This is kris de decker's Typepad Profile.
Join Typepad and start following kris de decker's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
kris de decker
Recent Activity
Image
The fire – which we have used in our homes for over 400,000 years – remains the most versatile and sustainable household technology that humanity has ever known. The fire alone provided what we now get through a combination of modern appliances such as the oven and cooking hob, heating system, lights, refrigerator, freezer, hot water boiler, tumble dryer, and television. Unlike these newer technologies, the fire had no need for a central infrastructure to make it work, and it could be built locally from readily available materials. Illustration: Diego Marmolejo. From Open Hearth to Power Plant The habitual use of fire dates back at least 300,000 to 400,000 years. [1-2] Until the twentieth century, the biomass-fuelled fire was the... Continue reading
Posted Dec 29, 2019 at LOW-TECH MAGAZINE
17
Image
De open haard is minstens 400.000 jaar oud, maar blijft tot op de dag van vandaag het meest veelzijdige en duurzame huishoudelijke ‘apparaat’ dat de mens ooit heeft gekend. Illustratie: Diego Marmolejo. Een vuurtje stoken is niet zonder controverse in België of Nederland. Als verwarmingselement hebben de open haard en de houtstoof een belabberd imago: ze worden inefficiënt en ongezond genoemd. Nochtans heeft het vuur ook belangrijke voordelen: er wordt gebruik gemaakt van een hernieuwbare energiebron en het is klimaatneutraal. Het routineus gebruik van huishoudelijk vuur is minstens 400.000 jaar oud. Gedurende al die tijd was het vuur de... Continue reading
Posted Dec 22, 2019 at Lowtech Magazine
27
Image
The printed version of Low-tech Magazine can be viewed with no access to a computer or a power supply -- or when the solar powered website is down due to bad weather. The second volume of the printed website is out now and contains 32 articles originally published between 2007 and 2012. The book, which has 618 pages and 268 images, sells for $25.20 in the Lulu Bookstore. Whereas the first volume contained all but a handful of web articles published between 2012 and 2018, this second volume features a third of the web articles published in the earlier years, carefully selected for their continued relevance and interest today. Overall, we wanted to make an attractive book with timeless articles... Continue reading
Posted Dec 5, 2019 at LOW-TECH MAGAZINE
Image
Een dagelijkse douche is moeilijk vol te houden in een wereld zonder fossiele brandstoffen. De neveldouche, een comfortabele maar vergeten technologie die erg weinig water en energie verbruikt, zou een oplossing kunnen zijn. Ontwerper Jonas Görgen ontwikkelde een doe-het-zelf kit waarmee bijna elke douche tot een neveldouche kan worden omgevormd. Lowtech Magazine probeerde ze uit. Hoe duurzaam is de dagelijkse douche? In de discussie over klimaatverandering gaat het meestal om auto’s, vliegtuigen en verwarmingssystemen. De dagelijkse douche komt nauwelijks aan bod, ook al is het een bijzonder verkwistende manier om een basisbehoefte te bevredigen: het wassen van het lichaam.... Continue reading
Posted Oct 26, 2019 at Lowtech Magazine
20
Image
The daily shower would be hard to sustain in a world without fossil fuels. The mist shower, a satisfying but forgotten technology which uses very little water and energy, could be a solution. Designer Jonas Görgen developed a do-it-yourself kit to convert almost any shower into a mist shower and sent me one to try out. The Carbon Footprint of the Daily Shower The shower doesn’t get much attention in the context of climate change. However, like airplanes, cars, and heating systems, it has become a very wasteful and carbon-intensive way to provide for a basic need: washing the body. Each day, many of us pour roughly 70 litres of hot water over our bodies in order to be “clean”.... Continue reading
Posted Oct 17, 2019 at LOW-TECH MAGAZINE
36
Image
In 2014 documenteerde Lowtech Magazine de teloorgang van de Europese nachttrein. Onder invloed van de klimaatmarsen lijkt de neerwaartse trend nu stilaan een halt te worden toegeroepen. In Nederland publiceerde het KennisInstituut voor Mobiliteitsbeleid zopas de studie "Slapend onderweg: potentieel van de internationale nachttrein van en naar Nederland". De studie besluit dat acht bestemmingen op een afstand van 800-1.200 km potentieel hebben voor de exploitatie van nachttreinen. Ook in Frankrijk, Zweden en Zwitserland wint de nachttrein aan belangstelling. Onze zeven jaar oude online gids voor treinreizen in Europa is nog nooit zo vaak geconsulteerd geweest als de afgelopen maanden.... Continue reading
