This is Erling Thu's Typepad Profile.
Join Typepad and start following Erling Thu's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
Erling Thu
Hundvin, Bergen, Norway
I am married to Solveig for more than 50 years. We are grandparents, writers, speakers, teachers enjoying life as we help people find their place in the covenant community of God's people
Interests: Erling loves tea all day long as well as smørbukk - Norwegian toffees - caramels, but Solveig loves coffee and chocolate. The bible is our favourite book, but we like reading poems, novels and theology as well as books on the emerging culture. We enjoy writing and are always writing something somewhere, but we could not live without friends around us.
Recent Activity
Tusen takk Elisabeth for oppmuntrande tilbakemelding. Herrens nåde kviler over både deg og Knut og det arbeidet dokker gjer! Ver velsigna!
Toggle Commented Jan 20, 2021 on Du har vist meg nåde at Huset i skogen
1 reply
Herre, eg takkar deg for du har vist meg nåde. Du gløymde meg ikkje då eg gjorde feil Du gjekk ikkje frå meg då eg svikta Du let meg ikkje vera åleine då eg synda Då eg var bortkomen, sa... Continue reading
Posted Jan 18, 2021 at Huset i skogen
Yesterday I was crucified with Him; today I am glorified with Him. Yesterday I died with Him; today I am made alive with Him. Yesterday I was crucified with Him; today I am glorified with Him. Yesterday I died with Him; today I am made alive with Him. Yesterday I... Continue reading
Posted Nov 8, 2020 at Erling Thu
Blessed be the Lord, Jesus Christ! He is the creative force in all artists. He is the mainstay of all music. He is the strength of all workers. He is the justice of all good people. He is the care of all health care workers. He is the wisdom of... Continue reading
Posted Nov 7, 2020 at Erling Thu
Salme 119,176 Eg har villa meg bort som ein bortkomen sau. Leit etter meg, din tenar, eg har ikkje gløymt dine bod. Dette er punktum finale, den endelege konklusjonen på denne lange bønnesalmen på 176 vers. Eg har villa meg bort. Eg er som ein hjelpelaus og bortkomen sau. Eg... Continue reading
Posted Oct 29, 2020 at Erling Thu
Salme 119,176 Eg har villa meg bort som ein bortkomen sau. Leit etter meg, din tenar, eg har ikkje gløymt dine bod. Dette er punktum finale, den endelege konklusjonen på denne lange bønnesalmen på 176 vers. Eg har villa meg... Continue reading
Posted Oct 28, 2020 at Huset i skogen
Salme 119,175 Lat meg leva og lovsyngja deg, lat dine lover vera mi hjelp! Lat meg få leva! For ei universell og enkel bønn. Lat meg få leva livet fullt ut er vel det innarste ønskje til alle menneske. Vi... Continue reading
Posted Oct 28, 2020 at Huset i skogen
Salme 119,174 Herre, eg lengtar etter di frelse, eg frydar meg over di lov (Strong 8451). Frelse er eit vedunderleg ord som skaper gode tankar og kjensler i oss som trur. Vi har fått del i Guds frelse og vi... Continue reading
Posted Oct 28, 2020 at Huset i skogen
Salme 119,173 Lat di hand koma meg til hjelp, for eg har valt dine påbod (6490). På ny ber David ei enkel bønn som vi alle kan be: Lat di hand koma meg til hjelp! Eit av kjenneteikna på ekte... Continue reading
Posted Oct 28, 2020 at Huset i skogen
Salme 119,172 Lat tunga syngja ut ditt ord, for alle dine bod er rettferdige. Her går David frå å lovsyngja Gud til å syngja ut Guds ord. Gud har lært han sine forskrifter og no vil han gjera desse kjende... Continue reading
Posted Oct 28, 2020 at Huset i skogen
Salme 119,171 Lat leppene strøyma over av lovsong, for du lærer meg dine forskrifter. Bønn og lovprising høyrer saman. Dei som ber får svar og har mykje å takka for. Fellesskapet med Gud i bønn følgjer oss gjennom dagen og... Continue reading
Posted Oct 28, 2020 at Huset i skogen
