This is Erling Thu's Typepad Profile.
Join Typepad and start following Erling Thu's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
Erling Thu
Hundvin, Bergen, Norway
I am married to Solveig for more than 50 years. We are grandparents, writers, speakers, teachers enjoying life as we help people find their place in the covenant community of God's people
Interests: Erling loves tea all day long as well as smørbukk - Norwegian toffees - caramels, but Solveig loves coffee and chocolate. The bible is our favourite book, but we like reading poems, novels and theology as well as books on the emerging culture. We enjoy writing and are always writing something somewhere, but we could not live without friends around us.
Recent Activity
All frukt har frø i seg til nye plantar av same slag. Frukt er ofte tiltrekkjande og smakar godt. Slik hjelper dei som et med til å spreia frøa som er i frukta. I desse frøa ligg kimen til nytt... Continue reading
Posted Jan 13, 2022 at Huset med utsikt og vidsyn
Difor kan ingen av oss bera frukt av oss sjølve, men berre når vi er i han. Når vi innser dette, kan vi slutta å streva; for då fortår vi at det nyttar ikkje likevel! Men det kan vera vanskeleg... Continue reading
Posted Dec 19, 2021 at Huset med utsikt og vidsyn
Dokker er alt reine på grunn av det ordet eg har talt til dokker (Joh 15,3) Den som høyrer mitt ord og trur på han som har sendt meg, har evig liiv og kjem ikkje for dommen, men har gått... Continue reading
Posted Dec 14, 2021 at Huset med utsikt og vidsyn
Eg opplever at Herren bruker nokre forteljingar frå GT til å tala til meg om noko som er svært relevant for kristenfolket i landet vårt. I Bibelen fortel profetane om Guds frelseplan og korleis han kallar folk til å tena... Continue reading
Posted Dec 7, 2021 at Huset med utsikt og vidsyn
Far min er vinbonden (Joh 15,1) “Far min” er eit flott uttrykk. Jesus seier at Far er vinbonden som eig og steller med vinhagen sin. Han steller kjærleg med vintreet, for han vil at alle greinene skal bera meir frukt.... Continue reading
Posted Dec 4, 2021 at Huset med utsikt og vidsyn
Eg høyrer Jesus tala til meg frå Johannes evangeliet 15. I nokre innlegg framover vil eg dela det som eg trur Anden seier til si kyrkje i desse dagar. Når Jesus seier at han er det sanne vintreet, går tankane... Continue reading
Posted Dec 1, 2021 at Huset med utsikt og vidsyn
Eg ser forfall og forvirring. Men eg ser også fornying med nytt håp og tru i ein ung generasjon. Eg ser såra og forkomne menneske. Folk som er falt blant røvarar, som har mista alt og er skamslått. Men eg... Continue reading
Posted Nov 29, 2021 at Huset med utsikt og vidsyn
Det føregår ein ganske absurd debatt i media i dag om å gje alt for Jesus. Å utfordra unge menneske til å gje alt for Jesus og leva brennande og heilhjarta for han, blir framstilt som usunt og skadeleg. Ei... Continue reading
Posted Nov 24, 2021 at Huset med utsikt og vidsyn
Herlegdomens Herre, Jesus Kristus Guds Son, du som døydde for våre synder for å samla til eitt alle dei Guds born som er spreidde rundt omkring, sjå i nåde til oss. Vi har krenka deg. Vi har synda mot deg... Continue reading
Posted Nov 8, 2021 at Huset med utsikt og vidsyn
Vi lever i underlege tider. Det norske samfunnet endrar seg svært raskt. Mange vil seia at det er ei skremmande utvikling vi er vitne til. Tusenårige tradisjonar blir skifta ut. Menneskelivet blir forstått og forklart på nye måtar. Det kristne... Continue reading
Posted Oct 11, 2021 at Huset med utsikt og vidsyn
Herrens hånd kom over meg og førte meg over heile jorda. Det var et sørgelig syn han viste meg. I by etter by, land etter land, så jeg Kristi legeme splittet og delt. Jeg så kiv og splid i Guds... Continue reading
Posted Sep 16, 2021 at Huset med utsikt og vidsyn
Vi lever i eit demokrati og i eit av verdens beste velferdssamfunn. Likevel er det ting som gjer mange av oss urolege. Samfunnet blir meir og meir sekularisert og tru og religion blir problemanisert. Det blir vanskelegare for dei truande... Continue reading
Posted Sep 2, 2021 at Huset med utsikt og vidsyn
Evangeliet er godt nytt for alle menneske. For det er ei Guds kraft til frelse for kvar den som trur, jøde først og så grekar, det vil seia for alle menneske. Vi er alle smitta av synd og treng frelse.... Continue reading
Posted Jul 20, 2021 at Huset med utsikt og vidsyn
Tusen takk Elisabeth for oppmuntrande tilbakemelding. Herrens nåde kviler over både deg og Knut og det arbeidet dokker gjer! Ver velsigna!
