This is Peter Borgdorff's Typepad Profile.
Join Typepad and start following Peter Borgdorff's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
Peter Borgdorff
Zeist
Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Recent Activity
Beste mensen, De afgelopen dagen komen er veel felle reacties op mijn blog over de kabinetsplannen. In veel van die reacties wordt mij verweten dat ik kritiekloos achter de plannen van het kabinet en staatssecretaris Klijnsma aan zou lopen. Niets is minder waar. Voor een zuivere discussie raad ik iedereen aan ook eerdere blogs over dit onderwerp te lezen. Dat zijn er veel. Links naar enkele voorbeelden vindt u hieronder. Bij sommige van deze links moet u even onderaan de pagina kijken om de juiste blog te vinden. http://pfzw.typepad.com/blog/2014/11/index.html http://pfzw.typepad.com/blog/2014/12/index.html http://pfzw.typepad.com/blog/2015/01/index.html http://pfzw.typepad.com/blog/2015/03/index.html Vriendelijke groet, Peter Borgdorff
Toggle Commented Jul 18, 2015 on De toekomstplannen van het kabinet at PFZW blog
Beste heer Veringa, Hartelijk dank voor uw reactie. Jammer dat u te ver weg woont om bij de ontmoeting aanwezig te kunnen zijn. Wij letten bij PFZW voortdurend scherp op de kosten. U zult begrijpen dat een retourtje Dubai daarom niet tot de mogelijkheden behoort. Vriendelijke groet, Peter Borgdorff
Toggle Commented Feb 17, 2015 on Sinterklaasdiscussie en een uitnodiging at PFZW blog
Peter Borgdorff is now following Peter Borgdorff
Oct 31, 2013
Geachte mevrouw Elly, Dank voor uw reactie. PFZW let scherp op de kosten, want elke euro die opgaat aan kosten komt niet ten goede aan pensioen. We kijken daarbij zowel naar de kosten van vermogensbeheer, als naar de overige kosten. Over de kosten voor vermogensbeheer en de grote salarissen die vooral externe vermogensbeheerders verdienen, schreef ik eerder in een blog. Die kunt u hier teruglezen: http://pfzw.typepad.com/blog/2013/06/dilemma-wordt-er-te-veel-verdiend-aan-uw-pensioen.html. Ook over de andere kosten die we maken bij de pensioenuitvoering schreef ik eerder, onder meer hier: http://pfzw.typepad.com/blog/2012/10/index.html Vriendelijke groet, Peter Borgdorff
Toggle Commented Oct 30, 2013 on Het gaat de goede kant op at PFZW blog
Beste Bastiaan Dank voor je reactie. Je hebt volkomen gelijk dat een beperkte indexatie na jaren waarin helemaal geen verhogingen plaatsvonden, eerder een broodje pindakaas oplevert dan een royaal belegd broodje rosbief. Dat we (alleen áls we eind dit jaar een dekkingsgraad hebben van meer dan 105%) toch gedeeltelijk willen indexeren, heeft een eenvoudige reden: afspraak is afspraak. Vriendelijke groet, Peter Borgdorff
Toggle Commented Oct 30, 2013 on Het gaat de goede kant op at PFZW blog
Geachte heer Van Capellen, Dank voor uw reactie. PFZW loopt voorop op het gebied van verantwoord beleggen. We beleggen niet in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van kernwapens en andere controversiële wapens. Over dat beleid kunt u hier meer lezen: http://www.pfzw.nl/over-ons/beleggingen/verantwoord-beleggen/paginas/verantwoord-beleggen.aspx. De lijst van bedrijven waar we niet in beleggen staat ook op onze website. Soms blijkt een onderneming waarin wij beleggen betrokken te zijn bij kernwapens, maar ligt de zaak niet zwart-wit. Denk bijvoorbeeld aan de fabrikant van verf die gebruikt wordt om een duikboot te schilderen die