This is Post Rajc2000's Typepad Profile.
Join Typepad and start following Post Rajc2000's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
Post Rajc2000
Recent Activity
जतन क्यै नभ`को बर हुन्छ र......... !! ,,,,,गजल,,,,,(छन्दः द्रुतविलम्वित) प्रियतमा ! भन यो घर हुन्छ र । जतन क्यै नभ`को बर हुन्छ र !! गगन छानु भ`को बिचरो ! घराँ । प्रणय साथ रँ`दा डर हुन्छ र !! रगत एक भ`को जिवितै र`को । फगत मानवको थर हुन्छ र !! महल छैन म`काँ न त नोकरी ! तर परिश्रमी यो नर हुन्छ र !! तन र मन् त छ नि अरू के हुने । गरिवका दिनको भर हुन्छ र !! २०६७-०५-०३ कीर्तिपुर Continue reading
Posted Aug 19, 2010 at Post Rajc2000's blog
Post Rajc2000 is now following Profresh Style
Aug 19, 2010
Post Rajc2000 is now following Lisa Johnson
Aug 19, 2010
Post Rajc2000 is now following Account Deleted
Aug 19, 2010
Post Rajc2000 is now following daisy barringer
Aug 19, 2010
Post Rajc2000 is now following Joy
Aug 19, 2010
Post Rajc2000 is now following Mena
Aug 19, 2010
Post Rajc2000 is now following Adventure
Aug 19, 2010
Post Rajc2000 is now following nataliepo
Aug 19, 2010
Post Rajc2000 is now following meighan
Aug 19, 2010
Post Rajc2000 is now following Mowie Kay
Aug 19, 2010
Post Rajc2000 is now following Miss Modish
Aug 19, 2010
Post Rajc2000 is now following Tim Dierkes
Aug 19, 2010
Post Rajc2000 is now following Mordechai Rubinstein
Aug 19, 2010
Post Rajc2000 is now following Michael Booth
Aug 19, 2010
Post Rajc2000 is now following megnut
Aug 19, 2010
Post Rajc2000 is now following Matt Jacobs
Aug 19, 2010
Post Rajc2000 is now following Account Deleted
Aug 19, 2010
Post Rajc2000 is now following Melissa Phillips
Aug 19, 2010
Post Rajc2000 is now following kimmi8
Aug 19, 2010
Post Rajc2000 is now following katerizero
Aug 19, 2010
Post Rajc2000 is now following Jeff Korhan
Aug 19, 2010
Post Rajc2000 is now following David Berkowitz
Aug 19, 2010
Post Rajc2000 is now following Amanda Rettke
Aug 19, 2010
Post Rajc2000 is now following Mandi
Aug 19, 2010