This is Erling Thu's Typepad Profile.
Join Typepad and start following Erling Thu's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
Erling Thu
Hundvin, Bergen, Norway
I am married to Solveig for more than 50 years. We are grandparents, writers, speakers, teachers enjoying life as we help people find their place in the covenant community of God's people
Interests: Erling loves tea all day long as well as smørbukk - Norwegian toffees - caramels, but Solveig loves coffee and chocolate. The bible is our favourite book, but we like reading poems, novels and theology as well as books on the emerging culture. We enjoy writing and are always writing something somewhere, but we could not live without friends around us.
Recent Activity
Salme 119,172 Lat tunga syngja ut ditt ord, for alle dine bod er rettferdige. Her går David frå å lovsyngja Gud til å syngja ut Guds ord. Gud har lært han sine forskrifter og no vil han gjera desse kjende for alle folk. Han vil få ut Guds ord til... Continue reading
Posted yesterday at Erling Thu
Salme 119,171 Lat leppene strøyma over av lovsong, for du lærer meg dine forskrifter. Bønn og lovprising høyrer saman. Dei som ber får svar og har mykje å takka for. Fellesskapet med Gud i bønn følgjer oss gjennom dagen og varer livet ut. Lovsong er ein svært viktig del av... Continue reading
Posted 2 days ago at Erling Thu
Salme 119,170 Lat mi bøn koma fram for deg, berg meg, som du har sagt! Endå ein gong ber David om at bønna hans må koma fram for Gud. Han bruker litt andre ord enn i førre verset, men ber... Continue reading
Posted 3 days ago at Huset i skogen
Vi har no kome til den tjueandre og siste bolken i Salme 119. No startar alle versa med bokstaven TAW i det hebraiske alfabetet som tilsvarer vår T. I desse siste åtte versa ber salmisten inderlege bønner. Det er som... Continue reading
Posted 4 days ago at Huset i skogen
Salme 119,168 Eg har halde dine bod og påbod (6490), du kjenner alle mine vegar. Eg liker den tilliten som desse orda av David osar av. Han er trygg i Herren. Han har godt samvit. Han har halde Guds bod... Continue reading
Posted 5 days ago at Huset i skogen
Salme 119,167 Eg tek vare på dine lovbod, og eg elskar dei høgt. Det er eit flott vitnesbyrd David kjem med her i dette verset. Han seier med stort frimod at han tek vare på Guds lovbod og elskar dei... Continue reading
Posted Oct 13, 2020 at Huset i skogen
Salme 119,166 Herre, eg ventar på di frelse, eg følgjer dine bod. I dette verset finn vi frelse av nåde og frukta som følgjer. David sitt einaste håp var hos Gud. Han venta på Guds frelse. Det einaste håp han... Continue reading
Posted Oct 12, 2020 at Huset i skogen
Salme 119,165 Stor fred har dei som elskar di lov (Strong 8451), ingen ting får dei til å snubla. Det ligg ei djup innsikt i det David seier i dette verset. Dei som elskar Guds lov har stor fred og... Continue reading
Posted Oct 8, 2020 at Huset i skogen
Salme 119,164 Sju gonger om dagen lovsyng eg deg for dine rettferdige lover. Bibelen fortel om menneske som regelmessig steig fram for Gud med lovsong og bønn. David seier at han ber fram bønn og lovsong sju gongar om dagen.... Continue reading
Posted Oct 7, 2020 at Huset i skogen
Salme 119,163 Eg hatar og avskyr løgn, men eg elskar di lov. I dette verset møter vi eit dobbelt uttrykk for ei gudfryktig kjensle det er vanskeleg å setja ord på. Eg hatar og avskyr løgn. Usanning, løgn, hyklarskap og... Continue reading
Posted Oct 6, 2020 at Huset i skogen
Salme 119,162 Eg gleder meg over ditt ord lik ein som vinn stort krigsbytte. Å, kor mykje vi har å læra av David og innstillinga hans til Guds ord. Han gler seg over kvart einaste ord som går ut frå... Continue reading
Posted Oct 2, 2020 at Huset i skogen