kernwapens aan boord heeft. Moeten we die verffabriek op de zwarte lijst zetten of niet? Wij leggen de grens bij bedrijven die betrokken zijn bij essentiële onderdelen of diensten voor of de directe productie van massavernietigingswapens. De verffabrikant uit het voorbeeld hoort daar wat osn betreft niet bij. De kwestie die IKVPax Christi aankaart, gaat om een onderneming die betrokken is bij de veiligheid van kernwapens. Ook hier is onze analyse dat de diensten van deze onderneming niet essentieel zijn voor de productie of het onderhoud van deze wapens. Dat IKV Pax Christi een andere afweging maakt, laat zien hoe ingewikkeld de afwegingen soms kunnen zijn. Overigens erkent IKV Pax Christi in haar rapport dat PFZW koploper is op het gebied van uitsluiting van controversiële wapens: “The definitions used by PGGM are more thorough than those of most other financial institutions. This reflects PGGM’s commitment to building a solid and comprehensive exclusion policy.” Vriendelijke groet, Peter Borgdorff
Toggle Commented Oct 30, 2013 on Het gaat de goede kant op at PFZW blog
Geachte mevrouw Van de Molen en alle anderen die reageerden, Uw reacties waren fel de afgelopen week. En dat begrijp ik zeer. Nu het moment dichtbij komt dat duidelijk wordt of er pijnlijke maatregelen nodig zijn om onze pensioenen nu en in de toekomst op niveau en betaalbaar te houden, loopt de spanning op. Bij u, en ook bij ons. Velen van u schreven deze week en ook eerder op dit Blog over de vreemde manier waarop pensioenfondsen moeten berekenen hoeveel geld ze in kas moeten houden voor de pensioenen van nu en de pensioenen van over tientallen jaren. Ook schreven velen van u dat het te gek voor woorden is dat op basis van een dagkoers van 31 december harde besluiten moeten worden genomen. Vooral omdat de rente om dit moment zeldzaam laag is, is een harde maatregel op basis van die dagkoers niet te verkopen, vindt u. Daarover schrijf ik in mijn nieuwe blog van vandaag, want er zijn ontwikkelingen op dat gebied. Op een deel van de reacties die u allen plaatsten, zal ik de komende weken verder ingaan in mijn Blog. Een paar punten die mevrouw Van de Molen aanstipte, noem ik nu alvast. Mevrouw Van de Molen wil graag het door haar opgebouwde geld op haar privérekening krijgen, zodat ze zelf haar pensioen kan regelen. Dat mag niet van de wet, dus ik kan haar niet helpen. Maar ook al mocht het wel, dan denk ik oprecht dat het niet verstandig zou zijn. Als we de door mevrouw Van de Molen en haar werkgever betaalde premies aan haar zouden uitkeren, zou ze slecht af zijn. Want wie meedoet bij PFZW, krijgt na een leven lang werken tot wel meer dan vier keer aan pensioen uitgekeerd dan wat aan premie is ingelegd. Dat kunnen we realiseren door lage kosten en goede rendementen. Van het verdampen van uw inleg, waar sommigen van u over schrijven, is dan ook geen sprake. De cijfers wijzen echt anders uit. U bent bij ons goed af. Beter dan bij uw bank. Veel beter dan bij een verzekeraar. En zeer waarschijnlijk ook beter dan als u zelf zou beleggen. Want uw geld heeft bij PFZW een gemiddeld rendement gehaald van ongeveer 8% per jaar over de afgelopen veertig jaar. Dat is inclusief de crisis van nu en die van 2008. Tot slot schreef mevrouw Van de Molen dat mijn bonussen ook in deze tijd wel zouden worden doorbetaald en dat ik geen last zou hebben van een verlaging van de pensioenen. Welnu: een bonus krijg ik niet en ook míjn pensioen zit bij PFZW. Dus als uw pensioen niet wordt verhoogd of zelfs omlaag moet (wat ik niet hoop), dan geldt dat ook voor mijn pensioen. Wordt vervolgd… Vriendelijke groet, Peter Borgdorff
