This is HACI's Typepad Profile.
Join Typepad and start following HACI's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
HACI
Recent Activity
TRUE LIES İslam ile ilgili hemen her iddia yalandır. Sahtedir. Uydurmadır. Sonradan ortaya atılan iddiların geçmişe uygulanmalarıdır. Sosyo-ekonomik bir sistem ve yaşam tarzı olan İslam ilkeleri ve ritüelleri ile insanlığı kendine esir etmiştir. Hiç bir din ve inanç sistemi kendini İslam kadar abartılar üzerine inşa etmemiştir. Onların boyutlarını imgelemek bile... Continue reading
Posted May 8, 2019 at İSLAM-BİR ATEİSTİN KALEMİNDEN
İNSAN SAHİP OLDUĞU DEĞERLERİNİN ESİRİDİR.... Sürekli bir arayış içindedir insan. Yine de neleri ve neden aradığını bilmez. Bütün bildiği durmadan, ara vermeden araması gerektiğidir. Mutluluk mudur aradığı, yoksa zenginlik mi? Şöhret midir, yoksa ayrıcalık ve otorite mi? Aşk ve sevgi... Continue reading
Posted Apr 8, 2019 at HACI’NIN YERİ
Big bang'i tartışmaya başlamadan önce, laboratuvar koşullarında ve direkt olarak Big Bang öncesine neden gidilemeyeceğine kısaca değinmek istiyorum. Bilim insanları Big Bang'in çok sıcak bir ateştop olarak başladığı konusunda hemfikirler. Bu ateştopda sıcaklığın bir trilyon Kelvin olduğu hesaplanıyor. Bu sıcaklığa... Continue reading
Posted Mar 22, 2019 at HACI’NIN YERİ
HİBRİD EVRENLER Hibrid terimini daha önce duymuşsunuzdur. Biyolojide çok kullanılır. İki veya daha fazla farklı canlının bir araya gelip tek bir canlıyı oluşturması ile ortaya çıkan özgün bir varlıktır. Diğer alanlarda da kullanılır ama, fizikte kullanılan bir deyim değildir. Astronomide şimdiye kadar hiç kullanılmamıştır. Hibrid deyimini bu alanlarda ben ilk... Continue reading
Posted Nov 23, 2018 at HİBRİD EVRENLER
1920’de bir yandan Türk İç Harbi vuku buluyor, öte yandan Ankara harbe hazırlanıyordu. Anadolu'nun her yanından celbedilen askerler çeşitli araçlarla, yürüyerek, trenle, kağnılarla, tek tek, öbek öbek Ankara’ya geliyor ve hemen karargahlarda silah eğitimi altına alınıyorlardı. Ankara bu arada Ruslardan... Continue reading
Posted Sep 17, 2018 at HACI’NIN YERİ
Ben insanın evrimini hep tedrici bir ilerleme olarak düşünürdüm. Aslında bize öyle öğretmişlerdi. Bu teoriye göre insan beyni ve vücudu mutasyonlarla şekillenmiş ve zamanla bir uygarlık oluşturacak düzeye çıkmıştı.. Bu teori ne kadar gerçekçi olabilir? Çağdaş diyebileceğimiz ilk insanın geride... Continue reading
Posted Sep 17, 2018 at HACI’NIN YERİ
İslam'ın diğer dinlerden en önemli farkı müridlerinden dinle değil, din için yaşamalarını istemesidir. Hristiyan ülkeler arasında birçok dindar ülke vardır. Ama o ülkelerin hiç birinde insanlar Hristiyanlık için yaşamazlar. Hristiyanlığın ilkelerine sadık kalarak yaşamaya çalışırlar. Müslümanlığın Hristiyanlıktan en büyük farkı İslam’da Müslümanların yalnız dinsel ilkelere sadık kalarak yaşamaları ile yetinmemeleridir.... Continue reading
Posted Jul 21, 2018 at İSLAM-BİR ATEİSTİN KALEMİNDEN
Yeni bir din olduğunu iddia eden İslam, Arap toplumunda neleri değiştirmiştir? Cahiliye döneminin sonunu getirdiğini iddia etmiştir ama, onu nasıl islah etmiştir? Ne yenilikler getirmiştir? İslam öncesi dönemde kadınların miras haklarının daha çok olduğu bilinir. Muhammed'in ilk karısı daha önce iki kere evlenmişti.. Ve kocalarının bütün mirası kendine kalmıştı.. Herşeyden... Continue reading
Posted Jul 21, 2018 at İSLAM-BİR ATEİSTİN KALEMİNDEN
Genel bir inanışa göre İslam’da kadına verilen yer ve önem, kadında İslam’a verilen yer ve önemden farklıdır. Bu fark ilginç bir çelişki oluşturmaktadır. Eğer İslam kadın ve erkeğe aynı hakları veriyor olsaydı, İslam’da kadınla, kadında İslam arasında kavramsal açıdan en... Continue reading