No har vi kome til ein ny bolk på åtte vers der alle versa startar med den hebraiske bokstaven SIN. På ny viser David oss si tru og tillit til Guds ord. Kjærleiken til Guds ord ber han gjennom motgangene... Continue reading
Posted Oct 1, 2020 at Huset i skogen
Salme 119,160 Summen av ditt ord er sanning, dine rettferdige lover varer evig. På lovpriser David Guds ord. Han slår fast at Guds ord er sant og at Guds lover varer evig. Dette er ei rett innstilling som kjem av... Continue reading
Posted Sep 30, 2020 at Huset i skogen
Salme 119,159 Sjå, eg elskar dine påbod (6490)! Herre, gjev meg liv i di miskunn! For andre gongen i denne bolken ber David om å bli sett og vurdert. Først sa han: sjå mi naud, og no seier han, sjå... Continue reading
Posted Sep 28, 2020 at Huset i skogen
Salme 119,158 Eg ser dei trulause og kjenner avsky, dei tek ikkje vare på ditt ord. David er ein mann med integritet. Han elskar Herren av eit heilt hjarte og er heil i si ferd. Når han ser trulause menneske... Continue reading
Posted Sep 25, 2020 at Huset i skogen
Salme 119,157 Det er mange som jagar meg og står meg imot, men eg bøyer ikkje av frå dine lovbod (Strong 5715). David er forfølgd og har mange fiendar. Dei som jaga han og hadde avsky for han var mange.... Continue reading
Posted Sep 22, 2020 at Huset i skogen
Salme 119,156 Herre, di miskunn er stor, gjev meg liv etter dine lover! David lært Gud å kjenna som nådig, kjærleg og miskunnsam. Dette gjev han frimod til å koma fram for Gud og be store bønner. Guds mangfaldige hjartelag... Continue reading
Posted Sep 21, 2020 at Huset i skogen
Salme 119,155 For dei lovlause er hjelpa langt borte, dei spør ikkje etter dine forskrifter. David har nett med stor tru og tillit bede om hjelp, utfriing og frelse i trygg visse om at Gud vil høyra bønna hans og... Continue reading
Posted Sep 18, 2020 at Huset i skogen
Salme 119,154 Før mi sak og kjøp meg fri, gjev meg liv etter ditt ord! Det er tydeleg at David møter mange skuldingar. Fiendane kjem med mange klagemål mot han og gjer livet surt og utriveleg. Dei nøydde seg ikkje... Continue reading
Posted Sep 17, 2020 at Huset i skogen
No har vi kome til den tjuande bolken i Salme 119. Dei åtte versa i denne bolken startar alle med den hebraiske bokstaven RES. David kjem fram for Gud med si naud og ber om hjelp. Eit nøkkelord i bønnene... Continue reading
Posted Sep 16, 2020 at Huset i skogen
Salme 119,152 Av dine lovbod har eg lenge skjøna at du har grunnlagt dei for evig. Når David seier at han har lenge skjøna at Herrens lovbod står fast for evig, så forstår vi at det er noko han har... Continue reading
Posted Sep 15, 2020 at Huset i skogen
Salme 119,151 Herre, du er nær, alle dine bod er sanning. David har nett sagt at dei som jagar han er i hælane på han. Han er omringja og forfølgd av fiendar som ikkje bryr seg om Guds ord. Det... Continue reading
Posted Sep 14, 2020 at Huset i skogen
Salme 119,150 Dei som skamlaust jagar meg, er nær, dei er langt borte frå di lov (Strong 8451). På ny skildrar David den farlege situasjonen han er i. Vonde menneske jagar etter han i vondskap. Dei er i hælane på... Continue reading
Posted Sep 11, 2020 at Huset i skogen
Salme 119,149 Høyr meg i di miskunn, Herre, gjev meg liv etter dine lover! Høyr mi røyst, seier David på hebraisk. Dei fleste av oss finn det nyttig å bruka stemmen vår når vi ber. Det er vanskeleg å halda... Continue reading
Posted Sep 10, 2020 at Huset i skogen
Salme 119,148 Med auga opne går eg inn i kvar nattevakt for å grunda på ditt ord. David ber ikkje berre tidleg om morgonen. Det ser ut som om han ber heile døgnet. Han har fellesskap med Gud gjennom heile... Continue reading
Posted Sep 9, 2020 at Huset i skogen