Toggle Commented Jan 6, 2012 on Een roerig jaar at PFZW blog
Geachte heer Winkelaar, U hebt gelijk dat lang niet altijd een reactie van mijn kant komt op alle reacties van lezers. Het ontbreekt mij aan tijd om altijd te antwoorden. Wel lees ik alle reacties. Meestal bundel ik die en kom ik daarop terug in een van mijn latere blogs. Uw input wordt dus wel degelijk gebruikt en zeer gewaardeerd! Vriendelijke groet, Peter Borgdorff
Toggle Commented Dec 28, 2011 on Opa at PFZW blog
Geachte heer Nico van Eeden, Over mijn salaris heb ik het al verschillende malen gehad in dit Blog. Het staat bovendien in ons jaarverslag, dat u op deze website kunt downloaden. Zoals ik eerder schreef: om in termen van de zorgsector te blijven, ligt mijn salaris ongeveer halverwege tussen het salaris van een verpleegster en dat van een chirurg. Ik ontvang sinds 2009 geen bonus of variable beloning. Met vriendelijke groet, Peter Borgdorff
Toggle Commented Oct 5, 2011 on In gesprek at PFZW blog
Geachte heer, beste Willem, PFZW behaalde de afgelopen veertig jaar een gemiddeld rendement per jaar van zo'n 8%. Dat is inclusief de recente crisis en na aftrek van alle kosten. Als u het zelf had belegd, had u het zeer waarschijnlijk niet beter kunnen doen. Dat goede rendement op de lange termijn en de lage kosten, zorgen ervoor dat de pensioenuitkering de premie-inleg vele malen overtreft. U ontvangt dan ook veel meer euro's aan pensioen dan u aan premie in euro's heeft betaald. Overigens is mijn eigen pensioen ook ondergebracht bij PFZW. Voor mijn pensioen geldt dus hetzelfde als voor uw pensioen. Vriendelijke groet, Peter Borgdorff
Toggle Commented Oct 5, 2011 on Herfst at PFZW blog
Geachte Roelf de Graaff, Gerda, Erik van Oudheusden, Cor en anderen, De afgelopen twee weken was ik door omstandigheden niet in de gelegenheid op tijd te reageren op de vele reacties op mijn blog, waarvoor excuses. Uit de vele reacties van lezers is mij duidelijk dat velen van u zich zorgen maken over de beleggingen door pensioenfondsen in het algemeen en door Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) in het bijzonder. Die zorgen komen natuurlijk niet uit de lucht vallen: de economie zit in zwaar weer. De nu al een hele tijd bestaande problemen rondom de schulden in Europa en de Verenigde Staten houden de beurzen over de hele wereld al maanden in hun greep. Politici en centrale bankiers hebben nog steeds geen duidelijk antwoord op de problemen en gaan zelfs af en toe rollenbollend over straat. In plaats met oplossingen te komen, wordt er gebekvecht. U maakt zich zorgen en ik deel die zorgen. Het gaat niet goed met de Europese en Amerikaanse economie. Wij hebben daar als grote belegger veel last van. Omdat we als pensioenfonds zo veel geld beleggen en dat over de hele wereld doen, merken we het op alle fronten als het slecht gaat. Tegelijkertijd is het door de omvang van het pensioenvermogen niet mogelijk om alles maar even op een spaarrekening te parkeren, zoals mij door sommigen van u af en toe geadviseerd wordt. Ik maak me net als u zorgen, maar tegelijkertijd stelt het mij gerust dat we uw pensioengeld beleggen voor de echt lange termijn. Een groot deel van het pensioengeld hoeft