Posted Jul 19, 2018 at HACI’NIN YERİ
Ateistler şu soruya sıklıkla maruz kalırlar: Neden ateizmi seçtiniz? Neden ateist oldunuz? Bu soruyu yanıtlayan genç ve deneyimsiz ateistler, İslam'dan ne zaman ve nasıl koptuklarını görkemli, uzun ve dokunaklı cümlelerle anlatmaktan büyük bir zevk alırlar. Ateist olma süreçleri onların yaşamlarında... Continue reading
Posted Jul 19, 2018 at HACI’NIN YERİ
Günah Farsça bir kelimedir. Öte dünyada cezayı gerektiren davranışları simgeler.Günah işleyene suçlu anlamında günahkâr denir. Günahın karşıtı ahirette mükafatı gerektirecek olan sevap deyimidir. Kur'an'ın çeşitli ayetlerinde günahın karşılığı olarak Arapça seyyie deyimi kullanılır.Arapça zenb deyimi de günah anlamına kullanılır. Nisa 31, En'am 120, Mü'min 3. Aslında İslam'da iki türlü günah... Continue reading
Posted Jul 19, 2018 at İSLAM-BİR ATEİSTİN KALEMİNDEN
Görünüşe göre evrende ilginç bir düzen vardır. En büyük galaksilerden, en küçük atomaltı parçacıklara kadar bütün cisimler fizik yasalarına tabidirler. Her türlü enerji ve madde durmaksızın hareket halindedir. Big Bang sırasında kazanılan momentum devam etmektedir. Uzay genişlemekte, galaksiler birbirlerinden uzaklaşmakta ve rastgelelik artmaktadır. Ama bütün bunlar, hatta rastgeleliğin artması bile,... Continue reading
Posted Mar 28, 2018 at İSLAM-BİR ATEİSTİN KALEMİNDEN
BATININ KULLANDIĞI BİLİMSEL YÖNTEMLER İSLAM’DA HARAM MIDIR? Batı’ya ulaşmanın tek bir yolu vardır. O da Batı’nın kullandığı yöntemleri kullanmaktır. Bu taklit etmek değildir. Çünkü yöntemler için taklit etmek terimi uygun değildir. Yöntemler belli bir sonuca ulaşılması için izlenmesi gereken süreçler dizisidir. Yöntemler bazı ilkeler izlenerek tasarımlanır. Objektif, tarafsız ve dürüst... Continue reading
Posted Mar 28, 2018 at İSLAM-BİR ATEİSTİN KALEMİNDEN
İnsanın çeşitli sıfatları arasında inançlı olması da vardır. İnsan inançlı hayvandır. İnanır. Ana ve babasına inanır. Kardeşlerine, arkadaşlarına, akrabalarına, bildik ve tanıdıklarına, büyüklerine ve hocalarına inanır. İnanmalıdır. İnanmayan insanlar bir toplum oluşturamazlar. İnsanlar birbirlerine, Allah ve din gibi, bazı ortak... Continue reading
Posted Mar 28, 2018 at HACI’NIN YERİ
GÖZÜN EVRİMİ İLE İLGİLİ BİR KURAM Doğa gözü Cambrian patlaması denen çağdan birkaç yüz milyon yıl önce keşfetmiştir. Yani canlılar aşağı yukarı 700 milyon yıldan beri görmektedirler. Her doğal etkinlik gibi görme de bazı genlerin varlığına gereksinim gösterir. Hayvanlarda mevcut... Continue reading
Posted Dec 17, 2017 at HACI’NIN YERİ
Allah'ın varlığı santral bir otoritenin varlığı demektir. Doğal süreçlerin doğasını incelersek, onlardan santral bir otoritenin sorumlu olmadığını görürüz. Canlılar dahil, madde ve enerjinin her davranışı geri tepmeli döngülerle açıklanabilir. Bu konunun anlaşılabilmesi için aşağıdaki iletiye ve diğerlerine göz atmak gerekiyor. http://haci-haci.typepad.com/maddenin_canli_davrani_se/30-santral-otori%CC%87te-sorunu-evren/ Evrende santral bir otoritenin olmasının neden mümkün olmadığını da... Continue reading
Posted Dec 14, 2017 at İSLAM-BİR ATEİSTİN KALEMİNDEN
20’nci yüzyılın başlarında Newton mekaniği yerini Einstein’ın görelik kuramlarına terketmiştir. Her ne kadar Newton’un çekimle ilgili kanunları Einstein’ın görelik kuramları yanında yeterince hassas gibi durmamakta iseler de, Newton’un formülleri ile güneş sistemi içinde alınan sonuçlar oldukça güvenilirdir. Einstein’ın görelik kuramlarını çok kısa bir zaman içinde belirsizlik temel ilkesine dayanan quantum... Continue reading
