This is สินเชื่อ บัตรเครดิต's Typepad Profile.
Join Typepad and start following สินเชื่อ บัตรเครดิต's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
สินเชื่อ บัตรเครดิต
พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิเคราะห์ร่าง พระราชบัญญัติประกอบกิจการธุรกิจบัตรเครดิตพุทธศักราช ... บัตรเครดิตธนาคารไหนดี กล่าวคราวหลังการสัมมนาคณะกรรมาธิการวิสามัญฯครั้งแรกว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอร่าง พระราชบัญญัติประกอบกิจการธุรกิจบัตรเครดิต ไปสู่การไตร่ตรองของสภาผู้แทนราษฎร โดยมีประโยชน์สำคัญเป็น ทําบัตรเครดิตธนาคารไหนดี ให้ผู้ประกอบธุรกิจธุรกิจบัตรเครดิตทั้งยังลงแบงค์และไม่ใช่แบงค์ 
Recent Activity
สินเชื่อ บัตรเครดิต is now following The Typepad Team
Aug 13, 2017