Toggle Commented Jan 20, 2021 on Du har vist meg nåde at Huset med utsikt og vidsyn
1 reply
Herre, eg takkar deg for du har vist meg nåde. Du gløymde meg ikkje då eg gjorde feil Du gjekk ikkje frå meg då eg svikta Du let meg ikkje vera åleine då eg synda Då eg var bortkomen, sa... Continue reading
Posted Jan 18, 2021 at Huset med utsikt og vidsyn
Yesterday I was crucified with Him; today I am glorified with Him. Yesterday I died with Him; today I am made alive with Him. Yesterday I was crucified with Him; today I am glorified with Him. Yesterday I died with Him; today I am made alive with Him. Yesterday I... Continue reading
Posted Nov 8, 2020 at Erling Thu
Blessed be the Lord, Jesus Christ! He is the creative force in all artists. He is the mainstay of all music. He is the strength of all workers. He is the justice of all good people. He is the care of all health care workers. He is the wisdom of... Continue reading
Posted Nov 7, 2020 at Erling Thu
Salme 119,176 Eg har villa meg bort som ein bortkomen sau. Leit etter meg, din tenar, eg har ikkje gløymt dine bod. Dette er punktum finale, den endelege konklusjonen på denne lange bønnesalmen på 176 vers. Eg har villa meg bort. Eg er som ein hjelpelaus og bortkomen sau. Eg... Continue reading
Posted Oct 29, 2020 at Erling Thu
Salme 119,176 Eg har villa meg bort som ein bortkomen sau. Leit etter meg, din tenar, eg har ikkje gløymt dine bod. Dette er punktum finale, den endelege konklusjonen på denne lange bønnesalmen på 176 vers. Eg har villa meg... Continue reading
Posted Oct 28, 2020 at Huset med utsikt og vidsyn
Salme 119,175 Lat meg leva og lovsyngja deg, lat dine lover vera mi hjelp! Lat meg få leva! For ei universell og enkel bønn. Lat meg få leva livet fullt ut er vel det innarste ønskje til alle menneske. Vi... Continue reading
Posted Oct 28, 2020 at Huset med utsikt og vidsyn
Salme 119,174 Herre, eg lengtar etter di frelse, eg frydar meg over di lov (Strong 8451). Frelse er eit vedunderleg ord som skaper gode tankar og kjensler i oss som trur. Vi har fått del i Guds frelse og vi... Continue reading
Posted Oct 28, 2020 at Huset med utsikt og vidsyn
Salme 119,173 Lat di hand koma meg til hjelp, for eg har valt dine påbod (6490). På ny ber David ei enkel bønn som vi alle kan be: Lat di hand koma meg til hjelp! Eit av kjenneteikna på ekte... Continue reading
Posted Oct 28, 2020 at Huset med utsikt og vidsyn
Salme 119,172 Lat tunga syngja ut ditt ord, for alle dine bod er rettferdige. Her går David frå å lovsyngja Gud til å syngja ut Guds ord. Gud har lært han sine forskrifter og no vil han gjera desse kjende... Continue reading
Posted Oct 28, 2020 at Huset med utsikt og vidsyn
Salme 119,171 Lat leppene strøyma over av lovsong, for du lærer meg dine forskrifter. Bønn og lovprising høyrer saman. Dei som ber får svar og har mykje å takka for. Fellesskapet med Gud i bønn følgjer oss gjennom dagen og... Continue reading
Posted Oct 28, 2020 at Huset med utsikt og vidsyn
Salme 119,175 Lat meg leva og lovsyngja deg, lat dine lover vera mi hjelp! Lat meg få leva! For ei universell og enkel bønn. Lat meg få leva livet fullt ut er vel det innarste ønskje til alle menneske. Vi ønskjer jo alle eit godt og meiningsfullt liv. Vi ser... Continue reading
Posted Oct 27, 2020 at Erling Thu