Infontology’s Favorites

New Post
Jag har de senaste dagarna följt, och även vågat lägga mig i, en intressant diskussion om bibliotekens roll för barn och ungdomar i dag och i framtiden. Vårt nuvarande projekt, som den här bloggen är ett uttryck för, intresserar sig speciellt för hur förståelse kan utvecklas med hjälp av Internet-baserade medel (eller inte; vi vill här fördjupa och nyansera diskussionen). Vi har viss personlig kontakt med skolbibliotekarier och folkbibliotekarier inriktade på barn och ungdomar, men vill gärna bredda dessa kontakter ytterligare. Med andra ord: om du känner dig träffad och skulle vilja samtala med oss, hör gärna av dig! För... Continue »