Posted Jul 14, 2019 at Lowtech Magazine
Image
De productie van commercieel verkrijgbare kleine windturbines kost vaak meer energie dan de machines tijdens hun levensduur kunnen opwekken. Door kleine windturbines (opnieuw) uit hout te bouwen, kan dit probleem worden aangepakt. Dankzij hun esthetische aantrekkingskracht en de mogelijkheid tot lokale productie verhogen ze bovendien de acceptatie van windenergie. Tot slot vergemakkelijken innovatieve, houten torens de installatie van kleine windturbines. Foto: een windturbine van InnoVentum. Experimenten hebben uitgewezen dat commercieel verkrijgbare, kleine windturbines gedurende hun levensduur niet altijd voldoende elektriciteit opleveren om de energie te compenseren die nodig was voor de productie ervan. Daar zijn drie redenen voor. Ten... Continue reading
Posted Jul 14, 2019 at Lowtech Magazine
Lowtech festival tijdens Borgerrio (Antwerpen). Zaterdag 22 juni 2019 van 13:30 — 17:30 in De Roma. 11.11.11, Rooftoptiger, De Roma en Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout hebben een interessant programma opgesteld dat focust op ambachten en het gebruik van duurzame materialen. Utrecht Degrowth Symposium. Het eerste "ontgroeicongres" in Nederland vindt plaats aan de Universiteit Utrecht op vrijdag 28 juni van 13u tot 19u. Economische groei ligt aan de basis van een alsmaar stijgend energie- en grondstoffenverbruik. Op het symposium wordt gezocht naar duurzame alternatieven voor economische groei. "In Defense of Degrowth" is een goede (Engelstalige) introductie tot de ontgroeibeweging. Het e-book is... Continue reading
Posted Jun 19, 2019 at Lowtech Magazine
Image
Tweeduizend jaar lang werden windmolens gebouwd uit materialen die recycleerbaar of herbruikbaar zijn: hout, steen, baksteen, metaal, canvas. Toen de eerste windturbines verschenen aan het einde van de negentiende eeuw, bleven de gebruikte materialen dezelfde. Het is pas met de komst van plastic wieken in de jaren 1980 dat windenergie een bron van afval is geworden. Nieuwe technologie maakt het mogelijk om grotere windturbines opnieuw uit hout te bouwen –- niet alleen de wieken, maar ook de toren en de rest van de structuur. Dit zou niet alleen het afvalprobleem oplossen, maar ook de productie van windturbines grotendeels onafhankelijk... Continue reading
Posted Jun 8, 2019 at Lowtech Magazine
12
Image
For more than two thousand years, windmills were built from recyclable or reusable materials: wood, stone, brick, canvas, metal. When – electricity producing – wind turbines appeared in the 1880s, the materials didn’t change. It’s only since the arrival of plastic composite blades in the 1980s that wind power has become the source of a toxic waste product that ends up in landfills. New wood production technology and design makes it possible to build larger wind turbines almost entirely out of wood again – not just the blades, but also the rest of the structure. This would solve the waste issue and make the manufacturing of wind turbines largely independent of fossil fuels and mined materials. A forest planted in... Continue reading
Posted Jun 1, 2019 at LOW-TECH MAGAZINE
24
Image
Many commercially available small wind turbines with plastic blades and steel towers are infamous for their low reliability, high embodied energy, and limited power output. Building them out of wood can address these issues. Because of their aesthetic appeal, and thanks to the ability to produce them locally, small wooden wind turbines can also improve the public acceptance of wind power. Furthermore, innovation in tower design facilitates the installation of small wind turbines, reducing the need for concrete foundations and heavy machinery. Image: A wind turbine with wooden blades. Source: EAZ Wind. Low Performance Tests have shown that commercially available small wind turbines may not always generate sufficient power over their lifetime to compensate for the energy that was needed... Continue reading
Posted Jun 1, 2019 at LOW-TECH MAGAZINE
11
Image