pas over tientallen jaren te worden uitgekeerd. En op die lange termijn levert beleggen meer op dan sparen. Het extra risico dat beleggen met zich meebrengt, betaalt zich dus op de lange termijn uit. Over de afgelopen veertig jaar haalde PFZW een gemiddeld rendement van ongeveer 8% per jaar, ondanks de recente financiële crisis. Dat is een uitstekend lange termijn rendement. Hadden we al die jaren niet belegd en alleen gespaard, dan was ons pensioen nu veel lager en had de premie al die jaren veel hoger moeten zijn. Hoewel we beleggen voor de lange termijn, moeten we toch rekening houden met de situatie van vandaag. We kunnen (en mogen) niet doen of er niets aan de hand is en de rekening voor ons uitschuiven. Hoewel sommigen van u zeggen dat door de focus op de lange termijn het ook vandaag mogelijk moet zijn om de pensioenen te verhogen, is dat niet het geval. Het zou betekenen dat we de rekening doorschuiven naar de jongeren, in de hoop op betere tijden. Als die betere tijden vervolgens niet komen zitten de jongeren met het probleem, terwijl dat probleem eigenlijk van ons allemaal is. Nogmaals: ik snap en deel uw zorgen over de economische ontwikkeling en de gevolgen voor de beleggingen van het pensioenfonds. Toch wil ik graag één ding rechtzetten. Bij veel deelnemers (ook onder de lezers van deze blog) leeft het idee dat men straks in euro’s minder pensioen krijgt dan aan premie in euro’s is betaald. De hoge kosten die we als pensioenfonds maken in combinatie met slechte beleggingen zou daar de oorzaak van zijn. Dit beeld klopt niet met de werkelijkheid. De afgelopen veertig jaar hebben we gemiddeld een uitstekend rendement gemaakt en we werken tegen lage kosten. Daardoor ontvangt u een pensioen dat in totaal in euro’s veel meer bedraagt dan u samen met uw werkgever ooit aan premie hebt betaald. Hoeveel meer precies, is onder meer afhankelijk van hoe lang iemand in de sector heeft gewerkt, van de leeftijd en van de economische omstandigheden. Maar u ontvangt altijd ruim meer dan u heeft ingelegd. Een voorbeeld: wie nu met pensioen gaat en de afgelopen veertig jaar fulltime in de sector werkte, ontvangt tijdens de gehele pensionering maar liefst ruim vier keer meer euro’s aan pensioen dan in totaal (samen met de werkgever) aan premie-euro’s is betaald. Het pensioen kan door slechte economische omstandigheden wat minder zijn dan waarop u had gerekend, maar u ontvangt veel meer dan u heeft ingelegd. Want door samen en solidair ons pensioen te regelen voor de hele sector zorg en welzijn delen we de risico’s en delen we de kosten. Dat loont. Juist ook in moeilijke tijden.
Toggle Commented Sep 5, 2011 on Laat uw stem horen! at PFZW blog
Geachte heer Roos, De resultaten van beleggingen staan niet vast. Om risico’s te beperken voeren wij een actief en gedegen risicomanagementbeleid. Bij extreme marktomstandigheden grijpt Pensioenfonds Zorg en Welzijn zonodig in volgens staand beleid. Dit geldt ook voor de zogenaamde risicolanden die u noemde. Hoe we , indien nodig, het beleggingsbeleid aanpassen, mogen we niet aangeven, omdat dit voorkennis zou zijn. Zoals in de blog ook aangegeven is uw pensioengeld bedoeld voor uw pensioen. Alle beleggingen dienen dus maar één doel: uw pensioen. U kunt er vanuit gaan dat we alle risico’s scherp in de gaten houden en zonodig daartoe handelen. Mocht u meer informatie willen over ons beleggingsbeleid, dan kunt u dat vinden op http://bit.ly/qnxnyG Op http://bit.ly/oOzB1b vindt u een overzicht van al onze beleggingen. Dit overzicht wordt een keer per jaar uitgegeven en de laatste uitgave is van 31 december 2010. Met vriendelijke groet, Peter Borgdorff
