This is Knutmichelsen's Typepad Profile.
Join Typepad and start following Knutmichelsen's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
Knutmichelsen
Recent Activity
ØJ: I ditt blogginnlegg 22. feb.: Professor Peder Haug og sosiale medier har du 4 punkter der du tar til motmæle mot professoren som vil forby bl.a. Facebook i skolen. Du spør bl.a. om hvilken kunnskap han sitter på ndg. sosiale medier og om ikke Facebook kanskje kan styres ved klasseledelse? Du varsler så langt jeg kan forstå også en form for kvalitetssikring av IKT-bruk i skolen via Senter for IKT i utdanningen. Du skriver også: ”Vi er fortsatt i en tidlig fase ndg. å kunne dokumentere skikkelig” osv. Din travle uke med blogginnlegget 4. mars viser vel også at du ikke er helt ute av det ndg et slags overordnet ansvar for implementering av IKT i norsk skole – selv om du har permisjon fra KD? Tar jeg feil? Du har også jobbet med dette i mange år i departementets regi og har blitt solgt inn som en slags statlig IKT-guru på en del IKT-samlinger (jeg har selv overvært en og du virket overbevisende, mildt sagt: ”Best i verden på IKT i skolen” tror jeg det stod på en presentasjon, som kanskje ikke var din egen. Mine spørsmål til deg blir da: Hvilken bakgrunn har du for å uttale deg såpass sikkert om IKTs velsignelser i klasserommene? Har du erfaring fra klasseromsarbeid selv? Også etter denne massive IKT-innføringen ifm. K06? Har du pedagogisk bakgrunn eller utdanning - eller fagdidaktisk innføring i noen fag? Hva bygger du dine synspunkter eller uttalelser på? Når du etterspør slikt hos andre, må du også kunne svare selv? Det er et minimum. Bakgrunnen for mine spørsmål er en situasjon i mitt arbeid som faglærer jeg ikke er komfortabel med lenger ndg. pc-bruk i skolene. Jeg har beskrevet noe av det i blogginnlegget over fra 3. mars. Kort sagt gjelder det måten dette er gjort på. Ett forhold (av mange): Fulle administratorrettigheter til bærbare pc-er elevene både har hjemme og på skolen, skaper en klasseromssituasjon som mer eller mindre er ute av kontroll – både for lærer og skole (noen lærere etterstreber heller ikke kontroll i en tid da stadig flere roper på tydelige lærere som arbeidsledere). Udir eller skole-eier har heller ingen garanti for at deres mange tiltak mot ulovlig nettbruk på terminprøver eller eksamen virker (nå er jeg for internett-eksamener, men da må oppgavene være helt annerledes enn dagens og lærerne opp på et helt annet ferdighetsnivå innen iKT – Danmark har forsøkt dette så langt jeg kjenner til). Fulle adm.rettigheter og dens følger for skolene er tatt opp i flere brev fra en rektor på en vgs. i Østlandsområdet som har vært spydspiss på data i skolen i mange år – men svarene han får ovenfra, er bare unnvikende og nesten uten substans. Det ser heller ikke ut til at Udir eller KD intervenerer og legger føringer her (eksamenssituasjonen i vgs. er debattert i mediene i mange år nå). Situasjonen er imidlertid helt annerledes i nabofylket. Der kjøres det etter strammere tøyler (sier det i hvert fall selv). Dersom elevene i Akershus rimelig lett kan gå på nett utenfor det stengte skolenettet under terminprøver og eksamen med hele weben som søkebase for sitt svar (og unngå plagg ved omskriving) - samt kommunikasjon elevene i mellom der de kan diskutere oppgavene - mens elevene i fx Østfold helt eller langt mer effektivt er sperret ute - kan vi da snakke om ett minstemål av reliabel og valid vurdering i skolen lenger? Vi snakker også om opptak til høyere utdanning her, rettigheter, juss osv. At endel eller mange sensorer ikke kjenner eller ikke er i stand til å benytte seg