Het heeft even geduurd, maar na 12 jaar maakt Lowtech Magazine de sprong van internet naar papier. En dat doen we meteen met drie boeken. Engelstalig De eerste twee boeken zijn een compilatie van de artikels op de Engelstalige website. Het eerste volume (Low-tech Magazine 2012-2018) telt 710 pagina's en is nu verkrijgbaar. Het andere deel (2007-2012) telt 730 pagina's en verschijnt later dit jaar. De twee boeken passen in het herontwerp van het internationale Low-tech Magazine, waarvan de zelfgehoste website nu op zonne-energie draait. Ook de boeken worden in eigen beheer uitgegeven, in samenwerking met Lulu.com (meer info).... Continue reading
Posted Apr 24, 2019 at Lowtech Magazine
Image
After 12 years, Low-tech Magazine finally makes the jump from web to paper. The first result is a 710-page perfect-bound paperback which is printed on demand and contains 37 of the most recent articles from the website (2012 to 2018). A second volume, collecting articles published between 2007 and 2011, will appear later this year. Book Design The books are based on the same electronic documents that make up the solar powered website of Low-tech Magazine -- all articles were converted to Markdown, a lightweight markup language based on plain text files. Therefore, the content is almost identical. Both the books and the website use dithered images, albeit for different reasons. On the solar powered website, dithered images reduce page... Continue reading
Posted Mar 31, 2019 at LOW-TECH MAGAZINE
33
Image
In een winderig klimaat kan een ouderwetse windmolen een goedkoop, effectief en duurzaam verwarmingssysteem zijn. Continue reading
Posted Mar 2, 2019 at Lowtech Magazine
29
Image
Given the right conditions, a mechanical windmill with an oversized brake system is a cheap, effective, and sustainable heating system. Continue reading
Posted Feb 27, 2019 at LOW-TECH MAGAZINE
42
Interrail geeft je de mogelijkheid om voor relatief weinig geld in heel Europa met de trein te reizen. Interrail tickets werden de laatste jaren steeds minder interessant. Voor hogesnelheidstreinen moet (behalve in Duitsland) fors worden bij betaald, terwijl veel alternatieve routes voor hogesnelheidstreinen verdwenen zijn. De nieuwe reispassen voor 2019 beloven dat enigszins goed te maken. Om te beginnen is er een goedkopere pas verkrijgbaar (218 euro), die recht geeft op drie reisdagen binnen een periode van één maand. Ook zonder bij te betalen voor hogesnelheidstreinen kan je daarmee tot zo'n 3.000 kilometer reizen. Er zijn ook Interrail passen... Continue reading
Posted Jan 23, 2019 at Lowtech Magazine
Image
Ondanks de veel grotere batterij zou een elektrisch vliegtuig in praktijk niet verder raken dan een elektrische auto. Foto: Wright Electric en Easyjet willen in 2027 elektrisch vliegen. In 2016 werd op Schiphol 3,8 miljoen ton kerosine getankt, ruim 2,5 procent meer dan het jaar ervoor. Het brandstofverbruik van vliegtuigen is bijna even hoog als dat van personenauto’s (5 miljoen ton in 2016). Ook in Vlaanderen ligt het energieverbruik van het vliegverkeer erg hoog. Nu elektrische auto’s aan een opmars bezig zijn, wordt hier en daar ook gedroomd van elektrische vliegtuigen, waarmee we snel, ver én duurzaam kunnen reizen.... Continue reading
Posted Jan 23, 2019 at Lowtech Magazine
29
Image
As a society depends more on energy sources for its daily functioning, it becomes more vulnerable if the supply of energy is interrupted. This obvious fact is ignored in current strategies to achieve energy security, making them counter-productive. Image: Camilla MP. What is Energy Security? What does it mean for a society to have “energy security”? Although there are more than forty different definitions of the concept, they all share the fundamental idea that energy supply should always meet energy demand. This also implies that energy supply needs to be constant – there can be no interruptions in the service. [1-4] For example, the International Energy Agency (IEA) defines energy security as “the uninterrupted availability of energy sources at an... Continue reading
Posted Dec 9, 2018 at LOW-TECH MAGAZINE
11
Image
Dredging Colony Friesland re-introduces human power as an energy source in the Netherlands. Dredging by hand is sustainable and provides work for thousands of people, who all become an active part of the landscape. For centuries, the Dutch have dredged their rivers, canals and harbours by hand. Today, only asylum... Continue reading
Posted Nov 4, 2018 at HUMAN POWER PLANT
Image
