This is Infontology's Typepad Profile.
Join Typepad and start following Infontology's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
Infontology
Recent Activity
Image
Det är så underligt det här hur traditionella medier hanterar de infontologiska frågorna. Ibland hamnar de på kultursidorna, och det är på många sätt bra, men kulturen känns ofta som att det är en "add-on" till det som spelar någon... Continue reading
Posted Jan 29, 2022 at Infontology
Image
Jag tror inte att vi lever i en simulering, men jag gillar ändå det som brukar kallas "simuleringsargumentet" och som ursprungligen kommer från Nick Bostrom. Läs om det här. Men det känns som att simuleringsargumentet går en lång omväg. Från... Continue reading
Posted Dec 29, 2021 at Infontology
Image
Intressant passage ur TT-artikel härom dagen, bland annat här. Det är bra att se till så stort perspektiv som möjligt när man beräknar kostnader och vinster. Det skifte i arbetslivet som redovisas här är typiskt för samhällets digitalisering: en yrkeskategoris... Continue reading
Posted Aug 10, 2021 at Infontology
Image
Jag återpublicerar den här essän från Mooria april 2018, för det är en text jag kommer tillbaka till ofta. /Simon I dagens Sverige finns det många människor som inte ens kan börja formulera vad de känner har gått snett i... Continue reading
Posted Oct 8, 2020 at Infontology
Ett tag kunde man kopiera Spotify-spår och få med sig låtnamn, artist, etc. Det går inte längre, utan nu får man bara en Spotify-url. Jag är ute efter att kunna spara mina spellistor. Här är ett första primitivt exempel. /Simon Continue reading
Posted Mar 8, 2020 at Infontokod
Innan kunde man tydligen använda den smidiga notationen pos_vectors = embeddings.loc[pos_words].dropna() för att skapa en df pos_vectors genom att "slå upp" pos_words i dataframen embeddings, och så togs helt enkelt inte vissa rader med om det inte fanns nån motsvarighet till ett av orden. Det går inte längre. Men man... Continue reading
Posted Feb 10, 2020 at Infontokod
Input är två kolumner från en data frame eller liknande. Problemet är att det i col1 kan finnas items som motsvaras av olika översättningar i col2 Man får tillbaka alla items som har mer än en motsvarighet i col2 def duplicate_translations (col1, col2): dub_list = zip(col1, col2) orDict = defaultdict(list)... Continue reading
Posted Feb 8, 2020 at Infontokod
Image
Jag brer ut mig på två uppslag i dagens Sydsvenskan (betalvägg) om musik och artificiell intelligens. Roligt att få skriva så långt. Temat var det glada (kommande) 20-talet, och jag är ju inte alltid så entusiastisk över den nya tekniken.... Continue reading
Posted Dec 29, 2019 at Infontology
Jag hamnade på en sida om medicinsk terminologi och hittade ett nytt intressant uttryck: "epistemic intrusion". A further phenomenon which characterizes parts of SNOMED CT is the so-called epistemic intrusion.[21] In principle, the task of terminology (and even an ontology)... Continue reading
Posted Nov 25, 2019 at Infontology
Jag tror att väldigt mycket av internettrafiken bara är till för att kontrollera att alla sidor, appar och tjänster funkar som de ska. Nyligen satte jag upp en experimentell hemsida som bland annat anropade busstider på Trafiklabs server. Efter ganska... Continue reading
Posted Nov 18, 2019 at Infontology
Det var en del oväntade problem när jag skulle lägga upp min test-applikation på Elastic beanstalk, som är där man kan köra Flask på AWS-servrar. Det är också oklart om hostingen är gratis, när man har ett konto som också används för betalande aktiviteter, typ GPU-rendering. Jag hade lite problem... Continue reading
Posted Oct 24, 2019 at Infontokod
Många känner att människan har kommit i kläm de senaste decennierna. Det hänger ihop med digitalisering och byråkratisering, med naturvetenskapens kalla framgångar och med en skenande kapitalism. Det är svårt att hitta ursprunget till det här, men jag tror mig... Continue reading
Posted Aug 5, 2019 at Infontology
Tristan Harris har en bra poäng i att tekniken inte behöver bli starkare än människornas styrkor, den behöver bara kunna utnyttja våra svagheter: When are they taking our jobs because they can do everything that we can do better than... Continue reading
