reading
Posted Feb 14, 2012 at kristoffer's blog
via youtube.com Facebook: http://www.facebook.com/pages/Mohsen-Sazegara/127452358151 Twitter: http://twitter.com/sazegara Website: http://sazegara.com/ Posted via email from kristofferanderias's posterous Continue reading
Posted Feb 14, 2012 at kristoffer's blog
via youtube.com Facebook: http://www.facebook.com/pages/Mohsen-Sazegara/127452358151 Twitter: http://twitter.com/sazegara Website: http://sazegara.com/ Posted via email from kristofferanderias's posterous Continue reading
Posted Feb 12, 2012 at kristoffer's blog
via youtube.com Facebook: http://www.facebook.com/pages/Mohsen-Sazegara/127452358151 Twitter: http://twitter.com/sazegara Website: http://sazegara.com/ Posted via email from kristofferanderias's posterous Continue reading
Posted Feb 11, 2012 at kristoffer's blog
via youtube.com Facebook: http://www.facebook.com/pages/Mohsen-Sazegara/127452358151 Twitter: http://twitter.com/sazegara Website: http://sazegara.com/ Posted via email from kristofferanderias's posterous Continue reading
Posted Feb 11, 2012 at kristoffer's blog
via youtube.com Facebook: http://www.facebook.com/pages/Mohsen-Sazegara/127452358151 Twitter: http://twitter.com/sazegara Website: http://sazegara.com/ Posted via email from kristofferanderias's posterous Continue reading
Posted Feb 9, 2012 at kristoffer's blog
via youtube.com Facebook: http://www.facebook.com/pages/Mohsen-Sazegara/127452358151 Twitter: http://twitter.com/sazegara Website: http://sazegara.com/ Posted via email from kristofferanderias's posterous Continue reading
Posted Feb 8, 2012 at kristoffer's blog
via youtube.com Facebook: http://www.facebook.com/pages/Mohsen-Sazegara/127452358151 Twitter: http://twitter.com/sazegara Website: http://sazegara.com/ Posted via email from kristofferanderias's posterous Continue reading
Posted Feb 7, 2012 at kristoffer's blog
via youtube.com Facebook: http://www.facebook.com/pages/Mohsen-Sazegara/127452358151 Twitter: http://twitter.com/sazegara Website: http://sazegara.com/ Posted via email from kristofferanderias's posterous Continue reading
Posted Feb 6, 2012 at kristoffer's blog
میدان سبز رویش، خیابان آگاهی، تقاطع رهایی چــون شیــر میـخروشیـم !هیچ گونه راه برگشی در پیش رو نداریم. یا مرگ یا آزادی. زندانیا‌ن رو آزاد می‌کنیم و نظام را سرنگون! روی صحبتم با شماهاییه که معترضید به وضعیت فعلی و فردا به هر دلیلی نمیخواین بیاین اعتراض کنید، نمیخواین تظاهرات کنید، نمیخواین کسی صداتونو بشنوه و مطمئنا هزار و یک دلیل قانع کننده دارید، دلایلتون هم محترم، بعضی ها میترسن گرفتار دستشون بشن، بعضی ها نمیخوان اصلاَ بهایی بدن بعضی ها توی تظاهرات قبلی شیشه ماشینشون شکسته، بعضی ها باتوم خوردن دیگه نمیخوان کاری کنن، بعضی ها باباشون، خودشون، مامانشون... Continue reading
Posted Feb 6, 2012 at kristoffer's blog