This is Sharma Robin's Typepad Profile.
Join Typepad and start following Sharma Robin's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
Sharma Robin
Ho Chi Minh
Tuy nhiên, màu sắc không phải là không có lý do của nó: năm 2016 chắc chắn là một năm trở thành màu sắc mạnh hơn là màu pastel, đặc biệt là cam. Hãy nhìn vào giấy, thẻ, giấy, et al được thiết kế cho Pash (Moving Studio), Bộ phận Thiết kế (Studio P + P) và Integral (Brenton Taylor) để xem màu sắc doanh nghiệp có thể hoạt động tốt như thế nào trong văn phòng phẩm .
Recent Activity
Sharma Robin is now following The Typepad Team
Mar 11, 2018