This is Erling Thu's Typepad Profile.
Join Typepad and start following Erling Thu's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
Erling Thu
Hundvin, Bergen, Norway
I am married to Solveig for more than 50 years. We are grandparents, writers, speakers, teachers enjoying life as we help people find their place in the covenant community of God's people
Interests: Erling loves tea all day long as well as smørbukk - Norwegian toffees - caramels, but Solveig loves coffee and chocolate. The bible is our favourite book, but we like reading poems, novels and theology as well as books on the emerging culture. We enjoy writing and are always writing something somewhere, but we could not live without friends around us.
Recent Activity
Psalm 119.46 I will also speak of your testimonies before kings and shall not be put to shame, It is a bold David we meet in this words. But it is not wishful thinking he expresses. Before he was king, he was both bold and preached the word of God... Continue reading
Posted yesterday at Erling Thu
Salme 119,104 Eg får innsikt av dine påbod (6490), difor hatar eg falske vegar (734). Ein av grunnane til at Guds påbod smakar godt er at vi får innsikt. Guds ord gjev oss god forstand. Det hjelper oss å tenkja... Continue reading
Posted yesterday at Huset i skogen
Salme 119, 103 Kor søte dine ord er for ganen, betre enn honning i munnen. Det er eit veldig fint bilete David bruker når han skal forklara kva Guds ord er for han. Orda som kjem frå Guds munn er... Continue reading
Posted yesterday at Huset i skogen
Psalm 119.45 and I shall walk in a wide place, for I have sought your precepts. When David has stated that he will always, at every moment, follow the law of God, he continues in this verse with a prayer to walk in an open landscape. I was born and... Continue reading
Posted yesterday at Erling Thu
Salme 119,102 Eg vik ikkje frå dine lover, for du rettleier meg. I dette verset skin David sin heilhjarta truskap mot Herren gjennom på ny. Han er stødig i si tru. Stega hans er faste og han har ikkje slutta... Continue reading
Posted 2 days ago at Huset i skogen
Psalm 119.44 I will keep your law continually, forever and ever, In trusting that God answers and shows his faithful love, David comes with a bold promise. "I will always keep your law!" These are strong words, but it is a attitude that the Lord reewards. David will forever live... Continue reading
Posted 3 days ago at Erling Thu
Salme 119,101 Eg held føtene borte frå vonde vegar (734) så eg kan akta på ditt ord. Igjen er det ei fantastisk fin innstilling David viser oss. Han seier at det er noko han held seg bort frå. Han unngår... Continue reading
Posted 4 days ago at Huset i skogen
Psalm 119:43 And take not the word of truth utterly out of my mouth, for my hope is in your rules. Here, David begs God not to take the word of truth out of his mouth. The Word of Truth is about God's faithful love and saving grace. If the... Continue reading
Posted 4 days ago at Erling Thu
Psalm 119,42 Then I can answer the scoffers, for I trust in your word. This prayer is a close follow-up to what he asked for in the previous verse. There, David prayed that God's faithful love and his good salvation should come to him, as God had promised him. Now... Continue reading
Posted 6 days ago at Erling Thu
Salme 119,100 Eg har meir innsikt enn dei gamle, for eg tek vare på dine påbod (6490). Dette er tredje gongen i denne bolken at David samanliknar seg sjølv med andre og kjem godt ut av det. I dette verset... Continue reading
Posted 7 days ago at Huset i skogen
Waw is the Hebrew letter that the next eight verses start with. Very few Hebrew words start with this letter, but it is often used as a conjunction as "and". The theme of this section is trust in God. ו Psalm 119.41Let your steadfast love come to me, O Lord,... Continue reading
Posted 7 days ago at Erling Thu