Posted Jul 1, 2019 at Infontology
Image
Jag har tidigare skrivit om det spännande projektet med att skapa en byråkrat som ska vara en AI. Den tekniska utvecklingen har centrerats runt NLP (natural language processing, *inte* neuro-linguistic programming...) och öppna data. Svenskan är ett ganska missgynnat språk... Continue reading
Posted May 27, 2019 at Infontology
Image
Jag har experimenterat en del med textgenerering med maskininlärning det senaste året, men inte varit så imponerad av resultatet. På engelska har det kommit en del halvspännande texter men det har liksom hela tiden varit uppenbart att det är nonsens-texter.... Continue reading
Posted May 15, 2019 at Infontology
Image
Reflexvästen har gått genom flera faser av "laddning" de senaste åren. Varselkläderna signalerade anläggningsarbete, men togs rätt plötsligt över av cyklister för något tiotal år sen. Det var rätt skönt att reflexfunktionen "demokratiserades" på det sättet. Det gick att synas... Continue reading
Posted Mar 22, 2019 at Infontology
Jag höll en kortare genomgång på kursen Etik och IT om denna välgjorda Jupyter notebook av Robyn Speer om hur man exponerar bias i en vektorrymd. Här är videon från seminariet. Hållpunkterna nedan är klickbara i videons beskrivning på Youtube.... Continue reading
Posted Mar 7, 2019 at Infontology
Jag gav en föreläsning om Fake news på kursen Etik och IT. Tidsstämplarna är klickbara i videons beskrivning på Youtube. 00:00:56 Var ska vi ha den demokratiska diskussionen i samhället 00:06:12 Verkligheten är det som gör att det inte blir... Continue reading
Posted Mar 6, 2019 at Infontology
Jag ger tillsammans med Marie Gustafsson Friberger en kurs den här terminen på Malmö universitet som heter Etik och IT. Här finns introduktionsföreläsningen. Nedanstående hållpunkter är klickbara i videons beskrivning. 00:00:07 Översikt över hela kursen 00:05:08 Presentation av Marie och... Continue reading
Posted Mar 6, 2019 at Infontology
På kursen Etik och IT gav jag en föreläsning om personlig integritet. Nedanstående hållpunkter är klickbara i videons beskrivning. 00:01:11 Grundläggande livshållningar 00:02:53 Integritet, privacy, integrity 00:03:29 En okränkbar rätt att dra en gräns runt sin egen person 00:08:33 Vad... Continue reading
Posted Mar 6, 2019 at Infontology
Beslutsträd känns som en intressant kategori av problem. Det går att göra väldigt praktiskt, det är lite knepigt från en datalogisk synvinkel (rekursivitet etc) men det är inte matematiskt krångligt. Här är en bra video. /Simon infontokod, programmeringskunskap, python Continue reading
Posted Jan 29, 2019 at Infontokod
Jeremy Howard på fast.ai uppmanar till att man ska känna in sig de matematiska funktioner som man använder för deep learning. In this case, we'll want to be able to predict multiple things. And so Softmax wouldn't be good, because... Continue reading
Posted Dec 20, 2018 at Infontology
Confusion matrix from sklearn.metrics import confusion_matrix cm = confusion_matrix(y, preds) plot_confusion_matrix(cm, data.classes) infontokod, infontology, python, maskininlärning Continue reading
Posted Dec 17, 2018 at Infontokod
Lite jobbig kod https://stackoverflow.com/questions/49398255/how-do-i-re-use-trained-fastai-models trn_tfms, val_tfms = tfms_from_model(arch,100) img = open_image('circle/14.png') im = val_tfms(img) preds = learn.predict_array(im[None]) print(np.argmax(preds)) np.argmax gör ju så att den säger vilken i arrayen preds som har högst värde. preds[0] är prediktionen att den är en katt. För att spara sin modell: learn.save('filnamn') sparar som .h5-fil... Continue reading
Posted Dec 10, 2018 at Infontokod
Installera pip-modul i conda-env https://stackoverflow.com/questions/41060382/using-pip-to-install-packages-to-anaconda-environment dir() ger attribut för ett objekt https://docs.python.org/3/library/functions.html#dir Shift-TAB ger argument Shift-TAB x 2 ger dokumentation Shift-TAB x 3 ger pop-up ? före ett kommando ger dokumentation ?? ger källkoden Generera och ladda ner filer SUBM = f'{PATH}/subm/' os.makedirs(SUBM, exist_ok=True) df.to_csv(f'{SUBM}subm.gz', compression='gzip', index=False) FileLink(f'{SUBM}subm.gz') Lägger det... Continue reading
Posted Dec 10, 2018 at Infontokod