Salme 119,175 Lat meg leva og lovsyngja deg, lat dine lover vera mi hjelp! Lat meg få leva! For ei universell og enkel bønn. Lat meg få leva livet fullt ut er vel det innarste ønskje til alle menneske. Vi ønskjer jo alle eit godt og meiningsfullt liv. Vi ser... Continue reading
Posted Oct 27, 2020 at Erling Thu
Salme 119,174 Herre, eg lengtar etter di frelse, eg frydar meg over di lov (Strong 8451). Frelse er eit vedunderleg ord som skaper gode tankar og kjensler i oss som trur. Vi har fått del i Guds frelse og vi lengtar etter henne. Ved trua har vi vorte frelst ein... Continue reading
Posted Oct 27, 2020 at Erling Thu
Salme 119,173 Lat di hand koma meg til hjelp, for eg har valt dine påbod (6490). På ny ber David ei enkel bønn som vi alle kan be: Lat di hand koma meg til hjelp! Eit av kjenneteikna på ekte bønner er at dei er enkle og rett fram, utan... Continue reading
Posted Oct 26, 2020 at Erling Thu
Salme 119,172 Lat tunga syngja ut ditt ord, for alle dine bod er rettferdige. Her går David frå å lovsyngja Gud til å syngja ut Guds ord. Gud har lært han sine forskrifter og no vil han gjera desse kjende for alle folk. Han vil få ut Guds ord til... Continue reading
Posted Oct 23, 2020 at Erling Thu
Salme 119,171 Lat leppene strøyma over av lovsong, for du lærer meg dine forskrifter. Bønn og lovprising høyrer saman. Dei som ber får svar og har mykje å takka for. Fellesskapet med Gud i bønn følgjer oss gjennom dagen og varer livet ut. Lovsong er ein svært viktig del av... Continue reading
Posted Oct 22, 2020 at Erling Thu
Salme 119,170 Lat mi bøn koma fram for deg, berg meg, som du har sagt! Endå ein gong ber David om at bønna hans må koma fram for Gud. Han bruker litt andre ord enn i førre verset, men ber... Continue reading
Posted Oct 21, 2020 at Huset i skogen
Vi har no kome til den tjueandre og siste bolken i Salme 119. No startar alle versa med bokstaven TAW i det hebraiske alfabetet som tilsvarer vår T. I desse siste åtte versa ber salmisten inderlege bønner. Det er som... Continue reading
Posted Oct 20, 2020 at Huset i skogen
Salme 119,168 Eg har halde dine bod og påbod (6490), du kjenner alle mine vegar. Eg liker den tilliten som desse orda av David osar av. Han er trygg i Herren. Han har godt samvit. Han har halde Guds bod... Continue reading
Posted Oct 19, 2020 at Huset i skogen
Salme 119,167 Eg tek vare på dine lovbod, og eg elskar dei høgt. Det er eit flott vitnesbyrd David kjem med her i dette verset. Han seier med stort frimod at han tek vare på Guds lovbod og elskar dei... Continue reading
Posted Oct 13, 2020 at Huset i skogen
Salme 119,166 Herre, eg ventar på di frelse, eg følgjer dine bod. I dette verset finn vi frelse av nåde og frukta som følgjer. David sitt einaste håp var hos Gud. Han venta på Guds frelse. Det einaste håp han... Continue reading
Posted Oct 12, 2020 at Huset i skogen
Salme 119,165 Stor fred har dei som elskar di lov (Strong 8451), ingen ting får dei til å snubla. Det ligg ei djup innsikt i det David seier i dette verset. Dei som elskar Guds lov har stor fred og... Continue reading
Posted Oct 8, 2020 at Huset i skogen
Salme 119,164 Sju gonger om dagen lovsyng eg deg for dine rettferdige lover. Bibelen fortel om menneske som regelmessig steig fram for Gud med lovsong og bønn. David seier at han ber fram bønn og lovsong sju gongar om dagen.... Continue reading
Posted Oct 7, 2020 at Huset i skogen
Salme 119,163 Eg hatar og avskyr løgn, men eg elskar di lov. I dette verset møter vi eit dobbelt uttrykk for ei gudfryktig kjensle det er vanskeleg å setja ord på. Eg hatar og avskyr løgn. Usanning, løgn, hyklarskap og... Continue reading
Posted Oct 6, 2020 at Huset i skogen
Salme 119,162 Eg gleder meg over ditt ord lik ein som vinn stort krigsbytte. Å, kor mykje vi har å læra av David og innstillinga hans til Guds ord. Han gler seg over kvart einaste ord som går ut frå... Continue reading
Posted Oct 2, 2020 at Huset i skogen