Salme 119,99 Eg skjønar meir enn alle mine lærarar, for eg grundar på dine lovbod (Strong 5715). Det ser ut til at David blir meir og meir frimodig. Tenk, han seier at han skjønnar meir enn alle lærarane sine. Det... Continue reading
Posted 7 days ago at Huset i skogen
Salme 119,98 Ditt bod gjer meg meir vis enn mine fiendar. Det er alltid hos meg. Det er ein frimodig påstand David kjem med i dette verset. Han seier ikkje berre at Guds bod gjer han vis, men at bodet... Continue reading
Posted May 20, 2020 at Huset i skogen
Psalm 119,40 Behold, I long for your precepts; in your righteousness give me life! David has just talked about the scorn and disgrace he gets because he stuck to God's word. With that in mind, I think what he says is very strong: "I long for your precepts!" That is... Continue reading
Posted May 19, 2020 at Erling Thu
Vers 97 innleiar ein ny bolk salmen. No startar alle dei neste åtte versa med den hebraiske bokstaven, MEM. Denne bolken handlar om David sin kjærleik til Guds lov og nokre av dei velsigningane har finn i henne. Salme 119,97... Continue reading
Posted May 18, 2020 at Huset i skogen
Psalm 119.39 Turn away the reproach that I dread, for your rules are good. David prays for grace to be spared from the mockery and shame that comes from sticking to God's good laws. He is like us and obviously doesn't like to be looked down upon. He wants, as... Continue reading
Posted May 18, 2020 at Erling Thu
Salme 119,96 Eg ser at alt som er fullkome, har ei grense, men ditt bod når uendeleg vidt. Det er ei svært viktig sanning David her deler med oss frå si eiga oppleving. Alt det fullkomne i denne verda har... Continue reading
Posted May 17, 2020 at Huset i skogen
Salme 119,95 Dei lovlause ventar på å øydeleggja meg, eg tenkjer på dine lovbod. David klagar over sine motstandarar, dei er lovlause og legg planar om å drepa han. Dei reknar faktisk med å lukkast i å øydeleggja han. Dei... Continue reading
Posted May 15, 2020 at Huset i skogen
Psalm 119,38 Confirm to your servant your promise, that you may be feared. This prayer shows us that David had learned to recdeive the Word of God. There was no longer any talk of commandments, laws or regulations. He has received the word to him into his heart. He has... Continue reading
Posted May 15, 2020 at Erling Thu
Salme 119,94 Frels meg, for eg er din! Eg spør etter dine påbod (6490). Når David ber om å bli berga, grunngjev han bønna med å seia, for eg er din. Han seier ikkje du er min, at eg er... Continue reading
Posted May 14, 2020 at Huset i skogen
Psalm 119,37 Turn my eyes from looking at worthless things; and give me life in your ways. Our eyes are important. Our eyes are the door to the soul. What we see creates thoughts and can awaken all kinds of desires within us. We are strongly influenced by what we... Continue reading
Posted May 14, 2020 at Erling Thu
Psalm 119.36 Incline my heart to your testimonies, and not to selfish gain! Again, David's prayer shows great insight into human nature. He knows himself so well that he asks for God's help. He knows that hearts and minds are a battle ground where strong forces fight for power. Therefore,... Continue reading
Posted May 13, 2020 at Erling Thu
Salme 119,93 Eg gløymer aldri dine påbod (6490), ved dei gjev du meg liv. Det er ei flott innstilling David viser oss i dette verset. Dette er eit resultat av eit forsett han har gjort lang tid tilbake. Han har... Continue reading
Posted May 13, 2020 at Huset i skogen
Psalm 119,35 Lead me in the path of your commandments, for I delight in it. In the previous verses, David prayed for insight and understanding. Now he asks for guidance. The words he uses in this prayer includes the meaning that God must guide him by bending his will. He... Continue reading
Posted May 12, 2020 at Erling Thu
Salme 119,92 Om eg ikkje frydar meg over di lov (Strong 8451), går eg til grunne i mi naud. I dei føregåande versa har David skildra si store naud. Han heldt på å gå til grunne dei prøvingane og plagene... Continue reading
Posted May 12, 2020 at Huset i skogen