This is arhiv's Typepad Profile.
Join Typepad and start following arhiv's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
arhiv
Recent Activity
* Arhivistika se ukvarja s specifičnimi strokovnimi deli: kaj je arhivsko gradivo, njegova preglednost, urejanje, hranjenje. * Arhivska tehnika prenaša naravoslovne in tehnične vede v arhivistiko: zgradbe, skladišča, pogoji hranjenja, restavriranje, reproduciranje. * Zgodovina arhivov raziskuje nastanek in razvoj arhivov ter metod. * Arhivsko pravoznanstvo se ukvarja z arhivskim pravom,... Continue reading
Posted May 26, 2010 at arhiv's blog
Arhív po grško arcehion, latinsko archivum, lahko pomeni: dokumentarno in registraturno gradivo, torej skupnost vseh dokumentov, ki so nastali v okviru lastnega poslovanja delovno enoto oz. dokumentacijo prostore dokumentacije zgodovinsko dokumentarno gradivo nasploh, npr. arhive zemljiških gospostev arhivski fond oz. skupino dokumentov enega ustvarjalca, npr. Arhiv gospostva Bled arhivsko ustanovo... Continue reading
Posted May 26, 2010 at arhiv's blog
Glede na pravno naravo arhivskega gradiva (lastnino) poznamo: javni arhivi: državni, regionalni, lokalne skupnosti, javne institucije na vzhodu: zbirajo tudi zasebno gradivo (društva, podjetja) na zahodu: le javno gradivo zasebni arhivi: verske skupnosti, podjetja, plemiške rodbine Glede na vsebino poznamo: splošni arhivi: teritorialna osnova, najširši spekter ustvarjalcev (državni, regionalni, lokalni)... Continue reading
Posted May 26, 2010 at arhiv's blog
Seznam arhivov v Sloveniji. * državni arhiv: oArhiv republike Slovenije * regionalni arhivi: o Zgodovinski arhiv Ljubljana o Zgodovinski arhiv Celje o Zgodovinski arhiv Ptuj o Pokrajinski arhiv Koper o Pokrajinski arhiv Maribor o Pokrajinski arhiv Nova Gorica * škofijski arhivi: o Nadškofijski arhiv Ljubljana o Škofijski arhiv Maribor o... Continue reading
Posted May 26, 2010 at arhiv's blog
arhiv is now following Account Deleted
May 26, 2010
arhiv is now following Wil
May 26, 2010
arhiv is now following Walt Grayson
May 26, 2010
arhiv is now following Account Deleted
May 26, 2010
arhiv is now following Tom Fishburne
May 26, 2010
arhiv is now following Garth Webb
May 26, 2010
arhiv is now following Rachel Happe
May 26, 2010
arhiv is now following TheScenestar
May 26, 2010
arhiv is now following Account Deleted
May 26, 2010
arhiv is now following Auren Hoffman
May 26, 2010
arhiv is now following SouleMama
May 26, 2010
arhiv is now following Christopher Sleight
May 26, 2010
arhiv is now following christine and olivia
May 26, 2010
arhiv is now following Michael Sippey
May 26, 2010
arhiv is now following Account Deleted
May 26, 2010
arhiv is now following Seth Godin
May 26, 2010
arhiv is now following sarah lacy
May 26, 2010
arhiv is now following Rahul Ganjoo
May 26, 2010
arhiv is now following daisy barringer
May 26, 2010
arhiv is now following Joy
May 26, 2010
arhiv is now following Mena
May 26, 2010