Evet.. İslamiyet diğer herhangi bir inanç, doktrin, ideoloji, felsefe, görüş gibi insana bir şeyler kazandırır. Bunda hiç kuşku yok... Kimler İslam'dan ne kazanır sorusu ile bu duruma bir açıklık getirmek istiyorum. İslam ilkeleri belli basit bir dindir. Müslüman'ın bütün yapacağı beş koşulu yerine getirmektir. Zor bir din değildir İslam. Sizden... Continue reading
Posted Nov 18, 2017 at İSLAM-BİR ATEİSTİN KALEMİNDEN
Müthiş Bir Evrende Yaşıyoruz. Evrenin temelinin bilgi olması ne demektir? Bu soru tek bir cümle ile yanıtlanabilir. Evrenin bilgi üzerine kurulması demek, doğal süreçlerin bilgi üretmesi ve üretilen bilginin kendisinden sonra gelecek olan doğal süreçleri etkilemesi demektir. Evrende bilgi birikimi... Continue reading
Posted Nov 5, 2017 at HACI’NIN YERİ
İster Müslüman olsunlar, ister Hrisitiyan, dindarlar çogu kere ateistlere iyi gözle bakmazlar. Sanki başka tür yaratıklardır ateistler onlara göre. Değişik bir insan türüdürler. Daha aydın, zeki ve kurnazdırlar ama, aslında şeytanidirler. Güvenilmez ve inanılmazdırlar. Sevimsizdirler. Yaptıkları yapılmaz. Dedikleri hiç yapılmaz.... Continue reading
Posted Nov 5, 2017 at HACI’NIN YERİ
İslam'daki eksiklikler ve çağ dışılıklar İslam’ın önde gelenleri tarafından bin yıldır bilinir ve onlar ıslah edilmeye çalışılır. İslam alimleri İslam’ın Kur’an’a dönmekle ıslah olacağı konusunda hemfikirdirler. Ama bu düşüncede önemli bir sorun vardır. Kur’an’a dönmek ne demektir? Kur’an’ı yegane kaynak olarak alıp, İslam’ı hadisler ve sünnetten arındırmak mıdır? Bu yöntem... Continue reading
Posted Nov 4, 2017 at İSLAM-BİR ATEİSTİN KALEMİNDEN
Kur'an mucizeleri konusunun Müslüman'lar tarafından büyük bir ilgi ile izlendiğini biliyorsunuz. Bu iddiaların temelinin Kur'an'da geçen bir kaç kelime veya ayet olduğunu bildiğinize de eminim. Ve bu iddiaları ciddiye almadığınıza da.. Ama aralarında doktor, mühendis, avukat, profesör ve gazeteci de olan milyonlarca Müslüman bu iddiaları ciddiye alıyor. Bu pervasız ve... Continue reading
Posted Oct 19, 2017 at İSLAM-BİR ATEİSTİN KALEMİNDEN
Ateistler şu soruya sıklıkla maruz kalırlar: Neden ateizmi seçtiniz? Neden ateist oldunuz? Bu soruyu yanıtlayan genç ve deneyimsiz ateistler, İslam'dan ne zaman ve nasıl koptuklarını görkemli, uzun ve dokunaklı cümlelerle anlatmaktan büyük bir zevk alırlar. Ateist olma süreçleri onların yaşamlarında deneyimledikleri en önemli maceradır. Bundan gurur duyarlar. Ama gurur duydukları... Continue reading
Posted Oct 18, 2017 at İSLAM-BİR ATEİSTİN KALEMİNDEN
İslam’ın temeli Kur’an mıdır? Başka ne olabilir? Kur’an İslam’ın anayasası değil midir? İslam’ın başka bir anayasası var mıdır? İslam’ın temeli olarak Kur’an’ı sorgulamak Müslümanlara olduğu kadar ateistlere de ters gelebilir. Ama son gelişmelerin ışığında bunu yapmak zorunluğu vardır. Son yıllarda bilimin İslam’a bakış açısında bazı önemli gelişmeler olmuştur. Bu gelişmelerden... Continue reading
Posted Oct 17, 2017 at İSLAM-BİR ATEİSTİN KALEMİNDEN
Dinlerin varlığı nedensiz değildir. Dinin insanlık için gerekli olduğu yaygın bir inanıştır. Ve bu inanış dinlerin devamından sorumlu olan kısır döngünün öğelerinden biridir. İster insan eseri olsunlar, ister ilahi, dinler kaçınılmaz bir gerçektirler. Dinlerin gerekliliği ile, onların varlıklarının insanlığın refahı ve düzeni için gerekli olması aynı şeyler değillerdir. Barış ve... Continue reading
Posted Oct 16, 2017 at İSLAM-BİR ATEİSTİN KALEMİNDEN