This is Carl Størmer's Typepad Profile.
Join Typepad and start following Carl Størmer's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
Carl Størmer
I run my own consulting business/public speaking business, JazzCode Inc. from Boston, MA and Oslo, Norway.
Recent Activity
We have moved to a new webpage: www.jazzcode.com Continue reading
Posted Oct 15, 2012 at Carl Stormer's JazzCode
Carl Størmer is now following Kjeterik
Sep 6, 2012
Image
Emergency Room -- always new situations managed by experts in real-time. I spoke of how a knowledge intensive company is very much like an emergency room where experts must play togeterh in a high complexity, real-time invironment. You must work in concert with other experts because your expertise is only valuable when combined with the expertise of others. High complexity: Every case is different (and you only get the difficult cases) and every decision requires systemic thinking. Real-time: If you stop the patient will die and the back-log will build behind you. In this setting, presence to use professional judgement and empowerment to decide what is the right thing to do is what is needed. Continue reading
Posted Jun 8, 2012 at Carl Stormer's JazzCode
Today I am giving a talk in Reykjavik to the Federation of Trade & Services (www.svth.is) about Jazzcode. I will be playing with my favorite pianist, Lars Jansson and Icelandic musicians Sigurdur Flosason (sax), Björn Thorddsen (guitar), Gunnar Hrafnsson (bass)... Continue reading
Posted Mar 15, 2012 at Carl Stormer's JazzCode
Image
I en verden hvor alt går raskere og raskere, hvor forutsigbarhet og tidsfrister reduseres, stilles det tøffere krav til umiddelbart samspill – selv om teamet ofte sitter på ulike steder. Får man til samspillet, øker både bunnlinjen og konkurransekraften gjennom bedre kundetilfredshet, økt innovasjonstakt, raskere beslutninger og lavere turnover. Finnes det en «kode» som gjør det Continue reading
Posted Feb 28, 2012 at Carl Stormer's JazzCode
Image
Barbara Minto´s Pyramid Principle shows how we organize our ideas in pyramids with increasing levels of abstractions going up the pyramid and increased degree of detail as we move down in the pyramid. Several people have asked me, so here... Continue reading
Posted Apr 30, 2011 at Carl Stormer's JazzCode
En spennende artikkel i New York Times nylig, viste at gode ledere i høy grad jobber slik jazzmusikere gjør: Er lidenskapelige elever. De er lidenskapelig opptatt av å lære nye ting og spør hele tiden spørsmål Trygghet gjennom motgang. De... Continue reading
Posted Apr 26, 2011 at Carl Stormer's JazzCode
Pnk. 8 i brukeravtalen: 8.3 Bruk av fødselsnummer For at Brukeren skal kunne logge seg på sin personlige Digipostkonto, må Brukeren benytte sitt fødselsnummer (11 siffer) samt et selvvalgt passord. For å få tilgang til Meddelelser hvor avsender har stilt høyere krav til sikkerhet må Brukeren logge på med sitt fødselsnummer og sin valgte autentiseringsløsning (BankID utsendt av hvilken som helst bank i Norge, eller annet tilsvarende sikkerhetsinstrument godkjent av Posten). Brukeren forplikter seg til å holde sine personlige opplysninger hemmelig for andre (jf. punkt 4.1 ovenfor). Posten er ikke ansvarlig for feil eller mangler med autentiseringsløsningen. Digipost registrerer og oppbevarer Brukerens fødselsnummer i forbindelse med opprettelsen av Digipostkasse. Brukers fødselsnummer behandles utelukkende for autentisering av Brukeren og for å sikre at Brukeren er rett mottaker (identifisering) av Meddelelser fra offentlige myndigheter, virksomheter og organisasjoner som har tillatelse til å sende Meddelelser knyttet opp mot fødselsnummer som identifiseringsnøkkel. Brukerens fødselsnummer vil ikke videreformidles, utleveres eller anvendes til andre formål enn Digipost med mindre den offentlige myndigheten, virksomheten eller organisasjonen har tillatelse til dette på annet grunnlag. Fødselsnummeret videresendes elektronisk i de tilfeller hvor en via en link i Digipost kan komme til en annen nettside og automatisk logges på. Digipost benytter Posten Norge AS' adresseregister for å kunne koble Brukeren opp mot en fysisk adresse. Endrer Brukeren adresse hos Posten Norge AS, vil den fysiske adressen Brukeren knyttes opp mot i Digipost automatisk oppdateres.
1 reply
Carl Størmer is now following The Typepad Team
Mar 15, 2010