The circular economy – the newest magical word in the sustainable development vocabulary – promises economic growth without destruction or waste. However, the concept only focuses on a small part of total resource use and does not take into account the laws of thermodynamics. Illustration: Diego Marmolejo. Introducing the Circular Economy The circular economy has become, for many governments, institutions, companies, and environmental organisations, one of the main components of a plan to lower carbon emissions. In the circular economy, resources would be continually re-used, meaning that there would be no more mining activity or waste production. The stress is on recycling, made possible by designing products so that they can easily be taken apart. Attention is also paid to... Continue reading
Posted Nov 3, 2018 at LOW-TECH MAGAZINE
23
Image
Na meer dan tien jaar is Lowtech Magazine aan een nieuw webdesign toe. We grijpen die gelegenheid aan om een website te ontwikkelen die bij de inhoud past. Het nieuwe Lowtech Magazine -- voorlopig alleen toegankelijk in het Engels -- draait op 100% zonne-energie en gaat off-line bij aanhoudend slecht weer. Het energieverbruik van internet blijft toenemen. Enerzijds omdat we sinds de komst van mobiele telefoons, tablets en draadloos internet steeds vaker online zijn. Vroeger hadden we alleen maar toegang tot het internet als we thuis, op kantoor of in de bibliotheek aan een desktop computer zaten. Anderzijds blijft... Continue reading
Posted Oct 31, 2018 at Lowtech Magazine
11
Image
Low-tech Magazine was born in 2007 and has seen minimal changes ever since. Because a website redesign was long overdue — and because we try to practice what we preach — we decided to build a low-tech, self-hosted, and solar-powered version of Low-tech Magazine. The new blog is designed to radically reduce the energy use associated with accessing our content. The solar powered server that runs the new website. Read this article on the solar powered website. Why a Low-tech Website? We were told that the Internet would “dematerialise” society and decrease energy use. Contrary to this projection, it has become a large and rapidly growing consumer of energy itself. According to the latest estimates, the entire network already consumes... Continue reading
Posted Sep 25, 2018 at LOW-TECH MAGAZINE
150
Image
Het opslaan van zonne-energie in chemische batterijen is duur en niet duurzaam, omdat de productie van batterijen veel fossiele brandstoffen kost. Dankzij een veel langere levensduur en een relatief eenvoudige productiemethode doet de persluchtbatterij het veel beter. Volgens een aantal onderzoekers biedt een kleinschalige toepassing van perslucht een praktisch alternatief voor autonome energieproductie. Energieopslag is van groot belang in een toekomstig elektriciteitsnetwerk op basis van wind- en zonne-energie. Er wordt veel hoop gesteld in grootschalige opslag van perslucht (vooral bekend onder de benaming 'CAES' of 'Compressed Air Energy Storage'). Deze systemen gebruiken overtollige (of goedkope) elektriciteit om lucht samen... Continue reading
Posted Sep 1, 2018 at Lowtech Magazine
28
Image
15 SEPTEMBER. Lowtech Magazine spreekt op het "Lowtech Lab" in Antwerpen, een initiatief van 11.11.11, het Oude Badhuis, de Provincie Antwerpen en Rooftoptiger. 1 NOVEMBER. Samen met Melle Smets presenteren we de laatste ontwikkelingen in het Human Power Plant project op "Crossing Border", een cultuurfestival in Den Haag. 17 NOVEMBER. Lowtech Magazine presenteert een nieuwe website op "Bits & Baüme: the conference for digitalization and sustainability" in Berlijn. Continue reading
Posted Sep 1, 2018 at Lowtech Magazine
Image
Het snelheidsvoordeel van fietsen in groep kan veel groter zijn dan het snelheidsvoordeel van een elektrische fiets, zo blijkt uit onderzoek in windtunnels. Foto: schaalmodellen (1:4) van fietsers in een windtunnel.© Bert Blocken, Technische Universiteit Eindhoven, KU Leuven. Luchtweerstand en rolweerstand De inspanning van een fietser is gericht op het overwinnen van rolweerstand en luchtweerstand. Bij normale fietssnelheden – pakweg 15 km/u – zijn rolweerstand en luchtweerstand ongeveer gelijk. De luchtweerstand neemt echter toe met het kwadraat van de snelheid, zodat hij domineert vanaf een snelheid van ongeveer 35 km/u – dat haal je als je doortrapt op een... Continue reading
Posted Aug 6, 2018 at Lowtech Magazine
12