This is Steven Warmoes's Typepad Profile.
Join Typepad and start following Steven Warmoes's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
Steven Warmoes
Belgium
Ik vorm coach organisaties, teams, netwerken en managers die willen leren zelf hun kennis te managen.
Interests: Knowledge Management, Learning Organisation, Coach, Facilitator, Trainer, Mentor, Consultant, Communities of Practice, Networking, Collaboration, Tacit Knowledge, Modelling, Storytelling, Metaphors, Symbols, Rituals, Taxonomy, Artificial Intelligence, Expert Systems, Neural Networks, Deep Learning, Soundboard, Counselor, Bridge, Architect, Strategy, Shared Vision, Shared Values, Wisdom, Flow, Conflict Resolution, Dillema Resolution, Ethics, NLP, Psychoanalysis, History, Philosophy, Transparant, Listening, Creative, Humour, Enthusiast, Curious, Open
Recent Activity
Image
Hoe ver geraak je met ICT in kennismanagement? Zelf ben ik in enkele vrijwilligersorganisaties kennismanager. I walk my talk, en het documenteren van kennis is er, durf ik wel zeggen, goed georganiseerd. Vloeit de kennis dan beter? Het ter beschikking... Continue reading
Image
Photo by Dan Edge on Unsplash Bij het opzetten van ICT-systemen ter ondersteuning van kennismanagement, zoals Microsoft 365 komt steevast de volgende vraag: moet iedereen aan alles kunnen? M.a.w. staan de schrijf- of leesrechten aan op ale folders, documentbibliotheken, lijsten...... Continue reading
Image
Opleiden kan je leren - 7 tips om (opgedane) kennis te verankeren in de onderneming De participatiegraad in Vlaanderen bij levenslang leren en opleiding is bedroevend laag. In een kenniseconomie zoals de onze is continu bijblijven nochtans essentieel om de economische groei en de arbeidsproductiviteit op peil te houden, zeker... Continue reading
Image
Wellicht herken je deze situatie: je hebt in je organisatie een of meerdere topexperts, en deze hebben veel nuttige kennis en ervaring die evenwel (nog) niet gedeeld is. Topexperten hebben doorgaans deep smarts, subtiele diepe inzichten en methodes. Nextperts zijn... Continue reading
Image
Velen hebben de ervaring gedeeld dat telewerken vaak efficiënter verloopt: men houdt zich meer aan de agenda, er is meer discipline om het woord te nemen, er zijn minder vergaderingen in de vergadering, het is makkelijker om samen een tekst... Continue reading
Image
Veel organisaties hebben moeten leren om te gaan met de coronacrisis. Zo zijn ze met thema's in contact gekomen uit de discipline van Kennismanagement. kennis verzamelen van buiten de organisatie, bv. over afschermingen nieuwe werkpraktijken bedenken in een lerend netwerk,... Continue reading
Ja, Zoom is inderdaad iets waar je rap weg mee bent voor vergaderingen met mensen die het niet gewoon zijn. Je moet dan wel de nodige veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Maar als een team permanent samenwerkt, dan zijn de andere mogelijkheden van Teams toch wel interessant: documenten delen, communicatiechannels e.d.