av plagieringsverktøyet, viser vel at etterutdanning innen IKT i skolen mer eller mindre er forsømt fra myndighetenes side? Jeg viser til at det ikke finnes ett eneste datakurs i den nye storsatsing på etterutdanning. KD eller Udir helt uten ansvar? Udirs direktør vedkjenner seg at det jukses på eksamen, men legger ikke fram tall. Hvor mye juks? Hvor mange er tatt? Hvilke reaksjoner er foretatt? Tall kan være greie å vise til – du etterlyser selv evidens fra en professor i ped. Og KD instruerer Udir. Eller? Så langt jeg forsto skolestatsråden var den "frie" bruk av pc-er i klasserommet mer eller mindre greit bare man viste kunnskap i vurderingssituasjonen. Multitasking helt greit altså? Oppmerksomhet mot lærer eller lærestoff kan altså velges bort? Bare man presterer ellers? Du svarer at mine retoriske spørsmål er ”litt søtt”. Jeg ville heller bruke ordet ”trist”. Vier man ikke ting oppmerksomhet – eller full oppmerksomhet, er det nesten umulig å lære noe (en påstand mange deler i det minste). Jeg anslår at et betydelig antall norske elever i skolen i dag vier faglærer, fagstoff eller klasseromsinteraksjon via diskusjoner fx mellom 25-50% av sin fulle oppmerksomhet ved massiv pc-innføring (ikke alle skolene er kommet like ”langt”). Noen elever har også falt fullstendig utenfor enhver form for undervisning eller interaksjon (også flinke elever, er min erfaring): De leverer minimalt av innleveringer. Når de leverer, så leverer de for seint (med støtte i ny vurderingsforskrift der elevene har en lovfestet rett til å endre en standpunkt helt fram til eksamenskarakter settes ). For dem stjeler forelesninger fra lærer, klasseromdiskusjoner eller pålagt gruppearbeid tid fra det viktige ”arbeidet” på sosiale medier (”hvor lenge skal du holde på lærer?”). Stadig flere lærerkolleger ute i skolen melder slike hendelser – eller slik elevatferd. Øystein Johannessen i KD har selvsagt ikke noe ansvar for at ting har utviklet seg slik – og slik er det heller ikke overalt. Hans forslag ville kanskje være å slå av nettet av og til eller innføre en slags pc-kontroll via programmer. Det siste er avvist ved mange skoler – ja selv forsøk vil man ikke ha, virker det som. Avslaget er basert på føringer fra skolemyndighetene selv. Å slå av nettet, vil evt. bare ramme dem som ikke sitter med egne nettverksadaptere – og med fulle adm.rettigheter på elevpc-ene er det egentlig lite man kan gjøre – både som faglærer evt. rektor. Føringene ovenfra hindrer dem rett og slett å ta grep, virker det som. Det alvorligste er kanskje likevel at skole-eiere og ansvarlige myndigheter heller ikke ser på det som et stort problem. Går det, så går det. En slags panta-rei-innstilling – eller man toer sine hender. Hva slags kunnskapssyn baserer en slik myndighetsutøvelse seg på? Læringssyn? Du bruker ordene ”anekdotisk evidens” om professor Peder Haugs virksomhet. La oss få et tungt faglig basert innlegg fra deg eller KD – siden dette er initierte ovenfra - dvs. av dere - med mål om å være best i verden på dette: Om den vellykte eller delvis vellykte implementeringen av IKT i norsk skole basert på fakta og forskning. Vi har holdt på med dette mellom 5 og 10 år nå. I hvilken grad har vi lykkes? Er en evt. suksess knyttet til elevgrupper som har nok selvdisiplin og faglig sug eller forutsetninger? Finnes det elevgrupper der denne IKT-innføringen er helt ødeleggende for deres læring? Mitt høyst subjektive svar på det siste spørsmålet, er et ubetinget ja. Men det skulle vært greit å få belegg for mine mistanker. http://knutmichelsen.blogspot.com
Knutmichelsen is now following The Typepad Team
Mar 7, 2011