Toggle Commented Aug 9, 2011 on Nog één keer Griekenland at PFZW blog
Geachte mevrouw of heer Jetten en beste Willem, Met excuus voor een vertraagde reactie, hier toch een antwoord op jullie berichten. Wat betreft Griekenland: zoals ik al eerder heb aangegeven, Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft op dit moment geen geld geleend aan de Griekse overheid en we doen ook niet mee aan de steun aan dat land. Daar is uw pensioengeld niet voor bedoeld. De andere opmerking gaat over zwaar werk en de onmogelijkheid om langer door te werken. Ik herken dat geluid, want ik hoor het vaker als ik mensen spreek die al een leven lang in de zorg werken. Niet alleen is het werk fysiek zwaar (zeker vroeger), maar ook mentaal kan het zeer belastend zijn. Wij gaan als pensioenfonds niet over de afspraken die het kabinet met de werkgevers en de vakbonden maakt over de veranderingen in het pensioenstelsel. We moeten als pensioenfonds afwachten wat de uitkomst zal zijn. Maar het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn, met daarin werkgevers en werknemers uit de sector, weet als geen ander hoe zwaar het werk in de zorg kan zijn. Dat laten we ook weten aan Den Haag en aan de vakbonden en werkgevers aan de onderhandelingstafel. We hopen dan ook dat er op landelijk niveau verstandige afspraken worden gemaakt, die rekening houden met zware beroepen. En natuurlijk moeten we met elkaar ook zorgen voor gezond werk in de sector, dat iedereen lang kan volhouden. Maar wie er al een leven lang werken op heeft zitten, zal daar niet meer veel aan hebben. Daar moeten we rekening mee houden. Ik hoop samen met u dat dat ook gebeurt in Den Haag. Met vriendelijke groet, Peter Borgdorff
Toggle Commented Aug 4, 2011 on Het Pensioenakkoord at PFZW blog
Geachte heer of mevrouw Rens, Over de steun aan Griekenland heb ik mijn laatste blog geschreven. Ik denk dat u daarin antwoord krijgt op uw vraag. Kostenbeheersing is voor PFZW een belangrijk punt. Zeker waar het gaat om de kosten van vermogensbeheer, waar de verreweg meeste kosten worden gemaakt. PFZW is op dat punt een van de goedkoopste pensioenfondsen van Nederland. Wij proberen sinds ruim een jaar ook onze buitenlandse vermogensbeheerders zo ver te krijgen volledige openheid aan ons te geven over de zogenoemde verborgen kosten die bij het beheer van het vermogen worden gemaakt. Daarin loopt PFZW voorop. We zijn nu zover dat we 95% van die verborgen kosten on beeld hebben. Daardoor kunnen we nu nog beter sturen op de beheersing van deze kosten. Daarnaast hebben we andere pensioenfondsen onlangs opgeroepen met ons mee te werken in de strijd om meer openheid over de kosten van vermogensbeheer te krijgen. Wat betreft uw vraag over de hoogte van uw pensioen op uw pensioenoverzicht: het lijkt me het beste daarover met ons te bellen. Dan kunnen onze mensen samen met u naar uw specifieke situatie kijken. Met vriendelijke groet, Peter Borgdorff
Toggle Commented Aug 4, 2011 on Een onrustig kwartaal at PFZW blog
Geachte mevrouw Van Dam, Met excuus voor de late reactie, hartelijk dank voor uw goede wensen! Het herstel verloopt langzaam maar voorspoedig en ik ben inmiddels weer voorzichtig ter been. 