Image
Ik kreeg een merkwaardig opgelucht gevoel wanneer mijn agenda leegliep door alle corona-opzeggingen. Zo een gevoel van "niets moet meer". Lang heeft die stilte niet geduurd. Ik werk namelijk voor nogal wat VZW's die grotendeels op vrijwilligerswerk zijn gebaseerd. Je... Continue reading
Image
Als deelnemers aan een cursus geografisch gespreid zitten, dan kost het veel geld en tijd om iedereen bijeen te krijgen. Maar kunnen virtuele klassen, waarbij elke cursist aan zijn eigen computer zit die interactiekwaliteit halen? En hebben die virtuele klassen... Continue reading
Image
Een nieuwe kennismanager die ik begeleide had als eerste prioriteit gekregen om het elektronische geheugen te verenigen dat over meerdere vestigingen verspreid was. Ze vond evenwel dat het niet snel genoeg vooruitging, omdat "iedereen van overal in de organisatie mij... Continue reading
Image
Is kennismanagement rendabel? Die vraag krijg ik regelmatig. Kennisbeheer is rendabel als het nuttige kennisverbeteringen oplevert die zorgen voor effectievere en efficiëntere bedrijfsprocessen. Deze zitten op meerdere niveaus: Kennis creëren Kennis verspreiden Kennis behouden Praktisch betekent dit dat uw organisatie... Continue reading
Image
Deep Learning is een tak van Machine Learning, dat op zich weer een tak is van Artificiële Intelligentie. Klinkt fascinerend en schrikwekkend tegelijkertijd ! Vooraleer de vraag te beantwoorden of dit voor elke organisatie interessant is kunnen we beter eerst... Continue reading
Image
De Europese Unie heeft op 8 april Ethics guidelines for trustworthy AI gepubliceerd. Op p .26 vind je er een interessante, praktisch bruikbare checklist met vragen als: Is the AI system implemented in work and labour process? If so, did... Continue reading
Image
Een van de hinderpalen voor Kennismanagement is dat men KM vooral als een kost ziet, en dan begint het afschuiven naar het budget van iemand anders. Om dit te vermijden moet je de kosten plaatsen bij diegene die er de... Continue reading
Image
Iedereen is het erover eens dat we onze materiële activa moeten managen. Gebouwen of machines worden aangekocht, onderhouden, hersteld, omgebouwd... Er worden plannen gemaakt, budgetten voorzien, processen georganiseerd... En er is een manager voor verantwoordelijk, bv. een "maintenance and repair... Continue reading
Image
Experten voelen zich vaak ongemakkelijk bij A.I. Stel dat een A.I. systeem slimmer wordt. Wat dan? Recent had ik een gesprek met een geneesheer-specialist. We weten allemaal dat medische beeldvorming cruciaal is bij veel diagnoses. En dat een beeld goed... Continue reading
Ik wens jullie een wijs 2019 met weinig fake news en nog minder fake knowledge ! Continue reading
Image
Ik neem hier met plezier een artikel over van Dries Van Vaerenbergh, zelfstandig consultant in risicobeheer, en tot voor kort Kennismanager van het departement Marketing bij ING België. Als departementshoofd herken je het wel: de tijd die nodig is voor... Continue reading
Image
Wat is de rol van een lijnmanager in Kennismanagement? We weten het allemaal: kennis stopt niet aan de grens van een afdeling. Meer nog, kennis is vaak over meerdere afdelingen gespreid. Dus zijn meerdere managers betrokken. En dan kan er... Continue reading
Image
Al heel lang adviseer ik dat elke groep kenniswerkers standaard een virtuele bureau krijgt, d.w.z. een plaats om documentatie op te slaan, samen content te creëren, weetjes en notities bij te houden, nieuws uitwisselen en nieuwigheden op te volgen... Deze... Continue reading
Image
Dit herken je wellicht wel: je ziet iets interessant op Internet, of er passeert iets op papier, of iemand tekent een leuk idee op een bierkaartje... Je wil dat wel bijhouden, maar waar kan je het snel kwijt op een... Continue reading
Image
"Documenteren we niet beter in Word dan in wikis? Want die wikis schijnen toch niet hun beloftes in te lossen?" Deze interessante vraag kreeg ik onlangs in mijn vorming over KM. Wikis kennen de meesten onder ons van de succesvolle... Continue reading
Image
Het komt me regelmatig voor dat mensen het verband niet zien tussen Artificiële Intelligentie en Kennismanagement. Ik ben mijn carrière gestart in Artificiële Intelligentie (AI) en heb mijn actieterrein uitgebreid tot Kennismanagement (KM). Mijn carrièregeschiedenis legt dan ook goed het... Continue reading
Image
De nieuwe ISO 9001:2015 norm heeft een verplicht onderdeel over Kennismanagement. Je kan je daarbij beperken tot de distributie en het onderhoud van kennis over de processen. Maar je kan Kennismanagement ook offensief inzetten om de kennis te verbeteren en... Continue reading
Image
Onlangs was ik op een directievergadering van een klant die meerdere verspreidde vestigingen in meerdere business units heeft . Het onderwerp was de doorstart van een Community of Practice voor een van hun kernkennisdomeinen tot een Center of Excellence. Intuïtief... Continue reading