Nathan Degargoyle's followers

No one follows Nathan Degargoyle