Wat betreft uw opmerking over graaiende bestuurders: we spraken daar inderdaad eerder over. De bestuurders van Pensioenfonds Zorg en Welzijn krijgen een redelijke vergoeding voor hun bestuurswerk. In een deel van de gevallen gaat die vergoeding voor bestuurders bovendien naar de werkgever van de bestuursleden, omdat zij het bestuurswerk in de tijd van hun werkgever verrichten. PGGM maakt geen onderdeel uit van de sector Zorg en Welzijn, maar opereert op de markt voor pensioenfondsen. Sinds de scheiding tussen fonds en uitvoeringsorganisatie opereert PGGM volstrekt onafhankelijk van het pensioenfonds. PGGM heeft dan ook nog andere klanten dan Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Ook over uw verzoek om uw pensioengeld uitgekeerd te krijgen, hebben we eerder gesproken. De wet staat dat niet toe, zoals u weet. En u weet ook dat ik van mening ben dat het goed is dat de wet dat niet toestaat. Door de wettelijk geregelde verplichtstelling delen we collectief en solidair kosten en risico’s en kunnen we door de schaalgrootte goedkoop werken. De kosten van vermogensbeheer zijn bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn daardoor goedkoper dan de kosten die u betaalt bij een geblokkeerde beleggingsrekening voor uw pensioen bij een bank of verzekeraar. Ook goedkoper dan de zogenaamde prijsvechters op de markt. En dat betekent uiteindelijk meer pensioen voor dezelfde euro. Vriendelijke groet, Peter Borgdorff
Toggle Commented May 16, 2011 on Goede zorg at PFZW blog
Geachte heer Jurgen, Hartelijk dank voor uw reactie. Hieronder een verlate reactie van mijn kant op uw opmerkingen. Het klopt dat in de 2,5 cent aan kosten die over elke euro premie gemaakt wordt, de kosten voor vermogensbeheer niet zijn meegenomen, zoals u zelf al schrijft. We zijn die kosten echter niet vergeten, maar vermelden die klip en klaar. De reden om deze kosten apart te vermelden, is dat de kosten van 500 miljoen euro voor het beheer van vermogen niet worden gemaakt over de premie die jaarlijks binnenkomt, maar over het totale vermogen van het fonds, dat nu ongeveer 100 miljard euro groot is. Met andere woorden: het vermogensbeheer kost circa 0,5% van het totale beheerde vermogen. In vergelijking met andere beleggingsinstellingen is dit laag. Wie individueel belegt, is al helemaal duurder uit. Aan de roulettetafel zitten wij zeker niet. Sinds 1971 behaalde Pensioenfonds Zorg en Welzijn een gemiddeld rendement van 8,1% per jaar, ondanks en inclusief de recente kredietcrisis. Gemiddeld ontvangt een gepensioneerde bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn gedurende de gehele tijd van pensionering ongeveer 4,5 keer zoveel euro’s als tijdens het hele leven samen met de werkgever aan premie is betaald. Dat zijn geen resultaten die in het casino worden behaald, maar met verstandig vermogensbeheer gericht op de lange termijn. Vriendelijke groet, Peter Borgdorff
Toggle Commented May 16, 2011 on Lage kosten, meer pensioen at PFZW blog
Geachte heer Meeuwisse, Hartelijk dank voor uw reactie. Op een wat verlaat tijdstip, wil ik toch nog graag even reageren op uw stelling dat Pensioenfonds Zorg en Welzijn zeer slechte beleggingsresultaten heeft bereikt, en slechter dan gemiddeld zou beleggen. Die stelling is feitelijk onjuist. Vanaf de start van het fonds in 1971, behaalden we een gemiddeld rendement per jaar van 8,1%. Die cijfers zijn vanzelfsprekend inclusief het wereldwijde rampjaar 2008 en inclusief de IT-crisis op de beurzen aan het begin van deze eeuw. 
We halen op de lange termijn niet alleen goede rendementen, maar minstens zo belangrijk: we doen dat tegen lage kosten. In vergelijking met individueel beleggen voor uw pensioen of dat doen bij een verzekeraar, bent u bij ons een stuk goedkoper uit. Dat betekent heel eenvoudig meer pensioen voor dezelfde euro. 
