This is LarsNovang's Typepad Profile.
Join Typepad and start following LarsNovang's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
LarsNovang
Recent Activity
Kan tillägga att vad jag har saknat mest i de etablerade formerna för offentliga samtal är de andras röst. Det finns en tydlig outtalad etikett när det gäller vem eller vilka som "har rätten" att yttra sig i olika sammanhang – oftast s.k. experter med “professionell” kunskap, vilket alla är överens om är mer värd än annan dito. Professionaliseringen av samhället generellt har också gjort att det ofta råder akut brist på mångfald i sammanhang där annars “open space” kan vara konstruktiv. Personligen har jag under många år haft förmånen att kunna ha långa och djupa konversationer med människor vars kunskap antingen är osynliggjord eller bara allmänt ringaktad i det offentliga samtalet, många av dem nyanlända immigranter eller långtidsarbetslösa. Erfarenheten av hur dessa samtal ofta har nått betydligt högre nivåer av både abstraktion, analys och insikt än vad jag stött på i de samtalsformer Per räknar upp, är för mig en stark drivkraften bakom initiativet till Konversatoriet.
1 reply
LarsNovang is now following The Typepad Team
Jul 11, 2015