U stelt verder dat het fonds het beleid dat in de jaren tachtig gebruikelijk was (met minder beleggingsrisico) had moeten blijven volgen. Was dat werkelijk gebeurd, dan was uw pensioen nu een stuk lager, of uw premie een heel stuk hoger. Leest u het rapport van de Commissie Goudswaard aan de toenmalige pensioenminister Donner er op na. Tenslotte nog even dit: het toenemend aantal ouderen is voor een pensioenfonds geen groot probleem, omdat al die ouderen zelf een pensioenspaarpot hebben opgebouwd. Voor al die mensen is dus een pensioen bijeen gespaard. De toenemende levensverwachting (die er wel degelijk is en steeds sneller gaat, in tegenstelling tot wat u schrijft), is wél een probleem voor pensioenfondsen. De pensioenen moeten daardoor immers over meer jaren worden uitgekeerd dan waar in het verleden rekening mee is gehouden. Met vriendelijke groet, Peter Borgdorff
Toggle Commented May 16, 2011 on Lage kosten, meer pensioen at PFZW blog
Geachte heer de Man, Waar ik schreef dat het pensioen van ons samen is, bedoelde ik met "ons" natuurlijk alle werknemers en gepensioneerden in de sector zorg en welzijn. Daarbij hoort ook het personeel van het pensioenfonds. Wanneer de pensioenen van werknemers en gepensioneerden niet verhoogd worden, geldt dat dus ook het pensioen van de medewerkers van het fonds. Wat betreft uw vraag over de verhoging van de pensioenen vanaf 105% of 130%: vanaf een dekkingsgraad van 105% per 31 december, is een gedeeltelijke verhoging van de pensioenen mogelijk. Pas vanaf een dekkingsgraad van 130%, is volledige indexatie mogelijk. Vriendelijke groet, Peter Borgdorff
Toggle Commented May 16, 2011 on Een zwaluw maakt nog geen zomer at PFZW blog
@ Marcel Klaver Geachte heer Klaver, Pensioenfonds Zorg en Welzijn is nooit uitgekleed door de overheid, nog zijn in het verleden premies teruggestort aan werkgevers. Wel is in bepaalde periodes in het verleden door werknemers en werkgevers minder premie betaald dan eigenlijk nodig was. Daar waren destijds goede redenen voor, maar nu denken we daar anders over. Daarom is de premie tegenwoordig altijd kostendekkend. Wat betreft uw andere vraag: pensioenfondsen mogen beleggen, maar speculeren doen we zeker niet. Sinds de oprichting begin jaren zeventig, heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn een gemiddeld rendement behaald van meer dan 8% per jaar, ondanks de recente crisis en de dotcom-crisis van begin deze eeuw. Dat is een mooi lange termijn resultaat, dat laat zien dat beleggen goed is voor ons pensioen. Zonder beleggingsresultaten zou ons pensioen nu een stuk lager zijn, of de premie heel veel hoger. Waar we precies in investeren, is tot in detail te vinden op deze website. We zijn daar volstrekt open over. U kunt het vinden onder http://pfzw.nl/Over_ons/ onder het kopje "waarin beleggen". Op dezelfde pagina vindt u ook informatie over ons beleid voor verantwoord beleggen. Verantwoord beleggen is belangrijk voor onze deelnemer. Dat horen we keer op keer. We maken er dan ook veel werk van en Pensioenfonds Zorg en Welzijn is al jarenlang koploper op dat gebied. Met vriendelijke groet, Peter Borgdorff
Toggle Commented Mar 30, 2011 on Broodje aap & Libië at PFZW blog
@ H. Schimmel Geachte mevrouw of heer Schimmel, Pensioenfonds Zorg en Welzijn belegt in een paar duizend ondernemingen wereldwijd, en inderdaad ook in Shell. Maar het pensioenfonds sluit zijn ogen niet voor de negatieve effecten van oliewinning door Shell in Nigeria. We spreken Shell ook aan op onze zorgen, en kijken samen met andere grote beleggers hoe we als aandeelhouders invloed kunnen uitoefenen om de situatie te verbeteren. Zo probeert Pensioenfonds Zorg en Welzijn bij te dragen aan een verantwoorde wijze van operen in risicovolle gebieden door Shell en andere internationale olieondernemingen. Wij zijn ervan overtuigd dat we meer kunnen bijdragen aan een verantwoorde wereld als kritische aandeelhouder dan door ondernemingen direct uit te sluiten bij ongewenst gedrag. Over de dialoog met ondernemingen als Shell rapporteren wij ieder kwartaal op deze website. U kunt de informatie bekijken op http://pfzw.nl/Over_ons/beleggingen/verantwoord_beleggen/verantwoord_beleggen.asp Met vriendelijke groet, Peter Borgdorff
Toggle Commented Mar 30, 2011 on Broodje aap & Libië at PFZW blog
@André Bal Geachte heer Bal, beste André, Je hebt helemaal gelijk: het fonds is van werknemers en werkgevers, en van niemand anders. Het zijn inderdaad de vakbonden en werkgeversorganisaties die het fonds hebben gemaakt tot wat het nu is, omdat ze samen de voordelen van een solidair en collectief pensioen voor de sector onderkenden. En ook nu nog staan ze aan het roer. Zij zijn de baas en besturen het fonds. Vriendelijke groet, Peter Borgdorff
Toggle Commented Mar 30, 2011 on Pensioen: van u of van ons samen? at PFZW blog
Geachte mevrouw of heer Buis, Hartelijk dank voor uw reactie. Ik kan me goed voorstellen dat het bijzonder vervelend is als u door een aanvullend pensioen bepaalde kwijtscheldingen kwijtraakt, en daardoor nauwelijks wat hebt aan dat pensioen. Wij hebben als pensioenfonds echter geen invloed op dit soort regelingen van het rijk of gemeenten. Ook kunnen wij geen invloed uitoefenen op de regels rondom de inkomstenbelasting. Met vriendelijke groet, Peter Borgdorff
Toggle Commented Mar 30, 2011 on Pensioen: van u of van ons samen? at PFZW blog
Geachte mevrouw Huijsmans, Hartelijk dank voor uw steun! Vriendelijke groet, Peter Borgdorff
Toggle Commented Mar 30, 2011 on Pensioen: van u of van ons samen? at PFZW blog
Geachte mevrouw Vermeulen, Hartelijk dank voor uw reactie. Het is inderdaad zo, zoals u al schrijft, dat in het Nederlandse systeem individuen niet kunnen kiezen om niet mee te doen aan ons pensioen. Maar al die individuen samen maken, via de vakbonden, werkgeversorganisaties en medezeggenschap, wel degelijk de dienst uit bij de pensioenfondsen. U vraagt zich af of u nog wel iets terug ziet van al die premie die u in de loop der jaren heeft betaald. Daarin kan ik u geruststellen: een gemiddelde gepensioneerde ontvangt tijdens de gehele pensionering ongeveer 4,5 keer meer euro's aan pensioen dan aan premie is betaald. Een collectief pensioen is dus een lucratief pensioen. Dat komt onder meer door lage kosten en op lange termijn goede beleggingsrendementen. Als u het geld zelf op een spaarrekening zou stallen, dan viel die rekensom een stuk slechter uit. Met vriendelijke groet, Peter Borgdorff
Toggle Commented Mar 30, 2011 on Pensioen: van u of van ons samen? at PFZW blog
Geachte Gregor, Dank voor uw reactie. Helaas is het niet zo dat de premie die u betaalt gebaseerd is op een waardevast pensioen. De jaarlijkse verhoging van de pensioenen wordt vooral betaald uit de beleggingsopbrengsten. Daarom is die jaarlijkse verhoging ook voorwaardelijk: in minder goede tijden wordt het pensioen niet of slechts gedeeltelijk verhoogd. Wat betreft de beleggingen van het fonds: het beleggingsrendement van Pensioenfonds Zorg en Welzijn is op lange termijn zonder meer goed. Sinds de oprichting van het fonds begin jaren zeventig hebben we gemiddeld elk jaar een rendement gehaald van meer dan 8%. Dat doen weinigen ons na. Met behulp van dat goede rendement zijn de pensioenen sinds 1988 (tot die tijd hebben we betrouwbare en goed vergelijkbare cijfers) met in totaal 63% procent verhoogd. Daarmee hebben de pensioenen in al die tijd de stijgende prijzen precies bijgehouden. Maar de ambitie van Pensioenfonds Zorg en Welzijn gaat verder: we willen niet alleen de inflatie bijhouden, maar ook de salarisontwikkeling in de sector Zorg en Welzijn. Dat is door de afgelopen moeilijke jaren helaas niet volledig gelukt, want dan hadden de pensioenen sinds 1988 met in totaal 73% moeten worden verhoogd. Met vriendelijke groet, Peter Borgdorff
Toggle Commented Mar 30, 2011 on Pensioen: van u of van ons samen? at PFZW blog